Pavasario talkų pašaukti

„Bočiai“ vėl susibūrė bendram tikslui – prisiminti ir gražinti gimtąjį kraštą. Vairuotojų Leono Baručio, Vytauto Lišausko ir Broniaus Šalčiaus bei Nemuno kilpų regioninio parko vyr. specialistės Ramutės Milušauskienės vairuojamu transportu ankstų pirmadienio rytą 21 talkininkas išriedėjo Gudakalnio kapinaičių link.

???????????????????????????????

Pavasaris šaukia. Artėja MOTINOS diena. Mūsų širdys suspurda, atsiveria gerumui, meilei, padėkai, šviesiam išėjusiųjų anapus atminimui. Kapinaites aplankom du kartus per metus. Vykstame prisiminimų ir šventos pareigos vedini daryti gerus darbus. Čia ilsisi mūsų artimieji, kaimynai, bičiuliai, protėviai, atgulę amžinojo poilsio miegu. Gyvuosius ir mirusiuosius vienija nenutrūkstamo ryšio gija. Tarsi girdime šauksmą jų vėlių, kurį budina išaušusio pavasario ryto diena. Skardžiai kaip niekur kitur čia čiulba paukšteliai, žaliuoja ir ošia medžiai, su Nemunu susilieja Verknė, kiek akys aprėpia žaliuoja žiemkenčių plotai. Čia kvepia kaimo pirkios dūmas, tarsi pakvimpa namine duona, linksmai aidi šunelių balsai, sugirgžda kapinaičių varteliai, kai juos atveria talkininkai. Gamta pilna gyvasties ir pavasarinio klegesio.
Širdžiai mieli Gudakalnio, Nemajūnų, Panemunio, Siponių, Šaltinėnų krašto vaizdai. Čia kapinaitėse, tarsi motinos rankų apkabinti, susitelkiam kilniems darbams. Pernykščių metų lapų guotai grėbstomi į kupetas. Surenkamos stiklo ir plastiko žvakidės, pasenę dirbtinių gėlių žiedai, išpurenami kapų kauburėliai. Kapinaitėse rymo per 30 atminimo paminklų ir kryžių. Daugiausia išlikusios tik menkos buvusių kapelių žymės. Tačiau čia visada skuba su gėlėmis ir žvakėmis prie savo artimųjų „Bočių“ narės Antanina Šestilienė, Onutė Valatkaitė, Bronė Gerlinskienė, Anelė Tamošiūnienė. Gausus būrys talkininkų greitai apkuopė kapinaites po žiemos miego, uždegė atminimo žvakeles, sukalbėjo maldas ir vyko Nemajūnų link. Nemajūnų kapinėse visada aplankome mums brangius žmones. Padėkos ir prisiminimų vedini susikaupiame prie LR Seimo nario, kraštiečio, geradario, poeto, Birštono miesto Garbės piliečio Juozo Palionio, jo tėvų Onos ir Vytauto Palionių šeimos atminimo vietų. Pagerbdami juos skaitėme J. Palionio eiles, uždegėme žvakeles ir pasimeldėme. Šiose kapinėse visada aplankome savo nario, choro „Sidabrinė gija“ dainininko Antano Seiliaus, Aldonos Mildos Valatkienės sūnaus, vyro Audriaus ir Prano Valatkų, motinėlės Anelės, per anksti palikusių šį pasaulį, kapavietes. Visada aplankome Lietuvai nusipelniusio veterinarijos magistro, mokslo pradininko, 1-ojo Veterinarijos departamento direktoriaus, visuomenės ir kultūros veikėjo Elijošiaus Nonevičiaus (1863 – 1931) kapą. Stabtelime prie Magdelenos ir Adomo Bartusevičių, šio krašto žemių savininkų, ir Birštono muziejininko Juozo Šleikaus kapų.

???????????????????????????????Maldos žodžiais ir žvakelių liepsnelėmis sušildome jų atminimą.
Pavasario keliu riedame senųjų XVIII amžiaus Panemunio kapinaičių link, apie kurių buvimą byloja tik 2011 m. „Bočių“ pastatytas atminimo paminklas ir tvarkoma kalvelės aplinka. Šalia paminklo jau įsikūrė įstabus skruzdėlynas, kurį ketiname aptverti. Ir mes tarsi darbštuolės skruzdėlytės tempėm nulūžusias šakas, vyrai genėjo vėjo nulaužtą medį, sugrėbėme pernykščius lapus ir malda susikaupėme niekad nepažintų žmonių atminimo vietoje.
Mums nuostabią dieną padovanojo pats dangus. Visą savaitę pliaupęs lietus nurimo ir leido mums ramiai atlikti kasmetę misiją, kurioje dalyvavo: Julija ir Leonas Baručiai, Aldona Milda Valatkienė, Antanina Grigaravičienė, Lidija Eidukaitienė, Vytautas Lišauskas, Bronė Lukošienė, Monika Žiūkienė, Teresė Murauskaitė, Antanina Šestilienė, Janina Giknienė, Angelė Glatkauskienė, Algis Vyšniauskas, Marija Šmitienė, Bronė Raudonikienė, Anelė Tamošiūnienė, Bronius Šalčius, Eleonora Pačėsienė, Ramutė Milušauskienė, Genovaitė Vaitkelevičienė, Birutė Karanauskaitė. Šių žmonių dėka atliekame turiningus darbus, esame turtingos dvasios, jaučiamės reikalingi ir gailestingi artimam ir svetimam, gyvajam ir mirusiajam.
Kol galim – bendraukim, draugaukim.
Telaimina Dievas mūs žmogišką dalią.
Kol meiliai minėsim mes MOTINOS vardą-
Neliksim našlaičiais – įgysime garbę.
Aldona Milda Valatkienė
Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkės pavaduotoja

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *