Lietuvos prezidentai Birštone

Trečiajame dešimtmetyje Birštoną aplankė ir Lietuvos Respublikos prezidentai.
1924 m. rugpjūčio mėn. 18 d. vykdamas į Aukštųjų karininkų vadų kursų pratybas Varėnos poligone į Birštoną buvo užsukęs Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.
1927 m. birželio 12 dieną prezidentas Antanas Smetona vyko į Alytų, į Ulonų pulką. Pakeliui ponas prezidentas apsistojo Prienuose. Toliau poną prezidentą kelyje sveikino birštoniškiai, jiezniškiai, puniškiai“ („Lietuva“, 1927. birželio 13 d., nr.131 (2514), p.1, „Karys“, 1927, nr.24 (420), p.1. „Karys“ pastebėjo: „Žmonės, sužinoję, kad pro jų kaimus, miestelius pravažiuos prezidentas, pasistatė žalumynų vartus ir laukė. Taip pasitiko Birštonas ir dar kelios vietos… Ties kiekvienais vartais Prezidentas sustojo pasisveikinti su žmonėmis, priimti jų vaišes, dovanas ir pasišnekėti“ („Karys“, 1927, nr.24(420), p.1).
Tarpukariu gydymosi tikslais lankėsi ir buvęs Lietuvos prezidentas Kazys Grinius su sūnumi Liūtu.


2001 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Birštono savivaldybėje.
Birštono sanatorijoje „Versmė“ Prezidentas apžiūrėjo diabetikų apmokymo centrą, druskų gydyklas bei sanatorijos muziejų. V. Adamkus pažymėjo, kad Birštonas yra potencialus kurortas, turintis išvystytą struktūrą. „Būtina surasti kelius, kaip šį potencialą išnaudoti“, – sakė šalies vadovas. Prezidento įsitikinimu, kurorto plėtros problemas reikėtų spręsti savivaldybės lygyje, pasitelkiant ir privačią iniciatyvą. „Reikia ieškoti praktinių, o ne biurokratinių būdų šioms problemoms spręsti“, – akcentavo V. Adamkus.


2011 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankė Birštono viešojoje bibliotekoje. Anot jos, ši biblioteka yra viena geriausių ir inovatyviausių bibliotekų šalyje, todėl ji pati norėjo ją apžiūrėti ir susitikti su jos lankytojais.
2013 m. lapkričio 15 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Birštone pasveikino tarptautinės vietos veiklos grupių konferencijos „Sumanūs sprendimai kaimo jaunimui“ dalyvius.
Prezidentė aplankė ES paramos lėšomis aktyvios vietos bendruomenės pastangomis įkurtą Nemajūnų dienos centrą. Tai, kad nedideliame miestelyje atsirado toks traukos, kultūros ir visuomeninės veiklos centras, pasak Prezidentės, rodo, kad aktyvios bendruomenės atkaklaus darbo ir meilės savo kraštui dėka gali ne tik keisti vietos gyvenimą, bet ir tapti svarbia pilietiška ir kultūrine kaimo žmones vienijančia jėga.


Birštone Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su aštuoniais Kauno regiono savivaldybių merais. Vizito Birštono kurorte tikslas – su Regiono savivaldybių vadovais aptarti situaciją, problemas bei iššūkius jų vadovaujamose savivaldybėse.
Buvo aptartas ir Lietuvos Respublikos kurortų ir kurortinių teritorijų įstatymo priėmimo svarbumas – šis inicijuojamas įstatymas leistų apibrėžti kurortų ir kurortinių teritorijų politiką, jos įgyvendinimą, vystymosi sąlygas, mokestinę, biudžeto formavimosi bazę ir sukurtų bendrą teisinį pagrindą – įstatyminę bazę kurortams ir kurortinėms teritorijoms.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė su šalies vadovu Gitanu Nausėda turėjo galimybę aptarti ir Birštonui svarbius klausimus, tokius, kaip: investicijų pritraukimas, verslumo skatinimas ir sąlygų kurti naujas darbo vietas kurorte sudarymas. Taip pat aptartas priemonių ir finansavimo skyrimas Nemuno aukštupio valymui, siekiant skatinti susisiekimą ir vandens turizmo plėtrą.


Birštoniškiai vieni pirmųjų turėjo progos pamatyti dokumentinį filmą apie vieną iškiliausių šalies asmenybių – po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo tapusį pirmuoju tautos išrinktu Lietuvos Prezidentu – Algirdą Mykolą Brazauską.
Prezidentas jame įamžintas ramiai dėstantis mintis apie Lietuvą, pasisakantis apie bendražmogiškąsias vertybes, filosofiškai susimąstęs, žavintis humoro jausmu, gebantis betarpiškai bendrauti, taikliai, vyriškai pasakyti, šiltas, nuoširdus ir kartu tiesus. Beje, toks įspūdis apie buvusį inžinierių, premjerą, Prezidentą likęs ir ne vieno iš žiūrėjusiųjų filmą atmintyje. Mat tarp žiūrovų buvo ir tų, kurie gražiai prisiminė jaukų bendravimą su A.M. Brazausku atidarant Birštono sakralinį muziejų ar kuria kita proga jam viešint kurorte.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *