Stiprybė – vienybėje

Nors kaimas šiandien ir vėl atsidūręs kryžkelėje, kai ūkininkams reikia labai galvoti, kiek ir ko auginti, plėsti ar mažinti pieno gamybą, imti kreditą statyboms ir modernesnei technikai įsigyti ar dar pasidairyti, į kurią pusę pasisuks valdžios politika, – bet praėjusį penktadienį į ataskaitinį susirinkimą susirinkę Prienų ir Birštono krašto ūkininkai buvo linkę daugiau kalbėti apie prasidedančius pavasario darbus ir bendrą veiklą.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Jono Talmanto teigimu, būtent bendra veikla ir vienybė ir yra didžiausia ūkininkų stiprybė, tiesiogine šio žodžio prasme, kovojant su naujų įstatymų ir įvairių tvarkų našta, didėjančia ir iškreipta konkurencija rinkose, perdirbėjų susitarimais, bandymais supriešinti kaimą su miestu. Juo labiau, kad, pasak Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Prienų ūkininkų sąjungos Garbės nario Vytauto Kamblevičiaus, tokios silpnos Žemės ūkio ministerijos ir taip prastai dirbančio Seimo Kaimo reikalų komiteto, ko gero, per visą laikotarpį nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dar nebuvo.
– Pernai buvo galima paskirti daugiau pinigų melioracijai, bet, ministerijai ir komitetui nesutarus tarpusavyje, šia galimybe nebuvo pasinaudota, – sakė Seimo narys.
Jis taip pat pasidalino mintimis apie neseniai Seime vykusį ministerijos ir Kaimo reikalų komiteto surengtą susitikimą su gamintojais ir perdirbėjais dėl kainų. Gal po penkių valandų diskusijų taip ir nebuvo priimta jokių konkrečių siūlymų, viskas palikta tarpusavio susitarimui.
Apie tokių susitarimų „naudą“ kalbėjo ir Pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis, tai savo ataskaitiniame susirinkime akcentavo ir Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, apgailestaudamas, kad mūsų krašte, kuriame dominuoja smulkūs ūkiai, kooperacija sunkiai skinasi kelią. Anot M. Butkevičiaus, šiandien apie kooperaciją turi galvoti ne tik pieno gamintojai, bet ir grūdų augintojai, nes ir grūdų supirkimo kainos mažėja. Sąjungos planuose – išvyka į Vilkaviškio rajone aktyviai veiklą plečiantį grūdų kooperatyvą. Kaip tvarkosi kaimyninės Lenkijos pieno gamintojai, mūsų ūkininkai turėjo progos susipažinti pernykštės išvykos metu.
Taigi sąjungos taryba ne tik aktyviai dalyvavo teikiant pasiūlymus respublikinei tarybai dėl priimamų įstatymų bei nutarimų, bet ir skatino domėtis gera patirtimi, diskutavo su Prienų rajono savivaldybės administracija dėl rajone priimamų sprendimų. Tvirtinant biudžetą, pavyko pasiekti, kad Kaimo rėmimo programai būtų skirta gerokai daugiau lėšų nei ankstesniais metais – 50 000 eurų. Didesnė jų dalis, Tarybos Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto pirmininko ir vietos ūkininkų sąjungos vadovo M. Butkevičiaus teigimu, turėtų būti skirta smulkiems melioracijos remonto darbams. Kadangi jų neužteks, prieš dvi savaites vykusio ūkininkų susitikimo metu buvo nuspręsta kreiptis į Prienų rajono savivaldybės merą ir rajono savivaldybės Tarybą dėl papildomų lėšų skyrimo šiems darbams. Susipažinę su parengtu tekstu jam pritarė ir ataskaitiniame susirinkime dalyvavę ūkininkai. Kaip ir parengtam kreipimuisi į žemės ūkio ministrą ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką dėl situacijos pieno gamybos sektoriuje.
Kalbėdamas apie praėjusių metų darbus M. Butkevičius paminėjo ir kultūrinę pramoginę išvyką laivu į Rumšiškes. Joje dalyvauta šeimomis. Praėjusiais metais taip pat vyko ir tradicinė „Metų ūkio“ šventė, Jono Vilionio ūkyje surengtas melžėjų meistriškumo konkursas, sulaukęs palaikymo bei pritarimo. Pirmininkas tik apgailestavo, kad pernai dėl nepalankių oro sąlygų nebuvo surengtos artojų varžybos. Jis viliasi, kad pavyks jas organizuoti šiemet.
Susirinkimo dalyviai be didesnių diskusijų pritarė pirmininko pateiktai ataskaitai, patvirtino ir revizorės Ritos Ramanauskienės pateiktą ataskaitą apie gautas pajamas ir išlaidas. Pernai gauta 9036 Eur pajamų, išlaidos sudarė 8032 Eur. Donatui Šimukoniui panorus, kad būtų konkrečiai įvardinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, skyrę paramą ar parėmę renginius, jam buvo pasiūlyta susipažinti su pajamų ir išlaidų dokumentais arba pateikti paklausimą raštu, kaip jis pastaruoju metu tai dažnai daro.
Vienas iš sunkesnių darbotvarkėje įrašytų klausimų buvo dėl dešimties sąjungos narių, nemokančių nario mokesčio ir nedalyvaujančių sąjungos veikloje, pašalinimo. Su jais visais buvo kalbėtasi, bet jie nepageidavo likti nariais, tad dauguma susirinkimo dalyvių pritarė parengtam sprendimui. Pasak susirinkimui pirmininkavusio tarybos nario Ovidijaus Drūlios, narių skaičius nėra rodiklis, svarbu, kad žmonės būtų aktyvūs ir žinotų, kad į sąjungą stoja ne tik dėl papildomų balų teikiant paraiškas paramai.
Antroji susirinkimo dalis buvo šventiškesnė. Visuotinio susirinkimo nutarimu vienam iš Prienų ūkininkų sąjungos kūrėjų, aktyviam jos nariui, dalyvaujančiam ir Kredito unijos valdyme Juozui Kursevičiui iš Balbieriškio seniūnijos suteiktas Prienų ūkininkų sąjungos Garbės nario vardas. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas padėkos raštus už pagalbą rengiant neseniai Jonavoje vykusį žemdirbių susirinkimą padėkojo Martynui Butkevičiui, Jonui Vilioniui ir kitiems aktyviems Prienų skyriaus nariams, o tarybos nariams Gitanai Astrauskienei ir Jonui Gradeckui bei Šilavoto krašto ūkininkui Dariui Klebauskui įteikė ir padėkas.
Prienų rajono savivaldybės padėkos buvo skirtos Martynui Butkevičiui ir jaunam ūkininkui iš Balbieriškio Giedriui Miliauskui. Na, o laikinai einanti Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas Aušra Tamošiūnienė, matyt, bus palinkėjusi pačio svarbiausio, ko ūkininkai lauktų iš gamtos: šilto pavasario, saulėtos vasaros ir auksinio rudens.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *