Apie fizikos integracijos galimybes…

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, organizuoja pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje.

Stažuočių tikslas – suteikti galimybę patyrusiems, tobulinusiems kvalifikaciją užsienyje, mokytojams, kurie dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.
Parašiusi paraišką ir gavusi teigiamą atsakymą, dalyvavau stažuotėje ,, Fizikos integracijos galimybės formaliajame švietime“ Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje (2019-03-04-08). Šios stažuotės tikslas: sudaryti sąlygas pedagogui susipažinti su STEAM veikla ir mokykloje plėtojama tarpdalykine integracija.
Stažuotės organizavimas ir visos veiklos buvo labai kokybiškos, tikslas ir uždaviniai atitiko mano lūkesčius. Turėjau galimybę stebėti mokyklos gyvenimą: visos bendruomenės, administracijos, mokytojų, mokinių tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą ir bendras veiklas. Jaučiau, kad visi yra labai draugiški, tolerantiški ir, siekdami įgyvendinti išsikeltus tikslus, dirba labai susikaupę, daug.
Manau, kad ši stažuotė labai pagilino mano profesines kompetencijas, nes visos veiklos, kuriose teko dalyvauti, stebėti ir aptarti, buvo labai naudingos ir tikrai daug gerų idėjų ir naujų įgūdžių galėsiu panaudoti mano ir visos gimnazijos ugdymo procese bei metodiniame darbe.
Labai patiko ir didžiausią įspūdį paliko integruotos pamokos, kurias veda net 3 mokytojai dalykininkai vienoje klasėje. Stebėjausi, kaip jie vienas kitą papildo, bendradarbiauja. Viskas dėl mokinių, dėl jų asmeninio tobulėjimo ir geresnių mokymosi pasiekimų, Gerai organizuota pamokų refleksija, aptarimas leido pasidalinti savo patirtimi ir įgyti naujų kompetencijų.
Labai išsamiai susipažinau su praktine – tiriamąja veikla, kuri šioje mokykloje vykdoma jau 3 mėtai. Gavau visą informaciją, kaip ji organizuojama, ir drąsiai teigiu, kad tokią veiklą galima pradėti vykdyti ir Jiezno gimnazijoje.
Nepaprastai naudingas buvo STEAM veiklos pristatymas, nes Jiezno gimnazija nori tapti šio tinklo nare, todėl džiaugiuosi, jog dabar viską apie tai žinau ir galėsiu pasidalinti su kolegomis.
Saulė Paulikienė, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir šios stažuotės vadovė, pateikė visą informaciją apie integruotą gamtos mokslų kursą pektoje klasėje, pasidalino sėkmėmis, davė prasmingų patarimų.
Lankymasis neformaliojo ugdymo užsiėmimuose dar kartą patvirtino, kad tai ne tik įdomu mokiniams, bet ir labai naudinga jų ugdymo procesui, nes tos žinios jiems padeda praktiką susieti su teorine medžiaga, ugdo jų kūrybiškumą ir analitinį mąstymą.
Buvo organizuoti savarankiški praktiniai darbai, kurie leido įtvirtinti įgytas žinias.
Viliuosi, kad tikrai dar susitiksime ir tikrai rasime būdų bendradarbiauti ir bendrauti, nes ši mokykla, tikrai bus gera ir stipri partnerė, vykdant įvairias veiklas ir projektus. Be to, ir palangiškiai išreiškė norą bendradarbiauti.
Tokia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo forma, kaip stažuotė, suteikia galimybę pamatyti, pajausti, išbandyti tai, kas aktualu, įdomu ar nauja, bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis Lietuvoje, o tai daug naudingiau, nei klausytis begalės teorinių pranešimų, seminarų ar mokymų.
Vilma Mekionytė
Jiezno gimnazijos
fizikos mokytoja metodininkė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

1 komentaras

  1. Elvyra:

    Tai tikro kūrybinio bendradarbiavimo pamokoje pavyzdys.Mokytoja Vilma šaunuolė ,ieškanti naujovių ir pati jas skleidžia savo mokiniams.Lai neblėsta noro tobulėti ugnelė kuri pasiekia mokinių ir ypač auklėtinių širdeles/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *