Birštono tarybos posėdyje pristatyti praėjusių metų rezultatai

Kovo 24 dieną įvyko antrasis 2022 metų Birštono savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame aptarti 26 klausimai. Dauguma kurortui ir gyventojams svarbių klausimų priimti vienbalsiu sprendimu.

Tiesia pagalbos ranką ukrainiečiams
Posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė Tarybai pristatė naujausią informaciją, susijusią su karo pabėgėliais. Merės teigimu, šiuo metu Birštone apsigyveno apie 50 nuo karo bėgančių ukrainiečių, kuriuos priglaudė vietos gyventojai bei įmonės. Gera žinia, jog kone pusė atvykusiųjų jau rado darbą kurorte.
Birštono savivaldybė deda visas įmanomas pastangas, siekiant padėti nuo karo bėgantiems žmonėms. Tarybos posėdžio metu pritarta vienkartinių, tikslinių sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo keitimui. Vadovaujantis naujai priimtu Tarybos sprendimu, atsiras galimybė teikti vienkartinę pašalpą Birštono savivaldybėje gyvenantiems Ukrainos karo pabėgėliams.

Pristatytos 2021 metų veiklos ataskaitos
Kovo 24 d. vykusio posėdžio metu Tarybos nariai išklausė Birštono viešosios bibliotekos (VB), Birštono muziejaus, Kultūros bei Sporto centrų 2021-ųjų metų ataskaitas, kurias pristatė įstaigų vadovai. Nors praėjusiais metais sąlygas vis dar diktavo pandeminė situacija, įstaigų vadovams pavyko pasiekti puikių rezultatų. Birštono VB direktorė Alina Jaskūnienė pasidžiaugė gausiu lankytojų, surengtų renginių skaičiumi, tęstiniais ir naujais projektais. Tarp svarbiausiųjų – ir pripažinimo sulaukusi meditacinės biblioterapijos programėlė, pelniusi ir Sveikatos apsaugos ministerijos dėmesį, knygomato atsiradimas. Anot bibliotekos vadovės, praėjusiais metais daug dėmesio skirta, kad biblioteka būtų atvira visiems – ir sergantiesiems autizmu, ir negalią turintiems žmonėms.
Naujais ir tęstiniais renginiais džiaugėsi ir Kultūros centro vadovas Zigmas Vileikis, sakęs, jog Kultūros centras išliko ta vieta, kuri tęsė tradicijas ir formavo naujus reiškinius. Praėjusiais metais Kultūros centrui pavyko laimėti keletą projektų, kuriais pritraukė per 60 tūkst. eurų papildomų lėšų.
Tuo tarpu Sporto centro direktorius Saulius Smailys tarp reikšmingiausių pokyčių 2021 m. įvardino atidarytą daugiafunkcį Sporto ir sveikatingumo centrą, sportininkų pasiekimus.
Birštono muziejaus direktorės pavaduotojas Vytautas Šeškevičius teigiamiems pokyčiams priskyrė tai, jog 2021 m. sulaukta daugiau lankytojų nei 2020 m., tačiau priešpandeminio lygio lankomumo pasiekti dar nepavyko. Visgi, jo teigimu, lankytojų srautai savaitgaliais vėl auga. Anot V. Šeškevičiaus, ypač populiarios tampa edukacinės programos – jų Birštono muziejus kartu su Sakraliniu muziejumi yra parengęs net 12.

Pritarta Administracijos direktorės ataskaitai
Taryba taip pat pritarė Birštono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktorės 2021 metų ataskaitai, kurioje pristatyti svarbiausi praėjusių metų atlikti darbai, įgyvendinti projektai, lėšų panaudojimas. Kaip sakė Administracijos direktorė Jovita Tirvienė, 2021-ieji – tai pandemijos, karantino, nuotolinio darbo laikotarpis, todėl Administracija ir toliau daug dirbo pandemijos valdymo klausimais.
Vienas reikšmingiausių praėjusių metų darbų – parengtas ir patvirtintas strateginis plėtros planas iki 2030 m. Jo vizija – naujų galimybių, tarptautinio turizmo ir unikalių sveikatos paslaugų karališkasis kurortas, kuriame ateitį kuria sveika, sumani ir darni bendruomenė.
Anot J. Tirvienės, gana sėkmingai įvykdytas ir savivaldybės biudžetas – per 2021 m. į biudžetą surinkta 11 320,3 tūkst. euro pajamų. Vienas svarbiausių darbų – baigti daugiafunkcio Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos darbai. Bendra statybos ir viso įgyvendinimo proceso vertė – 4 938 352,83 euro. Taip pat baigta „Giliuko“ darželio rekonstrukcija, tęsiama Birštono meno mokyklos rekonstrukcija, pradėti ir beveik baigti rekonstruoti socialiniai būstai Pušyno gatvėje.
Administracijos direktorės teigimu, skirta lėšų ir atlikta nemažai darbų miesto gatvių, šaligatvių rekonstrukcijos, remonto, seniūnijos kelių tvarkymo srityje.
2021-aisiais kurorte atsirado ir naujovių – veiklą pradėjo bendradarbystės centras „Spiečius“, parengtas ir patvirtintas Birštono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, sutvarkyta viešoji erdvė J. Kazlausko gimtinėje, sutvarkytas dviračių takas Žvėrinčiaus miške, įgyvendinti kiti projektai…
Po ataskaitos pristatymo N. Dirginčienė padėkojo Administracijos direktorei už sutelktą darbą sudėtingu laikotarpiu. Savivaldybės vadovės pastebėjimu, net tuomet, kai reikėjo dirbti nuotoliniu būdu, darbai nesustojo ir jų rezultatai yra matomi.

Dalyvaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje
Tarybos nariai pritarė Birštono savivaldybės dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis. Kadangi švietimo pažangos programoje savarankiškai gali dalyvauti savivaldybės, kuriose mokosi ne mažiau nei 1000 moksleivių, Birštonas „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaus kartu su Prienų rajono savivaldybe. Anot Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Jolitos Jablonskienės, galima maksimali finansavimo suma – 500 tūkst. eurų. Finansavimas būtų skiriamas tokioms kryptims, kaip: lyderystė, kultūra, įtraukusis ugdymas bei STEAM ugdymas.

Tęsiami darbai Nemajūnų kapinėse
Posėdžio metu vienbalsiu sprendimu pritarta dalyvavimui projekte „Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 2 etapas“. Tai tęstinis projektas, prasidėjęs dar praėjusiais metais. Anot Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo Edvardo Citvaro, projekto pirmojo etapo metu Nemajūnų kapinių teritorija buvo aptverta segmentine tvora bei apželdinta želdiniais. Kitame etape planuojami teritorijos tvarkymo darbai: teritorijos išvalymas nuo senų krūmynų želdinių bei teritorijos paruošimas kitiems kapinių plėtros etapams.

Didės paslaugų kainos
Taryboje patvirtintas Nemajūnų dienos centro įkainių didėjimas. Naujos kainos Nemajūnų dienos centre įsigalios nuo 2022 metų balandžio 1 dienos. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Mildos Ramanauskienės teigimu, kainos didinamos atsižvelgiant į infliacijos augimą, dėl kurios pastaruosius metus brangsta degalų, vandens, elektros energijos, valymo, skalbimo priemonių kainos, taip pat pakilo darbo užmokestis.
Siekia plėsti gyvenamųjų teritorijų ribas
Atsižvelgiant į gyventojų prašymus, Tarybai buvo teikiamas sprendimas dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos keitimo, patikslinant ribas kurorte. Anot N. Dirginčienės, savivaldybėje matomos teritorijos, kurios galėtų būti panaudotos gyvenamųjų namų statybai, tačiau regioninio parko schemoje tai nėra leidžiama. Tokios teritorijos numatytos keliose kurorto vietose.
Vienbalsiai priimtas sprendimas dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos keitimo uždegė žalią šviesą kreipimuisi į Aplinkos ministeriją, Saugomų teritorijų tarnybą su prašymu išplėsti teritorijas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Šiuo sprendimu tikimasi išspręsti būstų poreikį Birštone, kartu pritraukiant naujų gyventojų.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *