Ketinama išleisti Balbieriškio parapijos ir bažnyčios istoriją

Kitų metų vasarą Balbieriškio bendruomenė pažymės parapijos ir savo pagrindinių maldos namų – Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios – 500 -ąsias metines.


Kaip rašo jos istorinius šaltinius tyrinėjęs istorikas Vitas Rymantas Sidaravičius, atitinkamu Popiežiaus potvarkiu įkūrus parapiją, nedideliame Hanuso Sudermano dvarelyje iki 1520 m. buvo pastatyta pirmoji karališkosios fundacijos Šv. Petro katalikų bažnyčia. Jos pirmuoju klebonu buvo kun. Martynas Abramavičius. Kuriantis parapijai, bažnyčiai buvo padovanoti 2 valakai ir 9 margai geros žemės.
Per tuos penkis šimtmečius bažnyčia nuėjo nelengvą kelią: keitėsi jos valdos, parapijos ribos, ją niokojo gaisrai, drąskė visokios okupacijos, tačiau tikinčiųjų valios ir tikėjimo stiprybės niekas nepalaužė.
Tai įrodė ir prieš šešerius metus, tragišką 2013 -ųjų naktį iš rugpjūčio 7 į 8 -osios, įvykęs gaisras. Nepraėjus nė penkeriems metams buvo pašventinta jau penktoji Balbieriškio bažnyčia. Pakilti iš gaisro pelenų jai padėjo ir stebuklinga tikinčiųjų valia, ir reali pirmojo nacionalinio mecenato verslininko Arvydo Paukščio parama. Dabar Balbieriškio maldos namai vėl švyti visu dievišku grožiu ir kviečia tikinčiuosius.
Įprasminti šią garbingą parapijos ir bažnyčios istoriją grupę mokslininkų, istorikų ir kraštiečių pakvietė dabartinis, gal jau 37 -as jos kunigas Remigijus Veprauskas. Susitikime buvo nutarta išleisti knygą apie Balbieriškio parapijos bei bažnyčios istoriją. Ši redakcinė kolegija, kurioje sutiko būti ir istorijos mokslų daktarė, profesorė Aldona Vasiliauskienė, aptarė būsimo leidinio struktūrą, pagrindines temas, medžiagos išdėstymo planą, darbų terminus, kitus organizacinius reikalus.
Buvo nutarta pakviesti parapijiečius, visus miestelio ir bemaž 25 parapijai priklausančių kaimų ir gyvenviečių žmones teikti medžiagą – įdomius faktus, nuotraukas, pasakojimus – šio leidinio sudarytojams. Šį kvietimą išgirs ir kasmetinės seniūnijos vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės“, kuri įvyks liepos 20 d. per šv. Magdalenos atlaidus, dalyviai.
Kviečiame prisijungti prie šio kilnaus darbo, kuriuo mes kiekvienas prisidėsime prie garbingos Balbieriškio parapijos istorijos įamžinimo. Dievo palaimos Jums!

Kunigas Remigijus Veprauskas
Žurnalistas Česlovas Iškauskas

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

2 komentarai

  1. Sumanymas labai geras .Norėtųsi žinoti kas bus pagrindiniai vedantieji ,rinkėjai informacijos.Manau čia bus talpinama ir mokyklos istorija,kol dar gyvi tikrieji,senieji mokytojai.Informasija būtų labai įdomiū.
    Prašau paskelbkite kam siųsti tai kuo norėtume pasidalinti aŠ bALBIERIŠKIO MOKYKLOJE DIRBAU 45 M.,TODĖL GERAI ŽINAU JOS KŪRIMĄ IR GRIOVIMĄ.
    Su pagarba
    Elvyra Kalinkevičienė…

    • vietoj info rinks Kunigas ir Rymantas. Aš ją adaptuosiu leidiniui. Bet pagal struktūrą mokykla bus tarp kitko, gal buvo parapijinių mokyklų… Juk čia knyga apie parapiją ir bažnyčią . Pagrindinę medžiagą teiks prof. A.Vasiliauskienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *