Pagerbėme kovotojus

Kiekviena valstybė pirmiausia yra jos žmonės ir istorija. O šalies istorija ir vėlgi yra žmonės – įvairiais laikotarpiais gyvenę, kūrę, kovoję…Ir nebūtų šalies istorijos, jeigu iš kartos į kartą nebūtų perduodama atmintis, jeigu nebūtų minimi ir pagerbiami žmonės, kovoję už savo šalies nepriklausomybę.


Šie metai Lietuvai yra ypatingi. Visai nenuostabu, kad žmonės stengiasi įvairiais būdais pažymėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį. Gegužės 5 dieną Balbieriškio seniūnijos Žiūronių kaime, ūkininko Svajūno Nevecko žemėje, buvo atidengtas ir pašventintas paminklas 1919–1920 metų Lietuvos savanoriams. Taip pat šalia pastatytas koplytstulpis Lietuvos globėjai Švč. Mergelei Marijai. Šių paminklų iniciatorius yra Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas. Čia pat stovi anksčiau pastatytas kryžius šiuose kraštuose kovojusiems ir žuvusiems partizanams.
Liepos 21 d. Balbieriškio miestelio šventės proga padėti gėles ir uždegti žvakę prie naujojo paminklo Žiūronių kaime atvyko LR Seimo narys Andrius Palionis. Prie plevėsuojančios trispalvės bendruomenės moterų ansamblis ir visi dalyvaujantys savanorių ir partizanų pagerbime sugiedojo Lietuvos Respublikos himną. Uždegus žvakes, buvusio Žiūronių kaimo kalvio, tremtinio Rutkausko proanūkis atliko kelis kūrinėlius smuiku. Kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę pagerbime dalyvavo ir Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ literatės Regina Rasimienė, Renata Dudzinskienė ir Scholastika Kavaliauskienė. Jos paskaitė savo kūrybos eilių, skirtų kovotojų už Lietuvą atminimui.
Kalbėjo LR Seimo narys Andrius Palionis. Jis padėkojo visiems susirinkusiems už atminimų saugojimą, Žiūronių kaimo moterims – už prie paminklų žydinčias gėles, o bendruomenės pirmininkui Alfonsui Vitkauskui įteikė padėkos raštą ir dovaną – Lietuvos trispalvę vėliavą.
Neilgas, bet prasmingas susiėjimas prie Lietuvos savanorių ir partizanų atminimo paminklų svarbus dar ir dėl to, kad skatina kaimynų norą bendrauti, taip pat ir žmonių patriotizmą.
Scholastika Kavaliauskienė

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *