Studijų nerems – skatins specialistų pritraukimo priemones

Prieškalėdiniame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 18 sprendimų.
Atsižvelgiant į įvykusius pasikeitimus Tarybos frakcijose, posėdyje patvirtinta pakeista Kontrolės komiteto sudėtis.
Egidijui Visockui prisijungus prie Regionų frakcijos, į komitetą deleguotas kitas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys – Artūras Buitkus. Kontrolės komitete taip pat dirbs Mindaugas Rukas. Kadangi daugiau pavardžių nebuvo pateikta, Tarybos nariams kilo klausimų, kokia yra komiteto sudėtis. Jie išgirdo paaiškinimą, kad keičiama mažiau nei pusė komiteto narių, todėl nėra būtina juos visus išvardinti sprendimo projekte.
Tarybos nariai pakeitė Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą. Patikslinti kai kurie aprašo punktai: aiškiau išdėstyta, ką balsuojantysis privalo įrašyti ir pažymėti popieriniame balsavimo biuletenyje. Numatyta, kad įgyvendinant projektą yra būtinas Savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su laimėjusių projektų pareiškėjais visuose projekto įgyvendinimo etapuose. Taip pat patikslinti asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tikslai.
Tarybos nariui Audriui Narvydui parūpo, kaip bus bendradarbiaujama su pareiškėjais. Mero patarėja Agnė Dargužienė patikslino, kad bendradarbiavimas skirtas pasišnekėjimui, informavimui, bet ne pareiškėjų įtraukimui į darbų priežiūrą, vykdymą ar kontrolę.
Po diskusijų patvirtintas Trūkstamų specialistų pritraukimo į Prienų rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas tvarkos aprašas, kuris įsigalios nuo 2023 m. sausio 2 d.
Šiuo aprašu nustatomos skatinimo priemonės, finansavimo teikimo sąlygos ir tvarka trūkstamų specialybių specialistams, atvykstantiems dirbti į Prienų rajono savivaldybės biudžetines (išskyrus Savivaldybės administraciją) ir viešąsias įstaigas, kad būtų užtikrinti įstaigų veiklos poreikiai, teikiamų paslaugų gyventojams prieinamumas ir kokybė.
Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta komisija iš Savivaldybės administracijos darbuotojų vertins įstaigų pateiktą specialistų poreikį, teiks Savivaldybės tarybai tvirtinti Specialistų sąrašą ir prašymus dėl dalyvavimo Savivaldybės specialistų pritraukimo programoje.
Apraše numatytos šios specialistų skatinimo priemonės: vienkartinė 15000 eurų išmoka ir būsto kredito palūkanų kompensavimas iki 3000 eurų per metus, specialistas galės pasirinkti vieną iš jų. Taip pat nurodyti jų išmokėjimo terminai, specialistų įsipareigojimai ir lėšų grąžinimo tvarka, priverstinio išieškojimo teismine tvarka sąlygos.
Tarybos nariai Dovilė Ručytė ir Audrius Narvydas teiravosi, ar buvo atliktas tyrimas, kokių specialistų trūksta rajone; kodėl šis Aprašas netaikomas Savivaldybės administracijai; kiek bus skirta lėšų sprendimui įgyvendinti. A.Narvydui užkliuvo tai, kad Apraše nėra nuostatos dėl gautų lėšų grąžinimo tiems specialistams, kurie nepraeis bandomojo laikotarpio. Rasa Ivanauskienė pasiūlė klausimą atidėti, kol nebus surengta diskusija su įstaigų vadovais dėl specialistų poreikio. Balsavimo metu šį siūlymą palaikė penki politikai, dauguma nubalsavo už pateiktą sprendimo projektą.
Nutarta nuo 2023 m. sausio 1 d. atsisakyti Tarybos sprendimu patvirtintos Prienų rajono savivaldybės Studijų rėmimo programos.
Pranešėjo, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo R. Zailsko teigimu, ši tvarka buvo patvirtinta 2015 metais, norint paskatinti jaunimą siekti išsilavinimo bei gyventi ir dirbti Prienų rajono savivaldybėje, taip pat aprūpinti Prienų rajono savivaldybės įstaigas kvalifikuotais specialistais. Tačiau, anot jo, per septynerius metus nepavyko į Prienų rajoną pritraukti nė vieno specialisto, nors gerai besimokiusiems jaunuoliams paskatinti kasmet skirta apie 3 tūkst. eurų. Arūno Vaidogo įsitikinimu, tam, kad skatinamosios stipendijos duotų grąžą, parama studentams turi būti ženklesnė, skiriama tiems, kurie pasirašo išankstines įsidarbinimo sutartis su Savivaldybe.
Nustatytos Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinos 2023 m. prioritetinės nevyriausybinių organizacijų veiklos sritys, todėl bendruomenės iš anksto gali planuotis savo veiklas. Bus skatinamos bendruomenių iniciatyvos, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų vykdomi kultūriniai, socialiniai ir kiti projektai, susiję su socialinio verslo skatinimu; edukacinių veiklų plėtra; vaikų ir jaunimo užimtumo didinimu, savanorystės skatinimu; iš užsienio grįžusių lietuvių užimtumo didinimu, integracija į bendruomenę; socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo skatinimu, integracija į bendruomenę; Prienų krašto identiteto aktualizavimu, turizmo skatinimu; Vinco Mykolaičio-Putino 130-ųjų gimimo metinių paminėjimu.
Taryba patvirtino Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo nuostatus.
Pakeistas premijos dydis: vietoj 1700 eurų bus teikiama 2000 eurų kas penkerius metus jubiliejinėms rašytojo ir poeto sukaktims pažymėti. Premija konkurso būdu skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų bei publicistikos darbus, Vinco Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų tęstinumą bei propagavimą.
Tarybos nario A. Narvydo nuomone, premija turėtų būti solidesnė, iki 10 000 eurų, ir įteikiama iškilmingo Savivaldybės tarybos posėdžio metu, konkursas organizuojamas kartu su Rašytojų sąjunga ar Vilniaus universitetu.
Tarybos nariai pritarė siūlymui paskelbti 2023 metus Vinco Mykolaičio-Putino metais Prienų rajono savivaldybėje.
Kitais metais sukanka 130 metų, kai Pilotiškių kaime gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas, literatūros istorikas ir kritikas, Lietuvos mokslų akademijos narys Vincas Mykolaitis-Putinas.
Šio garbaus kraštiečio metams pažymėti Prienų rajono savivaldybėje bus sudarytas renginių planas. Visus metus vyks poezijos skaitymai, parodos, konkursai, spektakliai ir kiti įvairūs renginiai. Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premiją planuojama įteikti gegužės 27 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksiančioje konferencijoje.
Tarybos posėdyje patikslintas Savivaldybės šių metų biudžetas, priimti kiti sprendimai, išklausyti A.Narvydo paklausimai, pateikti atsakymai į juos.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *