Rinkiminius metus politikai pradeda suplanavę lėšas ir darbus

Sausio 26 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 20 sprendimų, tarp jų – patvirtintas Savivaldybės 2023–2025 m. strateginis veiklos planas ir 2023 metų biudžetas.

Į Strateginį planą įtraukta nemažai naujų priemonių
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė supažindino Tarybos narius su naujomis priemonėmis, įtrauktomis į Strateginį planą. Anot jos, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą papildė priemonė „Apsaugoto būsto paslauga“, Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programoje atsirado priemonės „Humanitarinė pagalba“ bei „Trūkstamų specialistų pritraukimas į Prienų rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas“. Investicijų programa papildyta daugiau nei 10-čia naujų priemonių, susijusių su rengiamu Regiono plėtros projektu, joms lėšos planuojamos 2024–2025 m. laikotarpiu. Iš jų – priemonės, skirtos „Tūkstantmečio mokyklų programos“ įgyvendinimui; „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono pritaikymui bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms; lopšelio-darželio „Pasaka“, „Žiburio“ gimnazijos mokomųjų dirbtuvių, Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Prienų seniūnijos pastatų modernizavimui; psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų plėtrai savivaldybėje, rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos namo-muziejaus tvarkybai, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklo įrengimui Sodų g. 1–33, Pakuonyje, ir kitoms reikmėms.

2023 metų Savivaldybės biudžetas – subalansuotas
Balsų dauguma (17 už, 6 susilaikius) patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planas. Šiemet Savivaldybės biudžete numatyta daugiau nei pernai lėšų – 41 876 500 eurų, iš jų 1 307 300 eurų sudaro nepanaudotų biudžeto lėšų dalis. Daugiausia biudžeto lėšų – 44,8 proc. – bus skirta socialinei apsaugai, išlaidos šiai sričiai yra didėjančios.
Mero Alvydo Vaicekausko pastebėjimu, subalansuotas biudžetas leido numatyti lėšų naujai priemonei – specialistų pritraukimui į savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas, padidinti finansavimą kultūros, švietimo, turizmo, mėgėjiško sporto, kelių priežiūros ir kitoms sritims. Daugiau lėšų (iki 35 tūkst. eurų vienam projektui) bus skirta bendruomenių dalyvaujamajam biudžetui. Nuo 10-ties iki 50-ties tūkst. eurų padidintas finansavimas Prienų ligoninės Priėmimo skyriui, tai leis organizuoti gydytojo chirurgo darbą visą parą. Taip pat užtikrinta, kad biudžetinių įstaigų darbuotojams nepritrūktų lėšų visų metų atlyginimams. Meras vylėsi, kad lėšos bus naudojamos racionaliai, ir įstaigos, sutaupiusios lėšų, jas galės panaudoti kitiems savo poreikiams. Tiesa, jis nebuvo užtikrintas dėl to, ar, keičiantis energijos kainoms, pakaks lėšų komunalinėms išlaidoms, todėl, pasak jo, metų eigoje gali prireikti patikslinti biudžetą.
Kai kurie Tarybos nariai dėl biudžeto lėšų paskirstymo pateikė pasiūlymų. Dovilė Ručytė 10-čia tūkst. eurų siūlė padidinti profesionaliajam sportui skirtas lėšas, atitinkamai mažinant mero fondą, o Audrius Narvydas kėlė klausimą dėl papildomo finansavimo iš savivaldybės biudžeto skyrimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai budėjimams komandoje po du ugniagesius užtikrinti ir kt. Jo manymu, daugiau lėšų Savivaldybė galėtų numatyti ir humanitarinei paramai.

Kiti klausimai
Taryba patvirtino Vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą. Įsteigta 1 vairuotojo etatinė pareigybė Jiezno gimnazijoje, kuriai ankstesniu Savivaldybės tarybos sprendimu buvo perduotas mikroautobusas.
UAB „Matula“ atleista nuo 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio (3692 eurai) už bendrovei priklausančius pastatus, esančius Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, nes vienu iš pastatų įmonė leidžia nemokamai naudotis asmeniui, kuris organizuoja paramą jos reikalingiems rajono gyventojams.
Taryba neatlygintinai perdavė Lietuvos Raudonajam Kryžiui įsigytą trifazį generatorių (vertė – 1 950 eurų), kuris skirtas humanitarinei pagalbai Ukrainoje teikti.
Priimti su trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu, nekilnojamuoju turtu, kapinių priežiūra susiję sprendimai. Patvirtinta Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. ataskaita ir šios programos 2023 m. priemonių planas. Pernai programos priemonėms buvo panaudota 155736 eurai, šių metų plane numatyta 225 169 eurai.
Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų planas. Jo įgyvendinimui numatyta 2151,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, 1730,8 tūkst. eurų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, 154,5 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.
Lėšos bus skiriamos socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai ir stacionarių socialinių paslaugų kokybei užtikrinti; bus teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, steigiami grupinio gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia; užtikrinamas integralios, asmeninės pagalbos paslaugų tęstinumas; atokvėpio, socialinio transporto, užimtumo, akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje ir kitų paslaugų teikimas.
Suderintos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainos, taip pat patvirtintos Jiezno paramos šeimai teikiamų paslaugų ir VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kainos.
Išklausyta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaita, kurią pristatė savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta. Jis pakomentavo prastėjančius savivaldybės gyventojų demografinius rodiklius ir problemines Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos sritis, kurioms turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Jo teigimu, svarbu sukurti judėjimui palankesnę aplinką ir tokiu būdu mažinti traumų dėl nukritimų 65+ metų amžiaus grupėje atvejų skaičių; užkardyti nusikalstamas veikas, susijusias su narkotikais; efektyviau vykdyti prevencines programas (gimdos kaklelio, širdies ir kraujagyslių ligų, storosios žarnos vėžio, krūties vėžio ir vaikų dantų silantavimo).

Paklausimai
Posėdžio pabaigoje Tarybos narys Audrius Narvydas tradiciškai pateikė keletą paklausimų merui A.Vaicekauskui ir Administracijos direktorei J. Zailskienei – dėl nepamatuotai didelių vieno daugiabučio gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos išlaidų, tenkančių bendroms reikmėms; dėl vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą permokos; dėl galimų pažeidimų, sudarant sutartį su rangovais, vykdančiais Veiverių parko tvarkymo darbus, ir kt. Jis taip pat klausė, kodėl Savivaldybė nesiėmė lyderystės ir neteikė bendro su gyventojais ieškinio dėl permokų už šildymą UAB „Prienų energija“ susigrąžinimo.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *