Tarp socialinių ir ūkinių aktualijų – ir nerimas dėl pasirengimo ekstremaliems įvykiams

Spalio 25 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje, dalyvaujant 13-kai Tarybos narių, buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai, išklausyti opozicinės frakcijos „Demokratijos sargyboje“ pasiūlymai dėl inicijuojamų darbų, diskutuota dėl gaisro Alytuje padarinių ir būtinybės peržiūrėti pasirengimą ekstremalioms situacijoms savivaldybėje. Po Tarybos posėdžio savivaldybės vadovai ir minėtos opozicinės frakcijos nariai surengė atskiras spaudos konferencijas, kuriose patikslino savo pozicijas posėdyje svarstytais klausimais.

Savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų atstovai.

Nustatė didesnę šilumos kainą
Tarybos nariai nustatė AB „Birštono šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainą (kainos dedamąsias) tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Atsižvelgiant į padidėjusias įrangos remonto bei darbo užmokesčio sąnaudas, išaugusius mokestinius įsipareigojimus, po perskaičiavimo 2019 m. spalio mėn. šilumos vienanarė kaina gyventojams tapo 5,10 ct/kWh, t. y. 0,90 ct/kWh (21 proc.) didesnė nei šiuo metu galiojanti kaina – 4,20 ct/kWh.

Jaunimo klubui paskirtos patalpos
Iki šiol Birštono jaunimo klubas glaudėsi Kultūros centro patalpose, bet, esant dideliam jų užimtumui – vykstant repeticijoms, renginiams, taip pat plečiantis paties klubo veiklai, kilo poreikis turėti atskiras patalpas, kuriose jaunuoliai užsiimtų mėgstama veikla. Taryba pritarė sprendimui dalį PSPC patalpų ir bendro naudojimo koridoriaus, esančių rūsyje, perduoti Birštono jaunimo klubui (asociacijai) pagal panaudos sutartį. Tam Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas neprieštaravo sakydamas, jog patalpos tiesioginei centro veiklai nereikalingos, jos turi atskirą įėjimą iš gatvės, todėl jaunimo veikla, kuri daugiausia vyks vakarais, nesutrikdys įstaigos darbo.
Birštono jaunimo klubas planuoja, kad šiose patalpose pagal nustatytą grafiką dirbs atsakingas darbuotojas. Jose bus vykdoma asociacijos įstatuose numatyta veikla: administracinis darbas, kultūriniai, sporto ir kiti viešieji renginiai, jaunimo laisvalaikio užimtumas, savanorystės ir kiti projektai.
Savivaldybės Tarybos opozicijos atstovė Valė Petkevičienė projekto rengėjams pateikė daugybę klausimų ir pastabų. Jos nuomone, jaunimo klubas nėra vienintelė organizacija Birštone, kuri dirba su jaunais žmonėmis, todėl jai rūpėjo sužinoti, kiek narių jam priklauso, kokia veikla jis užsiima, iš kokių lėšų bus finansuojamas etatas darbui su jaunimu ir kt.
Tarybos narys Helmanas Lik, kuris eina ir Birštono jaunimo klubo prezidento pareigas, nuo klausimo svarstymo nusišalino, vengdamas galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo, todėl ne į visus politikės klausimus buvo atsakyta. Apsiribota Tarybos narės Dovilės Adamonytės paaiškinimu, jog atsakomybę už patalpas prisiima teisiškai įregistruotas Birštono jaunimo klubas, tačiau jomis naudosis ir kitos jaunus žmones vienijančios organizacijos, pavyzdžiui, Birštono socialdemokratinis jaunimas.
Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė informavo Tarybos narius apie Jaunimo reikalų departamento prie Vyriausybės pastabas savivaldybei dėl to, kad joje nėra atskiro specialisto darbui su jaunimu. Anot J.Tirvienės, departamentas pasisiūlė įdarbintam asmeniui mokėti atlyginimą tris mėnesius.

Vežėją parinks supaprastinto atviro konkurso tvarka

Merės N.Dirginčienės sveikinimai gimtadienį šventusiai Tarybos narei R.Žentelienei ir padėkos dovanėlės V.Jokimui bei D.Adamonytei, aktyviai prisidėjusiems prie Moliūgadienio šventės.

Taryba pritarė Vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Birštono autobusų stotis-Nemajūnai-Siponys, Birštono autobusų stotis-Nemajūnai-Šilėnai-Siponys, Birštono autobusų stotis-Birštono viensėdis -Puzonys paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų projektui. Iki 2020 m. sausio 1 d. planuojama atlikti konkurencingą vežimo paslaugos pirkimo (t. y. vežėjo parinkimo) procedūrą. Šiuo metu vežėjo paslaugas šiais maršrutais teikia UAB „Kautra“ pagal sudarytą laikiną sutartį su Birštono savivaldybe. Paslaugų sutartis baigsis, sudarius gyventojų vežimo sutartį su konkursą laimėjusiu vežėju. Penkeriems metams sudaromoje sutartyje numatyta galimybė ją pratęsti dvejiems metams, taip pat išlygos, kuomet ji galės būti nutraukta.
Kaip sakė Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Valentinas Revuckas, nors reisai į kaimus yra nuostolingi, bus paliktas tas pats maršrutų intensyvumas, vienas jų pakoreguotas pagal vietos bendruomenės narių prašymus.
Tarybos narė V.Petkevičienė šia proga klausė, ar nėra galimybės maršrutą Kaunas – Birštonas pratęsti iki Naujojo Birštono (taip politikė pavadino Birštono vienkiemio gyvenvietę). Anot V.V.Revucko, šiuo maršrutu vykstančių lengvatinių keleivių pavėžėjimo išlaidas pagal sutartį lygiomis dalimis dalinasi Kauno, Prienų rajonų ir Birštono savivaldybės, todėl, norint prailginti maršrutą, reikėtų gauti partnerių sutikimą. Merė savivaldybės administraciją įpareigojo išsiaiškinti kitų savivaldybių požiūrį šiuo klausimu.

Patenkins socialinių paslaugų poreikį
Taryba pritarė, jog Nemajūnų dienos centro didžiausias leistinas etatų skaičius (18) būtų padidintas keturiais socialinių darbuotojų padėjėjų etatais. Jų išlaikymas per du šių metų mėnesius valstybės ir savivaldybės biudžetams atsieis 6177 eurus. Iki šiol dalį pagalbos į namus paslaugų (vidutiniškai 700 val. per mėn.) savivaldybė pirko iš Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos. Įsteigus naujus etatus, nestacionarių socialinių paslaugų teikimą visoms paslaugų gavėjų grupėms Savivaldybėje visiškai užtikrins BĮ Nemajūnų dienos centras. Svarbu tai, kad Centras turi licenciją dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms teikti, todėl, pablogėjus namuose globojamų gyventojų sveikatai, nekils sunkumų keisti socialinių paslaugų rūšį, o paslaugų gavėjas nekeis darbuotojo, teikusio paslaugas.
Savivaldybės administracijos direktorės J.Tirvienės teigimu, Neįgaliųjų draugijos darbuotojams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, gali būti pasiūlyta pereiti dirbti į Nemajūnų dienos centrą. Kaip posėdyje buvo pabrėžta, Neįgaliųjų draugija neliks be veiklos, ji toliau vykdys žmonių su negalia socialinės reabilitacijos projektą.

Opozicija siekia tiesioginės Tarybos posėdžių transliacijos
Bene daugiausia diskusijų posėdyje sukėlė Birštono savivaldybės tarybos frakcijos „Demokratijos sargyboje“ pasiūlytas sprendimo projektas dėl Tarybos veiklos reglamento pakeitimo. V.Petkevičienė pasiūlė įpareigoti Birštono savivaldybės administraciją parengti technines priemones tiesioginei Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijai nuo 2020 m. sausio 1 d., nes, anot jos, gyventojams labai svarbu gauti operatyvią ir išsamią informaciją apie svarstomus ir priimamus sprendimus. Ji pastebėjo, jog Birštono savivaldybė – vienintelė iš aštuonių Kauno regione, kuri nėra įdiegusi šios sistemos. Kitos opozicijos atstovės Jurgitos Šeržentienės teigimu, yra įvairių techninių galimybių, kurias savivaldybė gali pasirinkti pagal priimtiną kainą.
Ir Tarybos komitetuose, ir posėdyje Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Valdančiajai daugumai priklausantys politikai akcentavo, kad šiuo klausimu skubos nėra. Verta paieškoti finansinių šaltinių, kurių lėšomis posėdžių salė būtų atnaujinta kompleksiškai: pirmiausia suremontuotos patalpos, po to įdiegta moderni garso ir vaizdo sistema. Šiuo metu gyventojai gali pasinaudoti „Birštoniečio tribūna“ ir dalyvauti posėdžiuose, taip pat klausytis posėdžių garso įrašų internete.
Merės N.Dirginčienės teigimu, sprendimas, keičiantis Tarybos reglamentą, būtų perteklinis, nes reglamente tokia nuostata dėl vaizdo ir garso įrašų jau patvirtinta. Aštuoniais balsais sprendimo projektas atmestas (penki politikai balsavo už), visgi Savivaldybės administracija įpareigota išsiaiškinti finansines ir technines posėdžių tiesioginių transliacijų galimybes.

Frakcija „Demokratijos sargyboje“ pateikė šešis siūlymus
Posėdžio pabaigoje opozicinės frakcijos „Demokratijos sargyboje“ nariai Valė Petkevičienė, Juozas Aleksandravičius ir Daina Zdanavičienė pateikė kreipimąsi su pasiūlymais merei bei savivaldybės administracijos direktorei įgyvendinti kelias iniciatyvas.
Visų pirma, siūloma praplatinti dr. A.S.Zenkevičiaus vardo krantinės taką ties suoleliais, kad pėstiesiems būtų saugu prasilenkti, taip pat abiejose krantinės pusėse įrengti krantinės pavadinimo nuorodas. Frakcijos narių teigimu, apleistų ir netvarkomų pastatų teritorijose būtina iškabinti informacines lenteles su užrašu „Privati nuosavybė“. Be to, gausiai lankomose kurorto vietose galėtų būti suprojektuoti ir pastatyti geriamojo vandens fontanėliai; reikėtų įrengti ar pažymėti šunų vedžiojimui skirtas teritorijas, kuriose būtų specialios šiukšliadėžės gyvūnų ekskrementams. Kreipimąsi inicijavę politikai dėl pėsčiųjų saugumo pasiūlė Birštono gatvėje, ties E.Marčiulionio prekybos centru, įrengti iškilią perėją – kalnelį, o šaltuoju metų laiku kurorte įrengti čiuožyklą.
Po posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje V.Petkevičienė vylėsi, kad į šiuos frakcijos siūlymus bus įsiklausyta. Taip pat ji apgailestavo, kad nuo Tarybos kadencijos pradžios jau du opozicinės frakcijos teikti sprendimo projektai valdančiosios daugumos balsais buvo atmesti. V.Petkevičienės ir J.Aleksandravičiaus teigimu, frakcijos „Demokratijos sargyboje“ nariai pasisako už skaidrią politiką ir yra pasiryžę atsakingai dirbti gyventojų labui, viešai kelti jiems aktualius klausimus. Visgi jie pripažino, kad bendradarbiavimas su valdančiąja dauguma, neturint tvirtų pozicijų Taryboje, kol kas nekonstruktyvus.

O kas būtų, jeigu..?
Savivaldybės Tarybos narius, kaip ir visus birštoniečius, sujaudino Alytuje įvykusi ekologinė nelaimė, jie pritarė kaimyniško solidarumo ir padėkos gestui, kurį parodė Savivaldybės merė, apsilankiusi Alytaus miesto savivaldybėje ir jos merui įteikusi visų kurorto sanatorijų bei SPA centrų dovaną – kvietimus gaisrą gesinusiems ugniagesiams nemokamai apsilankyti Birštono baseinuose ir pirtyse.
Visgi politikams rūpėjo, ar šios nelaimės akivaizdoje Birštono savivaldybėje padaryta viskas, kad būtų perspėti ir apsaugoti gyventojai, nes, kaip žinia, respublikinių institucijų reakcija buvo pavėluota. Informaciją šiuo klausimu pateikė Administracijos direktorė J.Tirvienė. Jos teigimu, jau pačią pirmą gaisro dieną savivaldybės internetinėje svetainėje ir Facebook’o paskyroje buvo patalpintas pranešimas gyventojams. Situacija buvo sekama, gaudoma kiekviena oficiali žinia, paskelbtos Nacionalinio sveikatos centro Kauno departamento rekomendacijos dėl žmonių saugumo, vyko pasitarimai su įstaigų vadovais.
Spalio 22 dieną buvo gautas Aplinkos apsaugos agentūros pranešimas apie Birštono savivaldybėje spalio 18 dieną atliktus aplinkos taršos tyrimus. Nors pirmojo tyrimo rezultatai nesuteikė pagrindo nerimauti, Savivaldybės vadovai pripažino, kad ir jiems pritrūko patikimos informacijos iš oficialių šaltinių.
Nė viena savivaldybė neapsaugota nuo panašių ekstremalių situacijų, todėl Tarybos nariai sutarė, jog labai svarbus pasirengimas, visų tarnybų koordinuoti veiksmai. Pasiūlyta atsakingai įvertinti gyventojų sveikatai pavojų keliančius veiksnius, tarp jų – ir aplinkai taršių įmonių veiklą savivaldybėje, taip pat su ekstremalių situacijų komisija aptarti bei pakoreguoti civilinės saugos planus.
Anot politikų, Alytaus pavyzdys atskleidė, kad savivaldybės turi labai ribotus išteklius ir galimybes savarankiškai susidoroti su ekstremaliais įvykiais ir jų padariniais. Jie atkreipė dėmesį ir į tai, kad Priešgaisrinės tarnybos Birštono komanda menkai aprūpinta, neturi aukštuminių kopėčių. Merė teigė šį klausimą kėlusi ne kartą, tačiau į savivaldybės prašymus nebuvo atsižvelgta. Galop nėra aišku, ar priešgaisrinės saugos komanda kurorte išliks. Bet, merės nuomone, nuleisti rankų nereikėtų…
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *