Nuoširdaus dėkingumo nebūna per daug…

Prienuose renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, prasidėjo malda už Tėvynę Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje ir minėjimu Laisvės aikštėje. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atidaryta tradicinė meno paroda, skirta Vasario 16-ajai, kurioje tapybos, medžio drožybos, fotografijos, keramikos ir kitus darbus pristatė daugiau nei dvidešimt Prienų krašto kūrėjų.

Minėjime Laisvės aikštėje sudėti svarbiausi, su Vasario 16 -ąja ir valstybingumu susiję akcentai: iškelta Lietuvos valstybės vėliava, nuskambėjo trys šaulių salvės, padėtos gėlės prie Laisvės aukuro, tylos minute pagerbtas Prienų krašto garbės pilietis, poetas Justinas Marcinkevičius, pademonstruotas solidarumas su Ukrainos žmonėmis, kovojančiais už savo laisvę. Sveikinimo žodį tarė meras A.Vaicekauskas.

Prienų KLC scenoje nuskambėjus Prienų krašto himnui (jį atliko solistas Artūras Petraška ir „Aksomas“), kaip ir kasmet, buvo paskelbti ir apdovanoti Prienų rajono savivaldybės „Dėkingumo“ apdovanojimų laureatai. Juos iš įmonių, organizacijų, gyventojų pasiūlytų kandidatų atrinko mero potvarkiu sudaryta komisija. Nusipelnę žmonės apdovanoti stiklo skulptūrėlėmis ir pažymėjimais, kuriuos įteikė meras A.Vaicekauskas ir garbingi kraštiečiai.
Apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms – už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.
Prienų miesto garbės pilietis, medžio skulptorius Algimantas Sakalauskas paskelbė pirmąją „Dėkingumo“ nominaciją už „Metų poelgį“. Apdovanojimas skirtas Lukai Uogintaitei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinei, Prienų jaunųjų maltiečių organizacijos savanorei, kuri 2022 m. gruodžio 21 dieną, visiems ruošiantis ir laukiant artėjančių švenčių, atliko herojišką poelgį – išgelbėjo savo klasės draugo gyvybę, laiku ir tinkamai suteikusi jam pirmąją pagalbą. Luka, padėkojusi už apdovanojimą, padėkos žodžius skyrė ir Prienų jaunųjų maltiečių bendruomenei, kurioje ji įgijo reikalingų žinių, ir jos vadovei Linai Suchorukovienei, ją pakvietusiai prisidėti prie kilnios maltiečių misijos.
Luka du kartus per savaitę išnešioja karštą sriubą Prienų miesto vienišiems, sunkiai gyvenantiems seneliams, pabendrauja su jais, aktyviai dalyvauja ir kitose Prienų jaunųjų maltiečių organizuojamose veiklose: „Maisto banko“ akcijoje, kurios metu renkami maisto produktai sunkiai gyvenantiems seneliams, „Maltiečių sriubos“ renginiuose, kuriuose renkamos gerų žmonių aukos, dalyvauja piligriminiuose žygiuose kartu su neįgaliaisiais, kad padėtų jiems pasiekti tikslą ir kt.
LR Seimo narys Andrius Palionis įvardino „Dėkingumo“ nominacijos „Už savanorystę“ nominantę – Sonatą Labanauskienę, Želkūnų kaimo bendruomenės pirmininkę.
S.Labanauskienės vadovaujama Želkūnų kaimo bendruomenė buvusios Želkūnų pagrindinės mokyklos pastatą pritaikė bendruomenės reikmėms. Vykdydama projektus, ieškodama rėmėjų, prisidėdama savanorišku darbu, atnaujino bendruomenės pastato vidų, įrengė salę, kurioje vyksta įvairūs renginiai, edukacijos, mokymai. 2020 m. bendruomenė Vilniuje vykusiame kasmetiniame „Kokybės konkurso“ renginyje buvo apdovanota už kokybiškiausiai įgyvendintą Sporto rėmimo fondo projektą. Bendruomenė vykdo įvairius projektus, įtraukiančius visą bendruomenę, skatina fizinį aktyvumą, rengia sportines varžybas, dalyvauja pėsčiųjų žygiuose. Jos iniciatyva vyko minėjimas, skirtas pagerbti Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio dalyvius, prieš 70 metų žuvusius Jaunionių kaime. Bendruomenėje susibūrė moterų vokalinis ansamblis „Želkūnė“, veikia grožio salonas.
Sonata padėkojo už įvertinimą, už tai, kad bendruomenės darbai pastebimi. „Aš šioje komandoje esu tik mažas varikliukas, kuris užveda mašiną,“ – kuklinosi bendruomenės pirmininkė.
Rašytoja, poetė, knygų autorė, kraštietė Aldona Ruseckaitė džiaugėsi galėdama nominaciją „Metų šviesuolis“ įteikti Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, kūrėjai Alvyrai Sventickienei.
A.Sventickienė mokykloje dirba jau 54 metus, yra mylima ir gerbiama mokinių bei tėvų. Ji aktyviai dalyvauja bendruomenių ,,Veiverių seniūnijos bendruomenės centras“ ir „Veiverių kraštas“ veikloje, yra išrinkta seniūnaite, visuomeniniais pagrindais vadovauja daugiabučio mokytojų namo bendrijai, šoka tautinių šokių kolektyve, folkloro ansamblyje ,,Pasaga“, prisideda prie renginių organizavimo, yra moterų ansamblio ,,Radasta“

Prienų rajono savivaldybės „Dėkingumo“ apdovanojimų nominantai su šiuos simbolius įteikusiais garbiais žmonėmis, kraštiečiais.

skaitovė. Alvyra – aktyvi Lietuvos universitetų moterų asociacijos valdybos narė, kontrolės komiteto pirmininkė. Jos veikla matoma Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijoje „Menų sodas“, „Kauno branduma“, taip pat Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungoje, Prienų krašto kūrėjų klube ,,Gabija“. A.Sventickienė yra 22 poezijos almanachų bendraautorė, išleidusi ir dvi savo poezijos knygas. Ne kartą apdovanota už kūrybą, lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių tradicijų puoselėjimą bei aktyvią visuomeninę veiklą, jai įteiktas Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ,,Brandaus intelekto vardinis medalis“, skirtas Prienų rajono savivaldybės 2022 metų moters apdovanojimas.
Atsiimdama „Dėkingumo“ apdovanojimą, A.Sventickienė padeklamavo savo kūrybos eilėraštį apie Lietuvą, tinkantį Vasario 16 -osios proga.
Poeto Justino Marcinkevičiaus dukra Jurga Marcinkevičiūtė, prieš įteikdama dar vieną nominaciją, pastebėjo: „Labai dažnai girdime žodį „patriotiškumas“. Iš ko jis susideda? Tai yra kasdienis darbas, atsakomybė už savo darbą, tai yra pareiga ir pasiruošimas gelbėti savo artimą ar netgi tolimą, tiesiog padėti.“ Taigi ir jos paskelbta nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“ skirta žmogui, tiesiogine prasme kasdien gelbstinčiam žmonių gyvybes – gydytojai endokrinologei, VšĮ Prienų ligoninės direktorei Jūratei Milaknienei.
Gydytoja Prienų ligoninėje dirba nuo 1987 m., yra Prienų ir Birštono diabeto klubo „Versmė“ kuratorė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos Prienų skyriaus pirmininkė, Lietuvos rajoninių ligoninių asociacijos valdybos pirmininko pavaduotoja, Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į programas ir studijas pateikti, narė.
Jūratė Milaknienė užsiima ir švietėjiška veikla, skaito paskaitas bendruomenei, rajono medikams ir Lietuvos endokrinologams, publikuoja straipsnius Prienų rajono ir respublikinėje spaudoje.

Tradicinė Prienų krašto meno kūrėjų, kurių darbai eksponuojami parodoje, bendra nuotrauka. Parodos bendraautorius pasveikino Savivaldybės Administracijos direktorė J. Zailskienė, padėkas įteikė Prienų KLC direktorė V. Naudžiūtė.

Per jos vadovavimo Prienų ligoninei metus vykdyti šeši Europos Sąjungos finansuojami projektai – pagerintos darbo ir gydymosi sąlygos, atnaujinta medicininė įranga. Siekiant įgyti gerosios patirties finansų valdymo, įstaigos darbo organizavimo ir infekcijų kontrolės srityje, Prienų ligoninėje lankėsi Kirgizijos, Kazachstano ir Vokietijos medikų delegacijos, šalies rajoninių ligoninių atstovai. Prienų ligoninė teikia paramą Ukrainos Bachmuto miesto 24-osios medicinos kuopos karo lauko ligoninei. Prienų ligoninėje įdarbinti penki ukrainiečiai – gydytojai ir ūkio dalies darbuotojai, karo pabėgėlis gydytojas iš Afganistano.
Jūratė Milaknienė apdovanota medaliu „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“, taip pat Lietuvos valstybės apdovanojimu – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
„Aš neatlieku didelių darbų, tik mažus su didele meile“, – sakė J.Milaknienė, skyrusi padėkos žodžius ligoninės kolektyvui, priimančiam iššūkius ir padedančiam įgyvendinti kiekvieną projektą bei sumanymą, taip pat padėkojusi Savivaldybės administracijai už nuolatinį palaikymą, o šeimai – už kantrybę. Pristatydama „Dėkingumo“ nominacijos „Už gyvenimo pasiekimus“ laureatą, bendruomenės „Abipus Peršėkės“ pirmininką Algį Gustainį, rašytoja Elena Kurklietytė jį pavadino „žmogumi orkestru“ dėl jo plačios visuomeninės ir kultūrinės veiklos.
„Rašytojas Vytautas Bubnys jeigu būtų šį žmogų pažinęs, ko gero, būtų pasakęs: „Noriu apie šį žmogų parašyti: savas iki pašaknų…“ Ką reiškia savas? Tai – savo krašto žmogus, kuriuo galima pasitikėti, kuris yra atsakingas,“ – pastebėjo E.Kurklietytė.
Algis Gustainis su šeima į Balbieriškio miestelį atsikėlė gyventi 1980 m. Dirbo Balbieriškio profesinėje mokykloje gamybinio mokymo meistru-dėstytoju, šiame krašte pritapo, įsitvirtino, išėjęs į užtarnautą poilsį, savo laisvalaikį skiria bendruomeninei veiklai. Prieš vienuolika metų su bendraminčiais įkūrė bendruomenę ,,Abipus Peršėkės“, buvo išrinktas jos pirmininku, iki šiol rūpinasi Balbieriškio miestelio aplinkos bei tradicijų puoselėjimu. Bendruomenė aktyviai vykdo projektus, gautomis lėšomis pagerino bendruomenės materialinę bazę, įsigijo įvairios įrangos renginių organizavimui, atnaujino Balbieriškio parko lauko sceną ir kt. Taip pat buvo išleista Justino Adomaičio knyga ,,Abipus Peršėkės“.
Algis Gustainis negaili jėgų, laiko, neatlygintinai telkia bendruomenės narius prasmingai veiklai, ragina aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, teikia geranorišką, nuoširdžią pagalbą bendruomenės nariams ir kitiems žmonėms. Padėkos žodyje A.Gustainis ir kitus pakvietė visuomeninio darbo nevertinti pinigais, o jį dirbti neatlygintinai.
Nominaciją „Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“ paskelbė įmonių grupės „Teltonika“ įkūrėjas ir vadovas, Prienų krašto garbės pilietis Arvydas Paukštys. Verslininkas ir mecenatas įteikė apdovanojimą nors ir nedidelio, bet labai svarbaus verslo atstovui – UAB „Du Medu“ direktoriui Vytautui Račickui, kurio vadovaujamoje įmonėje kepama kasdieninė duona.
UAB „Du Medu“ yra Račickų šeimos įkurta nedidelė ekologiška kepykla, veikianti nuo 2007 m. Prienų rajone, Purvininkų kaime. Joje kepama naminė duona nuo pat grūdo, naudojant tik specialios receptūros natūralų raugą. Įmonė nuolat plečia savo prekių asortimentą, gali pasiūlyti ekologiškos naminės duonos, sviestainių, šakočių, ekologiškų tortų ir įvairių rūšių ekologiškų grūdų, dribsnių bei kitos produkcijos. Visi gaminiai yra gavę ekologiškumą patvirtinantį „Ekoagros“ sertifikatą. Įmonė savo firmines parduotuves turi Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, o praėjusiais metais Kaune atidarė ir skanėstų namus – desertinę. UAB „Du Medu“ nuolat dalyvauja ir pristato savo gaminius konkursuose, mugėse bei renginiuose, yra nuolatinė konkurso „Sukurta Prienų krašte“ dalyvė. Įmonė tapo konkurso „Geriausia 2021 m. ekologinės gamybos įmonė“ finalininke, o firminiai „Du Medu“ sausainiai laimėjo konkursą „Kokybe paženklintas maistas“ ekologiškų produktų grupėje. UAB „Du Medu“ ne vienerius metus patenka į „Verslo žinių“ sudaromą sparčiausiai augančių bendrovių sąrašą „Gazelės“.
„Kai dirbi, ir viskas sekasi, negalvoji, kad esi kažkuo ypatingas…“, – atsiimdamas „Dėkingumo“ simbolį, sakė Vytautas Račickas.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *