Jiezno trims karaliams – 30 metų!

Sausio 6-oji – Kristaus apsireiškimo žmonėms diena, Trijų Karalių šventė. Džiugu, kad Jiezno kultūros centro trijų karalių meninė grupė šiais metais keliavo jau 30-ąjį kartą. Indų karaliaus Kasparo vaidmenį atliko Tomas Ivanauskas, persų karaliaus Melchioro, lietuvių vadinamo Merkelio – Henrikas Navickas ir arabų karaliaus Baltazaro vaidmenį – Mikadas Januškevičius. Betliejaus žvaigždė – Danguolė Smalskienė, Judėjos kalnų piemenys – Onutė Prieskienienė ir Eugenija Rimšienė.


Pirmiausiai Jiezno trys karaliai su palyda atskubėjo į savo parapijos bažnyčią, kur prie įruoštos prakartėlės jie nulenkė galvas gimusiam dieviškam Kūdikėliui, padėjo simbolines dovanas: auksą, smilkalus ir mirą, pagarbino jį kalėdinėmis giesmėmis, palinkėjo gerų, palaimingų 2020-ųjų metų gausiai susirinkusiems parapijiečiams. Po to jie aplankė Jiezno slaugos skyriuje besigydančius senelius, neįgaliuosius. Karalių giesmės, jų dovanėlės, linkėjimai leido jiems išgyventi nuoširdų džiaugsmą, kad ir jie nebuvo pamiršti ir nors trumpam nejautė savo negalios.
Parapijos klebono kunigo Rolando Bičkausko palaiminti, Jiezno seniūno Algio Bartusevičiaus rūpesčiu nuvažiavome į Žiežmarių šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, kur parapijos klebono kunigo Roko Puzono buvom pakviesti jau antrą kartą. Ten dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo kunigas Marius Talutis, atlikome savo programą. Bažnyčia buvo pilnutėlė suaugusių žmonių ir pradinių klasių mokinukų, kuriuos tikybos mokytojos buvo atsivedusios. Visi džiaugėsi, kad mažieji turėjo gerą, prasmingą tikybos pamoką, po kurios buvo apdovanoti šv. paveikslėliais, saldainiais, žaislais.
Žiežmariuose mes buvome labai šiltai priimti. Tą šilumą jautėme nuoširdžiai kalbėdami su klebonu kun. R. Puzonu, kun. M. Talučiu ir vietos parapijiečiais, džiaugdamiesi gausiomis ir dosniomis vaišėmis.
Grįžę į Jiezną dar aplankėme vyriausią miesto gyventoją Alfonsiną Bajorienę, bebaigiančią 97-tuosius metus, gyvenančią su dukra Romute. Smagu, kad ji atpažino beveik visus karalių grupės narius, kartu pritarė giesmininkams, susidomėjusi klausėsi pasakojimo apie Trijų Karalių misiją. Palinkėjom jai sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos.
Ačiū Dievui, kad po vienerių metų pertraukos Jiezne vėl susiformavo trijų karalių grupė, kuri tęsia senąsias katalikiškas tradicijas, dalinasi krikščioniškomis vertybėmis ir išgyvenimais, neša džiaugsmą kitiems.
Sausio 19 d. 12 val. klebonas R. Bičkauskas aukos šv. Mišias už gyvuosius ir mirusius Jiezno karalius. Bažnyčioje ir ant mirusiųjų karalių kapų sužibs atminimo žvakelės.
Eugenija Rimšienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *