Privalomosios mediacijos paslauga projekte galima pasinaudoti nemokamai

Jau ne vienerius metus Prienų krašte vyksta projektas „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų krašte“, kurio pagrindinė vertybė – stipri šeima Prienų krašte. Viena iš projekte teikiamų paslaugų – mediacija.

Mediacija – ne formalus procesas
Mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu nešališkas neutralus trečiasis asmuo – mediatorius – padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. „Man labai patinka situacijos ar konflikto sureguliavimo sąvoka“, – sako mediatorė Eglė Liaukuvienė, kuri paslaugą projekte teikia nuo 2019 metų pradžios. Anot jos, ginčas yra labiau teisinė sąvoka, konfliktas yra kur kas plačiau ir apima daugiau gyvenimiškų situacijų. Kartais konfliktas į ginčą gali ir neperaugti. Prie to prisideda ir mediacija. Mediacija savo esme yra labai lanksti procedūra, be jai būdingų savanoriškumo, sąžiningumo, konfidencialumo ir kitų kertinių principų, mediacijai būdingas visiškas neformalumas, veiksmų laisvė. Į mediaciją atėję asmenys yra šio proceso šeimininkai, mediatorius už šalis nieko nesprendžia. „Manau, kad tai didelis pliusas – atiduoti konflikto ar jau ginčo kontrolę patiems jo subjektams. Įgalinti pačius išsispręsti, su palydėjimu, palaikymu, nukreipimu, be to, ir teisiniais patarimais. Visišku išklausymu ir įsiklausymu. Kiekviena situacija ir žmogus joje – unikalūs“, – teigia mediatorė.
Ne veltui jau nuo 2020 metų sausio startavo privalomoji mediacija visuose šeimos ginčuose. „Nuo šių metų nepateiksite ieškinio dėl šeimos ginčo teismui, prieš tai nepabandę susitarti mediacijoje. Labai sveikintina įstatymų nuostata, kuria įstatymų leidėjas parodė, kad šeima yra skatinama spręsti ginčus taikiai, tokiu būdu rūpinamasi šeimos gerove. Nederėtų laikyti tokios procedūros pertekline, priešingai, toks būdas sutrumpins ir laiko sąnaudas ir nepaplonins piniginių, apie psichologinius aspektus net nekalbu – kuo daugiau patys žmonės prisideda prie ginčo sprendimo, tuo geresnius rezultatus turi ateityje, be to, ir pačių priimto susitarimo laikosi daug lengviau, negu tokiu atveju, kai už juos nusprendžia teismas“,– mediacijos privalumus praktikoje vardino mediatorė.

Šeimose konfliktai neišvengiami
Šeimos santykiai itin jautri sritis. Šeima apima ne tik santuoką įregistravusius asmenis, tačiau ir jos nesudariusius, bet vedančius šeiminius santykius. Šeimose konfliktų pasitaiko dažnai, nereikėtų pamiršti, kad į santykius, visų pirma, ateina du asmenys iš skirtingų aplinkų, iš skirtingų savo auklėjimu šeimų, su skirtingomis vertybėmis. Konfliktų šeimoje pasitaiko skirtingo intensyvumo, dažniausiai juos pavyksta išsispręsti patiems asmenims, blogesnė situacija, kai konfliktai nesprendžiami arba nutylimi, arba kitas kraštutinumas – lyg ir sprendžiami, bet naudojama netinkama taktika, ir vietoj tikrojo sprendimo tik užglaistoma padėtis, arba vienas laimi, bet kito sąskaita. Bet kokie iki galo neišspręsti konfliktai turi tendenciją vieną dieną pasirodyti visu gražumu, o tada konflikto pradžią jau sunku ir beprisiminti. Konfliktas jau būna apaugęs nuoskaudomis, neišsakytais žodžiais. Ką daryti atsiradus konfliktinei situacijai namuose? Visų pirma – kalbėti. Jeigu reikia – šiek tiek atsitraukti, bet, nurimus emocijoms, visuomet pasakyti, koks konkrečiai vienas kito elgesys nepatiko išreiškiant tik savo jausmus, nekaltinant kito, be smerkimo. Labai svarbu atskirti žmones nuo situacijos, nereaguoti automatiškai. Mokytis sustoti ir analizuoti. Aštrėjant nesprendžiamam konfliktui, jis perauga ir į teisinį ginčą.
Pagrindiniai teisiniai šeimos ginčai būna dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ar pakeitimo, bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiu tėvu nustatymo ar pakeitimo, išlaikymo nustatymo ar pakeitimo klausimai, turto dalijimosi klausimai ir kiti. Minėti ginčai galimi ir tarp nesudariusių santuokos asmenų, taip pat jau santuoką ar santykius nutraukusių asmenų. Mediacija yra pats tinkamiausias būdas aukščiau minėtiems ginčams spręsti. „Juk santuoką ar santykius du asmenys sutarė sudaryti kartu, laisva valia, bendradarbiaudami, tokiu pat būdu rekomenduotina ir išeiti iš santuokos ar santykių bendru sutarimu. Kai pokalbis nevyksta ar vyksta sunkiai – svarbus trečiojo, nešališko, neutralaus asmens įsitraukimas, kuris padeda perfrazuoti, konstruktyviai veda pokalbį sprendimo link, padeda atspindėti emocijas. Ypatingai svarbus kaip įmanoma kokybiškesnis išėjimas iš santykių, kai yra nepilnamečių vaikų“, – savo įžvalgomis dalinosi E. Liaukuvienė.

Vaikai šeimos konflikte
Vaikams kenkia ne pats santuokos ar santykių nutraukimas, o konfliktas tarp tėvų. Konfliktinė situacija namuose, konfliktas tarp besiskiriančių asmenų yra ypač žalinga vaikui ir yra visiškai priešinga jo interesams. Svarbu nepamiršti, kad santykius nutraukia du suaugę asmenys, bet ne vaikas su jais. Vaikui tėvai lieka visam gyvenimui, ir nesvarbu, ar poroje, ar atskirai. Tai numato ir teisės aktai. „Šiuo atveju mediacijos metu kalbame apie vaiko interesus, raginu palikti nuošalyje emocijas, nuoskaudas ir atskirti vaidmenis, kur veikia suaugęs asmuo, kuris nutraukia santykius, o kur – vaiko tėvas ar mama. Man labai svarbu su tėvais kalbėti apie vaikų ateitį, nes vaikystės jie niekada nepakartos, o jos kokybe turi rūpintis abu tėvai. Būtina kalbėti apie tėvystės visam gyvenimui idėją ir konkretų planą, atsižvelgiant į vaiko amžių, taip pat apie suaugusiųjų vaidmenų pasikeitimą iš buvusių mylimųjų į tėvus, bendradarbiaujančius dėl vaikų ateities“,– dėstė mediatorė.

Mediacija naudinga ir siekiant išsaugoti šeimą
Mediacija galima ir siekiant išsaugoti šeimą. Tokio tipo mediacijos metu kalbama apie santykių stiprinimą, vertybes, konfliktinių situacijų sprendimą šeimoje, kalbama apie naujus ir būtent tai šeimai tinkamus komunikacijos būdus. „Aš – visuomet už šeimą ir jos išsaugojimą, manau, kad visada yra viltis ir galimybė. Nesant abipusio noro stengtis dėl santykių, skaudinant vienas kitą ar šalia esančius vaikus – geriau eiti skirtingais keliais, o jeigu santuokoje yra vaikų, geriau jiems turėti du laimingus tėvus, nors ir esančius atskirai“,– pridūrė E. Liaukuvienė.
Projekte teikiama mediacijos paslauga gali pasinaudoti visi Prienų krašto žmonės, kurių šeiminiame gyvenime atsirado krizė, ir nesvarbu, ar konfliktas jau peraugo į ginčą, ar dar ne. „Nebijokite kreiptis pagalbos, jeigu jaučiate, kad jūsų antroji pusė jūsų negirdi, arba jaučiate, kad jūs nesugebate išreikšti savo pozicijos tinkamais žodžiais, arba matote, kad kitos pusės veiksmai yra priešingi jūsų ar vaikų interesams. Mediacijos metu aptarsime situacijas, rasime kiekvienai šeimai unikalų sprendimo variantą. Čia dar pridursiu, kad mediacijoje mediatorius už žmones nieko nesprendžia, kaip jau buvo minėta – sprendžia patys žmonės“, – prisijungti prie projekto kvietė mediatorė.
Projekte mediacijos paslaugą galima gauti nuo pradžios iki galo, taip pat – ir privalomosios mediacijos paslaugą. Tai yra, nuo konsultacijos šeimos teisiniais klausimais – dėl galimos ginčo sprendimo strategijos, mediacijos iniciavimo, kai kreipiasi viena šalis, iki dokumentų ruošimo teismui po abipusio susitarimo. Taip pat mediacijos paslauga apima ir pagalbą krizinę situaciją išgyvenančioms šeimoms, siekiančioms išsaugoti santykius, kurių konfliktai į teisinius ginčus dar neperaugo arba siekiant užbėgti įvykiams už akių. Jeigu bus nuspręsta santykius nutraukti – bus padedama sukurti strategiją, kaip kokybiškai iš santykių išeiti. Paslauga besikreipiantiems teikiama nemokamai. Dėl jos asmenys gali kreiptis į Prienų socialinių paslaugų centrą (Birutės g.7, Prienai, tel. 8 671 02 737) bei į atskirose seniūnijose dirbančias socialines darbuotojas. Daugiau informacijos apie projektą „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“ galima rasti tinklalapyje: www.stipriseimaprienuose.lt.

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *