Atviri naujovėms, nebijo iššūkių…

„Metų ūkis – 2022“

Jiezno seniūnijoje esantis Dalios Kieliuvienės ūkis – visos šeimos rūpestis. Pirmiausia Jiezno krašte jie pradėjo prekybos verslą, vėliau įkūrė technikos remonto įmonę. Prieš kelerius metus ryžosi ir ūkininkauti. Jų ūkio kryptis – augalininkystė.

Dalia Kieliuvienė (kairėje) su Jiezno seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialiste Elena Gudoniene.

Keturiasdešimties hektarų plotuose auginami rapsai, žieminiai miežiai, pupos ir kitos kultūros. Kaip pasakojo sūnus Adomas, vadovaujantis žemės ūkio ir miškų technikos remonto bei techninės priežiūros įmonei, – jie atviri naujovėms, nebijo iššūkių.
Šiemet žieminius rapsus jau sėjo beariminiu būdu, sėklą bėrė į dirvą, prieš tai jos neardami. Ūkyje taikomos ir kitos pažangios technologijos, paremtos mokslininkų rekomendacijomis bei kituose ūkiuose pasiteisinusia praktika.
Jiezno kolonijų kaime įkurtame autoservise yra atskira erdvė, skirta ūkyje reikalingai technikai, netrukus, kaip sakė Zenonas Kielius, turėsianti ir stogą. Trąšos ir chemikalai taip pat sandėliuojami prisilaikant nustatytų reikalavimų.
Įkūrę verslus Jiezne, Kieliai ne tik prisidėjo ir prisideda prie darbo vietų kūrimo, bet ir tapo aktyviais seniūnijos bendruomenės nariais, bažnyčios bei įvairių renginių rėmėjais. Seniūnijos vadovų nuomone, tai labai svarbu. Kaip ir dėmesys aplinkai, pakelių, pagriovių, palaukių priežiūrai.


Ryžosi ir permainoms

Balbieriškio seniūnijos Norkūnų kaimo ūkininkas Aidas Kazlauskas ūkininkauti mokėsi, o ir dabar tebesimoko iš tėčio Alvydo, prieš kelerius metus taip pat dalyvavusio „Metų ūkio“ konkurse.

Mintimis apie ūkio plėtrą Aidas Kazlauskas dalinasi su Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūniene, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininku Martynu Butkevičiumi ir Balbieriškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Vilma Juodsnukiene.

Šiandien 200 hektarų šeimininkas – Aidas. Perimdamas ūkį Aidas Kazlauskas įvertino tai, kas padaryta ir kokius darbus nori tęsti. Dalyvaudamas jaunųjų ūkininkų ir ūkio modernizavimo programose, Aidas papildė technikos kiemą, įsigijo naujos technikos ir reikiamų padargų.
Kita vertus, apsisprendęs tęsti ūkininkavimo tradicijas, Aidas ryžosi ir pokyčiams. Bene didžiausias jų – Kazlauskų ūkyje neliko karvių fermos.
Taigi dabartinė ūkio kryptis – augalininkystė. Pagrindinės auginamos kultūros rapsai, kviečiai ir kitos, padedančios laikytis sėjomainos reikalavimų. Ūkyje atlikti dirvožemio tyrimai, padedantys ūkininkui racionaliau panaudoti trąšas, pamaitinti žemę trūkstamomis medžiagomis.
Aidas Kazlauskas naudojasi ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis, yra kredito unijos „Prienų taupa“ narys. Ūkininko teigimu, kasdieniniame darbe jis stengiasi pritaikyti ir seminaruose išgirstas rekomendacijas, atsiremti į pasidalintas kitų patirtis.
Bendravimą Aidas Kazlauskas laiko didele vertybe. Balbieriškio seniūnės pavaduotojos Vilmos Juodsnukienės teigimu, Monikos ir Aido Kazlauskų šeima – viena aktyviausių įvairiose veiklose bei renginiuose. Ir ne tik kaip dalyviai, bet ir kaip rėmėjai, organizatoriai, pagalbininkai konkrečiuose darbuose. Jų pavyzdys akivaizdžiai liudija, kad šiandien ūkininkas ne vien duona sotus. Jis – žingeidus, mėgstantis žygius bei keliones, gebantis kurti jaukią darbo ir gyvenimo aplinką.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *