Pirmoji šalies ponia iš Birštono savivaldybės išsivežė gerus įspūdžius

Liepos 21 dieną Birštono savivaldybėje kartu su darbo dienai į Kauno regioną persikėlusia Prezidentūros komanda lankėsi pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, globojanti Valstybės pažinimo centro edukacinę programą įvairaus amžiaus vaikams.

Domėjosi vaikų ir šeimų užimtumu

D.Nausėdienė – meno terapijos užsiėmimuose su Nemajūnų dienos centrą lankančiais vaikais.

Antradienio rytmetį pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, kurią pasitiko Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir vicemeras Vytas Kederys, praleido Nemajūnų dienos centre. Ji šiltai bendravo su šio krašto vaikais, Dienos centre lankančiais Vilmos Krasauskienės vedamus meno terapijos užsiėmimus, nuoširdžiai domėjosi jų užimtumu kaime, vasaros stovyklų įspūdžiais, pomėgiais, vilnos vėlimo specifika, džiaugėsi jų padovanotais rankdarbiais.
Su Nemajūnų dienos centro direktoriumi Gintu Pačėsu ir šio centro socialiniais darbuotojais bei Savivaldybės vadovais D.Nausėdienė kalbėjosi rimtomis temomis – apie iššūkius, teikiant socialines paslaugas namuose vienišiems seneliams ir neįgaliesiems, apie paslaugų prieinamumą gyventojams, jų psichoemocinę būklę karantino laikotarpiu, apie Centre vykdomus projektus bei jiems skiriamą finansavimą.
Ponia Diana apžiūrėjo Centro patalpas ir aplinką, pritaikytą vaikų ir suaugusiųjų užimtumui – informaciniam mokymui, meninėms ir sveikatingumo veikloms, aktyviam sportui, stovykloms, laikinam apgyvendinimui, pasidžiaugė meniškų rankdarbių, pagamintų Centro lankytojų rankomis, parodėlėmis.

„Nemajūnai – puikus pavyzdys, kaip realizuoti socialinę gerovę“
Interviu metu ponia Diana džiaugėsi galėdama prisidėti prie savo vyro, Prezidento G.Nausėdos, veiklos, būti jo visuomeniniu balsu ir atkreipti dėmesį į socialinių paslaugų regionuose svarbą.
Pirmoji ponia teigiamai įvertino Nemajūnų dienos centro veiklą ir atsakomybę, pagyrė rimtą Savivaldybės požiūrį į socialinių paslaugų plėtrą, kuri padeda mažinti tam tikrų grupių atskirtį šiame krašte. Jos teigimu, ne tik atskiri regionai, bet ir visa Lietuva susiduria su paveldėtomis socialinėmis problemomis, kurios labai sudėtingai sprendžiamos bei keičiamos, todėl dirbant tokiuose centruose, suteikiant vaikams, kitiems gyventojams ir šeimoms integruotas kompleksines paslaugas, kartu atliekamas ir prevencinis darbas.

Amatų centre – su Nemajūnų bendruomenės santalkos narėmis.

D.Nausėdienė pastebėjo, jog gyvenimas keičiasi, naujus iššūkius kelia netikėtai užklupusi COVID-19 pandemija, todėl ji visas Kauno regiono savivaldybes kvietė plėsti paslaugų socialiai pažeidžiamiems gyventojams spektrą, didinti jų aprėptį ir gerinti kokybę. Ji sakė, kad šiuo požiūriu Birštono savivaldybė ir Nemajūnų dienos centras yra gerosios praktikos pavyzdys, kuomet gebama suteikti paslaugą, vos atsiradus jos poreikiui.
„Socialinės gerovės modelio užtikrinimas valstybėje yra neįsivaizduojamas be socialiai pažeidžiamų, įgūdžių stokojančių šeimų, negalią ar priklausomybių turinčių asmenų, jaunimo integravimo į visuomenės gyvenimą ir platesnių galimybių jiems suteikimo,“ – kalbėjo D.Nausėdienė, džiaugdamasi sektina Birštono savivaldybės patirtimi.

Įvertino paslaugų gausą ir darbuotojų pasišventimą
D. Nausėdienei paliko įspūdį paslaugų, teikiamų Nemajūnų dienos centre, gausa. Centre išvystyta vaikų užimtumo veikla, kiekvieną dieną po pamokų į jį užsukę vaikai iš aplinkinių kaimų turi galimybę ruošti pamokas, pavalgyti, užsiimti kūrybine veikla, sportuoti, naudotis kompiuteriu, gauti psichologo konsultacijas, o vasarą – stovyklauti.
Suaugusieji centre gali naudotis biblioteka, kompiuteriu, dušu, išsiskalbti, sportuoti čia įrengtoje sporto salėje. Centras teikia pagalbą į namus sunkią negalią turintiems asmenims, tai sudaro jiems galimybę kuo ilgiau išlikti savo namuose ir palengvina jų artimųjų naštą. Sunkiai besiverčiančios šeimos remiamos maisto produktais, o patekusioms į krizines situacijas užtikrinamos kompleksinės paslaugos, tarp kurių yra ir pozityvios tėvystės mokymai.

Birštoniečiai nepraleido progos nusifotografuoti su garbinga viešnia.

Praėjusiais metais veikla pasipildė asmeninio asistento paslaugomis darbingo amžiaus neįgaliesiems, skatinant juos integruotis į darbo rinką. Nemajūnų dienos centre visiems savivaldybėje įvaikintiems ir globojamiems vaikams bei jų globėjams, įtėviams ar ketinantiems jais tapti suteikiama konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba.
Diana Nausėdienė asmeninio pokalbio metu padėkojo Centre ilgus dešimtmečius dirbančiai socialinei darbuotojai Mildai Dabašinskienei, išreiškė nuoširdžią padėką visiems Centro darbuotojams, kurie atiduoda savo širdį pagalbos reikalingiems žmonėms ir yra tikrieji Lietuvos ramsčiai. Ji paragino Centro kolektyvą pasidalinti savo darbo patirtimi su kolegomis iš visos Lietuvos.
Nemajūnų dienos centro direktorius Gintas Pačėsas, dėkodamas pirmajai poniai už apsilankymą ir palaikymo žodžius, jai padovanojo vietinių moterų pagamintą šiaudinį „sodą“, kuris primins viešnagę šiame krašte.

Vietos bendruomenės narės pavaišino dzūkiškomis bandomis

Su Nemajūnų dienos centro kolektyvu ir Birštono savivaldybės vadovais.

Nemajūnų amatų centre tarp pirmosios ponios ir Nemajūnų bendruomenės narių užsimezgė moteriškas pokalbis. Nemajūnų bendruomenės santalkos pirmininkė Irena Joana Šliaužienė papasakojo apie bendruomeninę veiklą, organizuojamus tradicinius renginius: šventes, išvykas, talkas. Nemajūnų bendruomenė kaip partnerė dalyvauja Savivaldybės projekte, organizuojant paslaugas šeimai, kviečia lektorius, psichologus, rengia mokymus. Įkūrus Amatų centrą, jau kelerius metus jame rengiami kulinarinio paveldo edukaciniai užsiėmimai, į kuriuos žmonės važiuoja iš visos Lietuvos. Jų metu surinktos lėšos skiriamos bendruomenės veiklai. Ponia Diana taip pat buvo pavaišinta bendruomenės narės Editos Jakučionienės kepamomis dzūkiškomis bandomis ir pagyrė jų skonį.

Užsiėmimuose su regiono vaikais – apie valstybę ir pilietiškumą
Kitą pusdienį D.Nausėdienė praleido Birštone, kur dalyvavo edukaciniuose Valstybės pažinimo centro užsiėmimuose Birštono bendruomenės namuose – į juos suvažiavę vaikai iš Kauno regiono savivaldybių atliko įvairias užduotis, kalbėjosi valstybingumo, pilietiškumo ir kitomis temomis, diskutavo apie tai, kaip piliečiai gali prisidėti prie

Viešnia prisijungė prie vaikų, atlikusių užduotis Kneipo sode vykusiose dirbtuvėse.

valstybės kūrimo ir valdymo. Ponia Diana apsilankė ir Birštono Kneipo sode, kur šurmu-liavo dienos centrų lankytojai, jaunimo organizacijų atstovai, sportuojantys ir stovyklaujantys vaikai, kartu su jais leido laiką pilietiškumo dirbtuvėse „Pažink, atrask, kurk savo valstybę!“, vedė užsiėmimą apie valstybę, pilietiškumą ir Prezidento instituciją, atsakė į vaikų klausimus.
Mažieji, be abejo, tikėjosi susitikti ir su pačiu Prezidentu G.Nausėda, todėl jiems parūpo, kodėl jis neatvyko į Birštoną. „Perduokit Prezidentui, kad mes buvome čia,“ – D.Nausėdienės paprašė vienas berniukas. „Būtinai pasakysiu,“ – pažadėjo prezidentienė, ją pakalbinusiems vaikams negailėjusi šypsenų, apkabinimų ir padrąsinimo siekti savo svajonių, kurti ir mokytis vairuoti valstybę bendro tikslo link…

Tikisi susitikimo ir pokalbio su Prezidentu
Prezidentas Gitanas Nausėda į Birštoną nespėjo atvykti, nes užtruko Briuselyje, derybose dėl tolimesnės finansinės perspektyvos. Birš-tone antradienį dirbo tik jo patarėjai ir kiti komandos nariai, kurie susitiko su Kauno regiono globos centrų atstovais, vaiko teisių apsaugos teritoriniais skyriais, administracinio teismo atstovais, regiono policijos ir priešgaisrinės apsaugos pajėgų atstovais, švietimo skyrių ir neformaliojo vaikų švietimo srityje dirbančių NVO atstovais, savivaldybių administracijos direktoriais ir kt.
Planuotas Prezidento susitikimas su visų Kauno regiono savivaldybių merais ir turizmo sektoriaus atstovais buvo atidėtas rugpjūčiui.

Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro lankytojai, lydimi centro darbuotojos I.Brūzgaitės, antradienį kartu su iš viso Kauno regiono į Birštoną susirinkusiais vaikais naudingai leido laiką Valstybės pažinimo centro pilietiškumo dirbtuvėse, turėjo garbės pabendrauti su pirmąja šalies ponia. D.Nausėdienė pagyrė gražų Prienų kraštą ir dviračių takus, kuriuos jai teko išbandyti.

Birštono merė Nijolė Dirginčienė tikisi, kad susitikimo vieta nebus pakeista – merai diskusijoms su šalies vadovu susirinks kurorte.
„Mums reiškia didelį džiaugsmą, kad iš Kauno regiono Prezidentas pasirinko būtent mus. Didžiuojamės tuo ir turime ką parodyti. Galbūt buvome pastebėti už tai, kad Birštonas yra sparčiai augantis ir besikeičiantis kurortas, – sakė N.Dirginčienė.
Susitikime su Prezidentu merė, šiuo metu einanti Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkės pareigas, ketina pristatyti Kauno regioną ir jo problematiką, svarbiausius jo projektus (LEZ, VIA Baltica, Rail Baltica ir kt.).
Merė užsiminė kiek anksčiau kėlusi klausimus dėl Nemuno aukštupio sutvarkymo, dėl kelio Kaunas – Prienai – Alytus rekonstrukcijos paspartinimo, dėl Kurortų ir kurortinių teritorijų įstatymo, kuriais norėtųsi ir Prezidento palaikymo.
Kitų regiono savivaldybių merai yra pasiruošę kalbėti savivaldybių skatinimo už verslo ir investicijų pritraukimą, jų savarankiškumo, finansavimo, skolinimosi galimybių, disponavimo žeme, atliekų tvarkymo sistemos ir kitais klausimais.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *