Kaimiškosioms gydymo įstaigoms trūksta gydytojų ir lėšų pastatams atnaujinti

Balandžio 14 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta visų rajono sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms, įvardinti pagrindiniai iššūkiai, su kuriais jos susiduria. Tarybos narius nudžiugino tai, kad visi pirminės sveikatos priežiūros centrai ir centrinė ligoninė praėjusius metus baigė be įsiskolinimų. Reaguodamas į įstaigų vadovų iškeltas rūpimas problemas, rajono meras Alvydas Vaicekauskas pažadėjo ieškoti finansinių šaltinių, kad būtų pagerintos sąlygos tose įstaigose, kurios seniai neremontuotos.

VšĮ Balbieriškio PSPC direktorės Angelės Sidaravičienės teigimu, pernai įstaigos veiklos finansinis rezultatas buvo teigiamas, todėl šiek tiek padidinti darbuotojų atlyginimai. Pasak jos, su COVID-19 ligos, vakcinacijos ir nuotolinio darbo iššūkiais susidorota sėkmingai, tačiau pandeminiu laikotarpiu suprastėjo prevencinių programų, ypač susijusių su širdies kraujagyslių ligų ir krūties vėžio profilaktiniais tyrimais, vykdymas. O už suteiktas viršplanines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas uždirbta 100 tūkst. eurų daugiau, šią sumą Kauno teritorinė ligonių kasa sumokėjo 2022 metų vasario mėnesį.
Įstaigoje pradėtos teikti sveikatos priežiūros paslaugos ir ukrainiečiams karo pabėgėliams.
Nebe pirmus metus įstaiga ieško finansavimo šaltinių, nes reikia lėšų pirminės sveikatos priežiūros centro pastato rekonstrukcijai, uždengiant šlaitinį stogą, taip pat automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymui, automobilio, naujos įrangos įsigijimui.

VšĮ Jiezno PSPC direktorius Modestas Dimša pasidžiaugė, kad praėjusių metų pabaigoje pasisekė įgyvendinti jam keltus uždavinius – į vieną įstaigą buvo sujungti Jiezno ir Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrai ir į renovuotas patalpas perkeltas Slaugos skyrius. Pasak direktoriaus, šiek tiek pasikeitė kolektyvo sudėtis, buvo priimta naujų darbuotojų. Tačiau jis pripažino, kad surasti naują gydytoją, kuris galėtų pakeisti į užtarnautą poilsį besirengiantį kolegą, beveik neįmanoma. Iš diplomus gavusių jaunų gydytojų į rajonus dirbti išvykusiuosius galima suskaičiuoti ant dviejų rankų pirštų, specialistai viliojami butais, aukštais atlyginimais ir automobiliais.
Jiezno PSPC 2021 metus baigė su finansiniu „pliusu“, todėl, direktoriaus teigimu, uždirbami pinigai leidžiami labai atsakingai, kad įstaigai netektų bristi į skolas. Visgi, M.Dimšos pastebėjimu, būtina surasti lėšų Stakliškių ambulatorijos patalpų remontui, darbuotojų atlyginimų didinimui, naujiems kompiuteriams įsigyti.

Veiverių krašto politikas Cezaras Pacevičius atkreipė dėmesį į labai apleistą Veiverių PSPC pastatą, kuriame teikiamos šeimos gydytojų ir kitos paslaugos. Jo nuomone, pastatas tinkamas nebent nugriauti, todėl reikia kuo skubiau pagerinti darbuotojų ir pacientų sąlygas. Meras A.Vaicekauskas pripažino, kad pastato būklė prasta, anot jo, galimos dvi alternatyvos situacijai pakeisti. Ambulatorinės paslaugos galėtų būti perkeltos į globos ir savarankiško gyvenimo namų patalpas, tačiau jos renovuotos europinėmis lėšomis ir pagal įgyvendinto socialinių paslaugų plėtros Prienų rajone projekto reikalavimus dar tektų palaukti ketverius metus. Dar viena galimybė – ieškoti kitų finansavimo šaltinių naujos poliklinikos įrengimui.
Kaip 2021 metų įstaigos veiklos ataskaitoje minėjo VšĮ Veiverių PSPC direktorė Lina Kazlauskienė, pagal projektą naujai įrengtose centro patalpose globos paslaugas galės gauti 15 pacientų, praėjusių metų pabaigoje jų buvo apgyvendinta 12. Savarankiško gyvenimo namuose įsikūrė 5 žmonės. Pasak direktorės, įstaiga dirba pelningai, kolektyvas kvalifikuotas, darbuotojų netrūksta.

VšĮ Prienų PSPC direktorius Artūras Ivanauskas sakė, kad vienas iš didžiausių iššūkių įstaigai buvo sklandžiai organizuoti vakcinacijos nuo COVID-19 ligos procesą. Jo manymu, Savivaldybės pasirinkta strategija pasiteisino, į gyventojų skiepijimą pagal prioritetines grupes buvo įtraukti ir mažesni pirminės sveikatos priežiūros centrai, ir privačios sveikatos priežiūros įstaigos. Dirbti tapo paprasčiau, įdiegus vakcinacijos sistemą. Per visą pandemijos laikotarpį buvo paskiepyta apie 14,5 tūkst. gyventojų.
Direktorius patikino, kad Greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai, pandemijos pradžioje susidūrę su sunkumais, su jais susigyveno, medikų brigadų darbas nenutrūko ir kolegoms susirgus. Tarnybos darbuotojai vyko į iškvietimus pas COVID-19 liga sergančius pacientus, saugiai organizavo jų pervežimą į gydymo įstaigas.
Karas Ukrainoje paskatino įstaigą prisitaikyti prie naujų poreikių: pradėtos teikti paslaugos karo pabėgėliams. Ukrainiečiai į įstaigą kreipėsi ir dėl profilaktinių patikrinimų, ir dėl susirgimų, ir dėl skubios pagalbos.
A.Ivanauskas pasakojo, kad vienas greitosios pagalbos automobilio vairuotojas-paramedikas, lydėjęs humanitarinės pagalbos krovinį, neseniai laimingai sugrįžo iš Ukrainos. Iš karo veiksmų zonos į Lietuvą jis parvežė ukrainiečių šeimas.

VšĮ Prienų ligoninė direktorė Jūratė Milaknienė taipogi patikino, kad įstaiga, esant poreikiui, teikia ambulatorines ir skubios pagalbos paslaugas rajone apsigyvenusiems ukrainiečiams. Šį mėnesį Priėmimo -Skubios pagalbos skyriuje bus įdarbinta viena gydytoja, atvykusi iš Ukrainos.
Pristatydama ataskaitą, direktorė pažymėjo, kad beveik visus 2021 metus, išskyrus du vasaros mėnesius, ligoninė dirbo pandeminiu režimu, joje veikė COVID-19 skyrius, todėl mažiau suteikta planinių paslaugų. Per metus įstaigoje buvo suteikta daugiau nei 67 tūkst. specializuotų antrinio lygio paslaugų 3, 6 mln. eurų sumai, tačiau jų apimtis dar nepasiekė 2019 metų lygio.
Ligoninės direktorės teigimu, įstaigos biudžetas siekia beveik 5 mln. eurų, ji dirba nenuostolingai, pernai buvo įsigytas antras deguonies generatorius, įvairios medicininės įrangos už 246 tūkst. eurų. Ligoninėje dirba 214 darbuotojų, 70 proc. iš jų yra iki 55 metų, darbuotojų pakanka.
Todėl paklausta, kaip būsima sveikatos sistemos reforma palies ligoninę, J.Milaknienė sakė, kad įstaiga atitinka visus kriterijus, reikalingus išlikimui, o dėl jos ateities turės apsispręsti politikai.
Šiuo metu laikomasi nuostatos, kad rajone teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos privalo išlikti tos pačios apimties. Pokyčiai palies tik dvi įstaigas: Prienų PSPC dėl centralizacijos neteks Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, o Prienų ligoninėje bus uždarytas Vaikų ligų skyrius. Prienų rajono sveikatos priežiūros įstaigos, Socialinių paslaugų centras, Visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaus pasirašytų sutarčių pagrindu.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *