Biblioteka – ne tik knygos, bet ir žmonės…

Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė ir Siponių padalinio vadovė Ona Girdziuškienė padėkojo aktyviausiems skaitytojams. Tarp jų – ir Anelei Leonavičienei.

2022-ieji Birštono savivaldybės žmonėms, įstaigoms bei organizacijoms dovanojo ir dovanoja daug gražių sukakčių. Tarp šių metų sukaktuvininkų – ir Siponių biblioteka, skaičiuojanti 65-uosius veiklos metus, buvusi ir esanti ryškiu šviesos žiburiu vietos žmonių gyvenime.
– Jeigu ne biblioteka ir šalia esanti graži salė, mes tiesiog apsamanotume, – džiaugdamasi galimybe ne tik pasirinkti skaitymui knygų, bet ir sudarytomis sąlygomis burtis bendrystei tvirtino viena iš aktyviausių bibliotekos skaitytojų Anelė Leonavičienė.

Savivaldybės vadovų padėka – ilgiausiai, net 31 metus, bibliotekoje dirbusiai Onutei Laukevičienei. Savivaldybės dovanos bus perduotos ir kitoms buvusioms bibliotekos darbuotojoms, negalėjusioms dalyvauti šventėje dėl sveikatos ar kitų objektyvių priežasčių.

Jai pritarė ir dauguma kitų į jubiliejinės sukakties paminėjimą susirinkusių siponiškių ir svečių. Gražių padėkos žodžių vainiką pradėjusi pinti Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė padėkojo bibliotekoje dirbusioms ir šiandien jos veikla besirūpinančioms bibliotekininkėms už geranoriškumą, bendruomeniškumą ir dėmesį kiekvienam skaitytojui. Merė taip pat pasidžiaugė ir tuo, kad biblioteka reikalinga žmonėms, kad knygų namai – gyvi.
– Biblioteka mums buvo tarsi antrieji namai. Joje savu jautėsi labai mėgęs skaityti mano tėvelis, o ir aš augau kartu su biblioteka, – sakė Birštono savivaldybės tarybos narė Birutė Vokietaitienė.
Nuklysdama į mielus prisiminimus ji teigė esanti laiminga, kad permainų vėjai visko ne tik „nenupūtė“, bet dar ir pakėlė aukštyn.

Siponių krašto bendrystės puoselėtojos – bendruomenės pirmininkė Vijolė Skorodumovienė ir bibliotekininkė Ona Girdziuškienė.

Seimo nario Andriaus Palionio padėjėjos, savivaldybės Tarybos narės Valės Petkevičienės manymu, svetimų Siponių bibliotekoje nėra. Visi, kurie čia užsuka ilgesniam ar trumpesniam laikui – savi. Dauguma jų atėję ir su savo gyvenimo istorijomis, patikėtomis knygai „Ten, kur Nemunas vingiuoja“.
Rinkdama medžiagą šiai knygai apie Siponių krašto žmones bei jų gyvenimo istorijas, Valė Petkevičienė sakė jautusi didelę bibliotekininkių pagalbą, ypač Onutės Laukevičienės.
Taigi biblioteka – ne tik knygos, įvairios paslaugos, – bet ir žmonės – ją kuriantys, joje skaitantys, ją lankantys ir nuolat ieškantys ryšio. Matyt, ir dėl to negali ginčytis su Rėjumi Bredberiu, teigiančiu, kad be bibliotekos mes neturėtume jokios praeities ir jokios ateities.

Ramutė Šimukauskaitė

Literatūrinę muzikinę kompoziciją, skirtą tautinės sąmonės žadintojams poetui, rašytojui, kunigui Maironiui ir poetui, dramaturgui, vertėjui, kritikui bei eseistui Sigitui Gedai, susirinkusiems dovanojo renginio vedėja, aktorė Virginija Kochanskytė ir klarnetininkas Valdas Andriuškevičius.

Iš Siponių bibliotekos istorijos
Bibliotekos istorija skaičiuojama nuo 1957 metų, kai ji įsikūrė netoli buvusios Siponių dvaro alėjos pas Bačinską. Tuomet čia skaitė 63 skaitytojai, fonde buvo daugiau nei 3 000 knygų. Siponyse ir aplinkiniuose kaimuose tuo metu gyveno apie 800 gyventojų.
Iki 1977 m. biblioteka keliskart buvo perkeliama iš vienų privačių patalpų į kitas. Erdvės buvo nedidelės – 1 kambarėlis. Dirbo viena darbuotoja.
Laikui bėgant, augo bibliotekos fondas, gausėjo lankytojų. 1972 metais skaitė jau 583 skaitytojai, fonde buvo 9 000 knygų. Gautos didesnės patalpos. Bibliotekininkė ne tik rūpinosi knygomis ir skaitytojais, bet ir platino obligacijas, organizavo talkas, saviveiklos ratelius, surašinėjo gyvulius, namus.
Biblioteka glaudžiai bendradarbiavo su Siponių aštuonmete mokykla, kurioje mokėsi per 100 mokinių, dirbo 10 mokytojų. Bibliotekininkės kartu su mokytojais statė spektaklius, organizavo koncertus. Deja, mokykla, mažėjant gyventojų ir vaikų skaičiui, buvo uždaryta.
Nuo 2000 metų, po savivaldos reformos, Siponių biblioteka yra Birštono viešosios bibliotekos padalinys. Savivaldybės rūpesčiu buvo suremontuotos ne tik bibliotekos patalpos, pakeisti langai, įrengta šildymo sistema, bet ir įrengta graži renginių salė.
Nors Siponyse ir aplinkiniuose kaimuose gerokai sumažėjo gyventojų, bet biblioteka išliko reikalinga. Joje organizuojamos literatūrinės popietės, renkasi žmonės skaityti knygų, čia puoselėjamos ir saugomos krašto tradicijos, vyksta jaukios Advento, Velykų popietės, skiriamas dėmesys ir šiuolaikinėms paslaugoms: galima nemokamai naudotis internetu, gyventojai konsultuojami, kaip naudotis kompiuteriu, ieškoti reikalingos informacijos.
2021 m. biblioteka naudojosi 78 gyventojai. Jie per metus perskaitė daugiau nei 1740 knygų ir periodinių leidinių (vidutiniškai po 22 egzempliorius per metus vienas). Senyvo amžiaus žmonėms teikiama knygnešystės paslauga.
———
Pirmuosius skaitytojus į biblioteką pakvietė Marytė Petrunina, dirbo Marytė Braznauskienė, Antanas Vanagas.
1959–1963 m. bibliotekoje dirbo Marytė Revuckaitė-Kučinskienė. Ji kūrė biblioteką, subūrė krašto saviveiklininkus: tautinių šokių kolektyvą, dramos būrelį.
Marytė Džervienė Siponių bibliotekoje dirbo nuo 1964 iki 1977 m. (13 metų).
31 metus – nuo 1977 m. iki 2008 m. – dirbo Onutė Laukevičienė.
Ona Gridziuškienė dirba nuo 2008 metų.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *