„Tapome vieningesni, stipresni…“

Jeigu paklaustume, ko šiandien labiausiai pasigenda daugelis vyresnio amžiaus, vienišų Birštono seniūnijos gyventojų, jie, manau, nedvejodami atsakytų, kad bendrystės su juos lankančiais socialiniais darbuotojais. To, juos jungusio artimo ryšio. Apie tai, kaip dabar, karantino sąlygomis, organizuoja darbą Nemajūnų dienos centras, kalbamės su Centro direktoriumi Gintu PAČĖSA:


– Pirmoji banga visus užklupo nepasiruošusius, teko per trumpą laiką prisitaikyti prie naujų gyvenimo ir darbo sąlygų. Dabartinis karantino laikotarpis taip pat iškėlė savus iššūkius. Natūralu, kad užtrukęs priverstinis judėjimo ribojimas, situacijos neaiškumas, kai padėtis nuolat keičiasi ir nežinia, ką atneš kita diena, mums visiems kelia tam tikrus iššūkius. Šis laikotarpis ypač daug nerimo kelia vyresnio amžiaus žmonėms, mūsų paslaugų gavėjams, kurie, kamuojami įvairių ligų, baiminasi dėl sveikatos paslaugų gavimo, gydytojų pasiekiamumo, reikiamų vaistų ar kitų paslaugų gavimo. Būtent tai paslaugų gavėjams kelia įtampą, nesaugumo jausmą. Tačiau, įveikus pirmojo karantino iššūkius, baimės ir nežinios liko mažiau, atsirado didesnis pasitikėjimas, mes tapom stipresni bei vieningesni kaip bendruomenė, visus jungia bendras tikslas – sėkmingai įveikti šį sudėtingą laikotarpį. Darbuotojų atsakingumo, nuoširdumo, įsiklausymo, didelės kantrybės dėka pavyko įveikti sunkumus, nenutrūkstamai tęsti socialinių paslaugų teikimą Birštono savivaldybės gyventojams. Laikydamiesi fizinės distancijos stengiamės išsaugoti ir stiprinti socialinį artumą.
Šiuo metu specialiąsias socialines paslaugas paslaugų gavėjams jų namuose teikiame 40 Birštono savivaldybės gyventojų. Dalis paslaugų gavėjų dėl įvairių asmeninių priežasčių karantino laikotarpiu specialiųjų socialinių paslaugų gavimą susistabdė. Nepertraukiamai mišriu būdu socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir vaikams. Bendrąsias socialines paslaugas Nemajūnų dienos centras Birštono savivaldybės gyventojams karantino laikotarpiu teikia mišriai: dalis bendrųjų socialinių paslaugų teikiamos nuotoliniu būdu, dalis tiesiogiai. Karantino laikotarpiu Birštono savivaldybės teritorijos gyventojams teikiama pavėžėjimo į gydymo įstaigas, vaistines ar įsigyti būtinos reikmės pirkinių paslauga. Taip pat savivaldybės gyventojams nepertraukiamai teikiama aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslauga.
Karantino laikotarpiu dalis Centro darbuotojų dirba nuotoliniu būdu. Tiesiogiai socialines paslaugas paslaugų gavėjams jų namuose teikia 12 Centro darbuotojų. Galime pasidžiaugti, kad išvengėme viruso tarp darbuotojų, pavyko sklandžiai organizuoti darbą ir teikti paslaugas.
– Matyt, atsirado ir pokyčių. Kokie jie?
– Siekdami apsaugoti darbuotojus ir paslaugų gavėjus, daugelį klausimų aptariame telefonu. Prieš apsilankant pas paslaugų gavėją, jeigu yra galimybė, pirmiausiai įsitikiname, ar žmogus neturi temperatūros, ar nepasireiškia kiti Covid-19 būdingi simptomai. Trumpindamas su asmeniu kontaktą darbuotojas telefonu išsiaiškina poreikius, kokių maisto produktų, vaistų ar kitų būtinų prekių nupirkti.
Paslaugos teikiamos laikantis visų higienos ir visuomenės sveikatos saugos normų reikalavimų. Tikslas – užtikrinti saugų paslaugų teikimo būdą. Ypatingais atvejais buvo imamasi papildomų saugos priemonių, trumpinamas kontakto laikas, užtikrinant gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą, t. y. suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais. Anksčiau kai kurie stipresni paslaugų gavėjai dar patys nueidavo į parduotuvę ar vaistinę, dabar patiki tą padaryti Centro darbuotojams. Todėl ištuštėjusiame Birštone matome su pirkinių krepšeliais skubančius mūsų darbuotojus. Papildomi iššūkiai atsirado įvedus judėjimo apribojimus tarp savivaldybių. Anksčiau mūsų paslaugų gavėjus savaitgaliais aplankydavo artimieji. Karantino laikotarpiu, įvedus judėjimo tarp savivaldybių ribojimus, Centro darbuotojams tapo svarbu ne tik išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikius, savalaikiai sureaguoti ir padėti spręsti iškylančias problemas, kad mūsų paslaugų gavėjai jaustųsi saugiai, bet ir pasirūpinti, kad saugiai jaustųsi paslaugų gavėjų artimieji, žinodami, kad jiems brangūs žmonės neliko be pagalbos.
– Gal atsirado poreikis naujoms paslaugoms?
– 2020 metų pabaigoje pradėta teikti maisto produktų, medikamentų, higienos ir kitų būtinų prekių nupirkimo ir pristatymo paslaugos, pagalba sumokant mokesčius senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims pandemijos ir paskelbto karantino metu.  Ypač aktualios šios paslaugos tapo vyriausybei priėmus nutarimą dėl ribojimų tarp savivaldybių. Pagalbos kreipiasi senyvo amžiaus žmonių artimieji ar vaikai, kuomet dėl judėjimo ribojimų negali aplankyti savo tėvų ar artimų žmonių. Šios Centro teikiamos paslaugos palengvina ne tik senyvo amžiaus žmonių, bet ir jų artimųjų kasdienybę.
– Ko labiausiai pasigenda Jūsų lankomi žmonės, kaip keičiasi jų poreikiai?
– Šiandien, galiojant griežtiems karantino ribojimams, mūsų paslaugų gavėjai dažniausiai pasigenda gyvo bendravimo su Centro darbuotoja, padedančio įveikti vienišumo jausmą. Kiekvienas žmogus labai skirtingai išgyvena esamą situaciją, dažnai išsako apie jaučiamą vienišumą, ilgesį artimųjų, kurie negali aplankyti. Mūsų lankomi žmonės laukia karantino laikotarpio pabaigos, kai jie galės saugiau jaustis, būti be kaukių ir gyventi kaip jiems įprasta.
– Su kokiais sunkumais susiduriate?
– Karantino laikotarpis pareikalavo darbuotojų, paslaugų gavėjų ir jų artimųjų visapusiško susitelkimo ir darnaus bendradarbiavimo. Atsakingas darbuotojų požiūris, nuoširdus komandinis darbas padeda mūsų paslaugų gavėjams lengviau išgyventi karantino laikotarpį, gaunant visas reikalingas socialines paslaugas. Nežinia vargina ir sekina žmones. Paslaugų gavėjai teigia, kad neįsivaizduoja, kaip reikėtų išgyventi, jeigu ne Centro darbuotojai ir jų teikiamos paslaugos.
Šiuo karantino laikotarpiu ypač svarbus paslaugų gavėjų išklausymas, jų emocinis palaikymas. Labai svarbu išlaikyti pozityvias nuotaikas.
– Ar Dienos centras atviras vaikų poreikiams?
– 2020 m. gegužės mėnesį LR Seimui priėmus Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus bei įpareigojus savivaldybes akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas, tarp jų ir dienos socialinę priežiūrą vaikams, gruodžio 1 d. mūsų Centras buvo akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros teikimui. Šiuo metu Centras socialinės priežiūros paslaugas vaikams teikia mišriu būdu. Dalis vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas gauna atvykę į Centrą, daliai vaikų paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu. Vaikams ir jų tėvams sudarytos galimybės gauti psichologinę pagalbą.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *