Vienija ir dvasingumo pamokos, ir bendra veikla

Birštono „Bočių“ bendrijos nariai gruodyje visuomet susiburia ne tik pasidalinti didžiųjų metų švenčių laukimo nuotaikomis, bet ir aptarti per metus nuveiktų darbų, pasveikinti metų jubiliatų ir prisiminti iškeliavusiųjų Anapilin.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė įteikė padėkas Julijai Barutienei ir jos pavaduotojai Aldonai Mildai Valatkienei ir kitiems aktyviems bendrijos nariams.

Praėjusį penktadienį vykusio susirinkimo darbotvarkė buvo kiek ilgesnė. Mat pagal bendrijos įstatus, šie metai rinkiminiai. Tad nors ir susirinkę adventiniam susitikimui, bendrijos nariai pirmiausia aptarė darbinius klausimus. Išklausė pirmininkės Julijos Barutienės ir revizijos komisijos ataskaitas, išsirinko naują valdžią. Tiksliau – padėkojo energingai savo pirmininkei Julijai Barutienei bei aktyviai dirbusiai valdybai ir paliko juos visus būti organizacijos veiklos organizatoriais dar trejų metų kadencijai.
Šiandien Birštono „Bočių“ bendrija, vienijanti 162 narius, yra viena gausiausių nevyriausybinių organizacijų kurorte ir, ko gero, viena iš aktyviausių Lietuvoje. Jau vien kiek bičiulių per pastaruosius metus birštoniškiai įgijo, įgyvendindami „Sveikatingumo kelio“ programą, kiek daug svečių prišaukė į kurortą ir padėjo jį pažinti. Labai gražiai reprezentuodami Birštoną, jie ir patys daug keliauja. Jau tradicinėmis tapusios jų išvykos į pajūrį, kartu aplankant ir Žemaitijos krašto žymiausius istorijos bei kultūrinio paveldo objektus, susitinkant su įdomiais žmonėmis. Šiemet birštoniškiai senjorai pasiekė ir Gdanską.

Adventinio vainiko žvakes uždegė Aldona Gudauskienė ir Leonas Lynikas.

O ir namuose „Bočių“ organizacijos nariai gyvena labai aktyviai. Juos sutiksi ir muziejaus, bibliotekos bei kituose renginiuose ir užsiėmimuose. Dalyvaudami akcijoje „Mano dovana Birštonui“ jie pasodino per 200 medelių. Jau daugelį metų senjorai lanko Panemunio bei Gudakalnio kapinaites, kartu su vaikučiais dalyvauja Solidarumo eisenoje, uždegant žvakeles neveikiančiose Birštono kapinėse, prisijungia prie talkų tvarkant bažnyčios šventorių. Visuomet jame pražysta per 200 „Bočių“ pasodintų begonijų.
Gražios ir jų pačių iniciatyvos, prisimenant svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius ir asmenybes, susikuriant ir patiems malonių akimirkų, nepamirštant savo bičiulių namuose. Net ir per pandemiją, prisilaikydami karantino reikalavimų, jie Jono Basanavičiaus

Chorui „Sidabrinė gija“ vadovauja Stasys Bisikirskas.

aikštėje prisiminė Vasario 16-osios Akto signatarus, pagerbė ir jau Anapilin išėjusių Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą pasirašiusiųjų signatarų atminimą. Bendrijos vyrai sugalvojo, kaip pasveikinti moteris Kovo 8-osios proga – tiesiog pakvietė į pasimatymą prie Vytauto paminklo. Išmonės ir idėjų kurorto „Bočiams“ nestinga ir organizuojant vakarones, petankės turnyrus, savo gretose jie turi ir kūrėją Mariją Vienažindienę, kuri kiekvienam jubiliatui pagamina originalų atviruką. Ir taip, pasak organizacijai jau 16 metų vadovaujančios Julijos Barutienės, kiekvienas bendrijos narys stengiasi prisidėti kuo gali. Aktyviausiems jų buvo padėkota ir įteikiant kalėdinės puansetijos žiedą.
Už aktyvumą, iniciatyvas ir kurorto vardo garsinimą „Bočių“ bendrijos nariams dėkojo ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, gražia bendryste džiaugėsi ir Seimo narys Andrius Palionis bei adventinėje popietėje dalyvavę kitų kurorto nevyriausybinių organizacijų vadovės. O šventinį susitikimą gražiai vainikavo choro „Sidabrinė gija“ giedamos kalėdinės giesmės ir bendras visų linkėjimas „Ilgiausių metų ir Dievo palaimos“.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *