Nuotolinis darbas efektyvus: per daugiau nei dvi valandas – 40 klausimų

Lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta ir patvirtinta 40 sprendimų projektų, išklausytos aktualios informacijos.

Geriamojo vandens kaina gyventojams mažės
Tarybos nariai patvirtino UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Kainos perskaičiuotos gavus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rekomendacijas, todėl nuo 2021 m. sausio mėnesio geriamojo vandens tiekimo kaina gyventojams mažės maždaug 9,3 proc., bus mažinamas ir abonentinis mokestis.
Prieš priimdami sprendimą, politikai panoro iš bendrovės direktoriaus Cezaro Pacevičiaus išgirsti, kaip pandemija paveikė bendrovės veiklą, ar mažinamos paslaugų kainos nepablogins finansinės jos padėties, ar neatsitiks taip, kad po žemesnių kainų vartotojams laikotarpio jos vėl šoktels į viršų.
C.Pacevičiaus teigimu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos yra perskaičiuojamos kas pusę metų ir teikiamos tvirtinti Tarybai, todėl jis negalėjo duoti garantijų, kad 2022 metais jos nepadidės. Direktorius sakė, kad šiuo metu bendrovės apyvarta sumažėjusi perpus, tam turi įtakos ir COVID-19 pandemija ir karantino apribojimai. Anot jo, gyventojų perkamos paslaugos šioje apyvartoje sudaro maždaug 27 proc., likusią dalį pajamų įmonė susirenka iš Prienų rajono savivaldybės už nuotekų valymą, taip pat iš kurorto sanatorijų ir įmonių. Sanatorijos mažina savo veiklos apimtis, ketina atleisti dalį darbuotojų, todėl UAB „Birštono vandentiekis“ neturi kitų galimybių padidinti vandens vartotojų skaičių, pasak direktoriaus, reikia prisitaikyti prie esamų sąlygų bei aplinkybių.
Taryba taip pat patvirtino UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, nustatant vidutinę pardavimo kainą apskaitos prietaisui per mėnesį, sąrašą.
UAB „Birštono vandentiekis“, skaičiuodamas geriamojo vandens apskaitos prietaisų vidutinę pardavimo kainą mėnesiui, turi turėti Savivaldybės tarybos patvirtintus minėtų paslaugų kainų dydžius. Paslaugos teikėjas, įrengęs vartotojui geriamojo vandens apskaitos prietaisus, vėliau juos eksploatuos, kas šešerius metus atliks metrologinę patikrą, skaičiuos nusidėvėjimo sąnaudas. Pažymėta, kad vartotojai, turintys didesnius įvadus, mokės didesnę kainą.

Bus tvarkoma Škėvonių kapinių infrastruktūra
Taryba patvirtino Birštono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašą. Birštono savivaldybės teritorijoje yra šešerios kapinės: veikiančios Škėvonių (Ivoniškių kaime) ir Nemajūnų kaimų kapinės; riboto laidojimo – Gudakalnio kaimo kapinės, neveikiančios – Birštono miesto, Naudžiūnų ir Žemaitkiemio kaimų kapinės.
Atsakydamos į Tarybos narės Valės Petkevičienės paklausimą dėl Škėvonių kapinių infrastruktūros sutvarkymo, merė Nijolė Dirginčienė ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė patikino, kad šiuo metu ruošiamas kapinių prieigų detalusis planas, kuriame bus numatytos vietos prekybai, automobilių stovėjimui, ieškoma finansavimo šaltinių.

Centriniam parkui suteiktas Vytauto Jurgio Meškos pavadinimas
Posėdžio metu vienbalsiai priimtas sprendimas Birštono miesto centriniam parkui suteikti Vytauto Jurgio Meškos parko pavadinimą ir įsteigti dr. Vytauto Jurgio Meškos premiją asmenims, pasižymėjusiems kurortologijos srityje. Tokiam Birštono savivaldybės garbės piliečio, kurortologo dr. V. J. Meškos įamžinimui pritarė ir Birštono gyventojai, dalyvavę apklausoje, pasisakę viešų renginių metu, ir kurorto medikų bendruomenė, taip pat ir jo šeimos nariai.
Diskusijos metu buvo pasiūlyta Savivaldybei įsteigti V. J. Meškos atminimo medalį, kuris būtų teikiamas jo vardo premijos laureatams.

Atnaujinant N.Silvanavičiaus gatvę, susirūpino pėsčiųjų saugumu
Birštono gyventojai ir miesto svečiai jau spėjo pastebėti ir įvertinti atnaujinamą N. Silvanavičiaus gatvę. Savivaldybės tinklalapyje pranešama, kad, atnaujinus asfalto dangą, šaligatvius ir apšvietimą, gatvė ir vairuotojams, ir pėstiesiems taps gražesnė bei patogesnė.
N. Silvanavičiaus g. remonto darbus numatyta baigti iki šių metų gruodžio pabaigos.
Minėtoje gatvėje jau senokai reikėjo remonto: šaligatvio plytelės buvo suskeldėjusios, abiejose gatvės pusėse kelio borteliai ištrupėję, apšvietimo sistema morališkai ir fiziškai pasenusi, liūčių metu vanduo semdavo žemiau esančią teritoriją (N. Silvanavičiaus g. 1).
Todėl kartu su gatvės remonto darbais bus atstatomi ir žalieji plotai bei kalvos šlaitai, sutvarkyta paviršinių nuotekų surinkimo sistema, įrengtas granito skaldos drenažas. Gatvę apšvies nauji, ekonomiški LED šviestuvai.
Tarybos posėdyje Valė Petkevičienė iškėlė klausimą, kodėl atnaujinant N.Silvanavičiaus gatvę, šaligatvis yra formuojamas tik vienoje gatvės pusėje ir jis veda į niekur, t.y. nutrūksta ties buvusios skalbyklos pastatu. Tarybos narė atkreipė dėmesį į tai, kad nesant praėjimo į B.Sruogos gatvę, pėstiesiems yra nesaugu įveikti šią atkarpą važiuojamosios kelio dalies kelkraščiu dėl pravažiuojančių sunkiasvorių automobilių ir kito transporto.
Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo Gintauto Žilio teigimu, šiame N. Silvanavičiaus g. remonto darbų etape, panaudojant spalį gautas lėšas, numatyta sutvarkyti tik esamus šaligatvius, atnaujinti jų plyteles ir bortelius, dalį važiuojamosios dangos, taip pat įrengti naują apšvietimą. Kitame darbų etape planuojama įrengti iškilią pėsčiųjų perėją į kairėje esančią gatvės pusę ir nutiesti šaligatvį, vedantį žemyn pro automobilių stovėjimo aikštelę „Tulpės“ sanatorijos link. Šių darbų metu bus praplėsta ir automobilių stovėjimo aikštelė.
Merė N.Dirginčienė dėl eismo dalyvių saugumo prašė kuo greičiau ieškoti galimybių įrengti laikiną pėsčiųjų perėją per N.Silvanavičiaus gatvę.

Politikai nesutarė dėl sutaupytų 20 tūkst. eurų panaudojimo
Svarstant sprendimo projektą dėl 2020 m. Savivaldybės biudžeto pakeitimo, politikams kilo klausimų, susijusių su mokesčių surinkimu į šių metų biudžetą, vykdomais projektais bei lėšų paskirstymu.
Tarybos narys Helmanas Lik klausė, ar, esant sudėtingai finansinei situacijai, tikslinga per 20 tūkst. eurų išleisti šiuo sunkmečiu ne pirmo būtinumo prekėms įsigyti. Jis turėjo omenyje planuojamą pirkti Tarybos posėdžių įgarsinimo ir transliavimo aparatūrą bei šviečiančias raides „Birštonas“ – jos pakeistų jau atitarnavusį baltą užrašą Savivaldybės aikštėje, prie kurio kurorto svečiai mielai fotografuojasi. Tarybos narių nuomonės išsiskyrė, vieni pasisakė ir už moraliai pasenusios posėdžių vedimo įrangos, ir už reprezentacinio užrašo atnaujinimą, kiti gi įvardino ir svarbesnių sričių, kur šiuos pinigus būtų galima panaudoti.
Merė N.Dirginčienė pabrėžė, kad minėtos lėšos sutaupytos iš reprezentacijai numatytų, bet nepanaudotų Tarybos lėšų. Jos teigimu, dėl karantino apribojimų politikai nevyko į komandiruotes, mokymus, nepirkta suvenyrų, nebuvo surengta priėmimų svečių delegacijoms. Todėl šias lėšas galima skirti posėdžių salės įrangos atnaujinimui iš dalies. Pirmiausia bus įsigytos vaizdo kameros, mikrofonai, t. y. ta įranga, kurią bus galima pernešti į suremontuotą Savivaldybės salę. Už tai balsavo visi 13 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių. Šviečiančių raidžių įsigijimui pritarė devyni politikai, du susilaikė, du kėlė rankas prieš.

Pritarta sutarčių pasirašymui
Tarybos nariai pritarė Birštono savivaldybės bendradarbiavimo su Izraelio Netanijos kurortinio miesto savivaldybe sutarties pasirašymui. Netanija – šiuolaikinis kurortas prie Viduržemio jūros, skirtas individualiam ir šeiminiam poilsiui, jo paplūdimiai driekiasi 11 kilometrų.
Kitu sprendimu pritarta Savivaldybės bendradarbiavimo su Lietuvos sporto universitetu sutarties pasirašymui. Sutartyje numatyti abiejų šalių įsipareigojimai. Sporto universitetas įsipareigoja bendradarbiauti mokslinių tyrimų, kvalifikacijos kėlimo bendruose projektuose. Birštono savivaldybė kvies Sporto universiteto specialistus dalyvauti rengiamuose seminaruose, užsakyti tyrimus, atlikti testavimus, sudaryti sąlygas universiteto studentams atlikti praktikas Savivaldybės įstaigose.
Tarybos nariai pasisakė ir už tai, kad būtų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu.

Pristatė Savivaldybės pastato renovacijos projektą
Birštono savivaldybėje renovuoti beveik visi (arba šiuo metu atnaujinami) viešosios paskirties pastatai, belikęs Savivaldybės administracinis pastatas. Praėjusiame posėdyje Tarybos nariai susidomėję išklausė Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo Manto Michaliunjo informaciją, kurioje jis pristatė parengtą šio pastato rekonstrukcijos projektą, jo vizualizacijas. Jo teigimu, rengiant šį projektą, numatyta Savivaldybės pastato sinergija ir bendra kompozicija su Kultūros centru, ant pastato bus įrengtos saulės baterijos.
Pirmajame pastato aukšte bus padidintas holas, jame atsiras stiklinėmis pertvaromis atitvertas kabinetas lankytojų aptarnavimui vieno langelio principu. Savivaldybės darbuotojų reikmėms bus įveiklintos rūsio patalpos, jose atsiras dušai, persirengimo kambariai ir kt. Bus praplėstos didžiosios posėdžių salės ir šalia esančios erdvės, atsiras daugiau diskusijoms, darbui frakcijose, poilsiui, svečių priėmimui ir asmens higienai skirtų patalpų. Bus pertvarkyti administracijos specialistų kabinetai, kai kuriuose – įrengtos stiklinės atitvaros. Pastate bus įrengtas liftas neįgaliesiems.
Merės teigimu, šiam projektui įgyvendinti bus ieškoma lėšų pagal aplinkosaugos ar regionų plėtros programas.

Garantavo koofinansavimą kultūriniams projektams
Posėdžio metu Taryba nusprendė pritarti Birštono viešosios bibliotekos ir Birštono kultūros centro Lietuvos kultūros tarybai teikiamiems projektams. Jeigu projektai laimės Kultūros rėmimo fondo finansavimą, Savivaldybei prie jų įgyvendinimo teks prisidėti bendrojo finansavimo dalimi.
Birštono viešoji biblioteka teikia projektus: „Interaktyvūs sprendimai – pažinimui ir atradimams“ , „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“.
Birštono kultūros centras Kultūros rėmimo fondo finansavimui teikia tris projektus. Sėkmės atveju kitais metais Birštone planuojama surengti Sakralinės muzikos festivalį „Gaudete, Birštonas“, VII akordeono muzikos festivalį „Birštonas – 2021“, vaikų ir jaunimo teatrų festivalį-kūrybinę laboratoriją „Jausmų sala“.

Kiti klausimai
Taip pat Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Patvirtintos, atnaujintos pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės bus aiškesnės, lengviau suprantamos pareiškėjams, kaip tvarkyti, prižiūrėti ir saugoti želdinius.
Priimti sprendimai, susiję su „Tulpės“ sanatorija, sprendimai dėl atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinės rinkliavos, žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų, beviltiškų skolų nurašymo ir kt. klausimais.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *