Gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems pritaikymas – geresnė gyvenimo kokybė

Praėję metai visiems buvo kitokie, pilni netikėtumų, nežinomybės, nerimo, abejonių, praradimų. Sudėtinga situacija senyvų žmonių, kurie dėl atskirties patiria didelį vienišumo jausmą. Taip pat neįgaliųjų, kurie dėl savo negalios, apribotų galimybių patekti ne tik į lauką, bet ir laisvai judėti nuosavame būste, kasdien gyvena savotiškam karantine.
Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią. Atsižvelgdama į prašymus, Savivaldybė organizuoja būsto pritaikymą – koreguojamos šiems žmonėms neprieinamos erdvės ir statybos sprendimai. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.
2020 m. sausio 1 d. būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilėje laukė 17 suaugusių asmenų ir 2 šeimos, auginančios vaikus su sunkia negalia. 2020 m. būsto ir aplinkos neįgaliesiems pritaikymui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto panaudota 23657,23 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 35661,16 tūkst. Eur. Per 2020 m. patenkinti 8 pirmųjų eilėje laukiančių suaugusių neįgaliųjų prašymai. Vienas būstas pritaikytas šeimai, auginančiai vaiką su sunkia negalia. Per metus buvo atlikti įvairūs būstų pritaikymo darbai: pertvarkyti sanitariniai mazgai, vietoj vonių įrengti dušai, pritaikyti ranktūriai, platintos durų angos, įrengtos nuovažos, nuvažiavimo rampos, keltuvai, siekiant palengvinti asmenų, judančių neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką. Taip pat buvo įsigytas ir pritaikytas naujas keltuvas, kuris padidins neįgalaus asmens mobilumą bei gyvenimo savarankiškumą.
Būsto pritaikymo darbai 2020 m. buvo atlikti Išlaužo, Jiezno, Šilavoto seniūnijose ir Prienų mieste.
Per 2020 m. pateikta 14 naujų prašymų dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems. Šiais metais eilėje laukia 21 asmuo.
Norėtųsi būsto pritaikymo darbus vykdyti daug didesniam neįgaliųjų skaičiui, bet tai priklauso nuo skirtų lėšų ir nuo reikalingų atlikti darbų apimties. Taip pat privalu atsižvelgti į kiekvieno neįgalaus asmens poreikius, į teisės aktų reikalavimus, svarbi ir situacija šalyje.


Kuo vadovaujantis vykdomas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, o vaikams su sunkia negalia – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu.
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta Aprašo 4.2 papunktyje, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).
Kiekvienas asmuo su negalia (jo atstovas), kurio judėjimo ir apsitarnavimo funkcijos sutrikusios ir kuris negali laisvai patekti į būstą ir jame judėti, gali kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių, pateikdamas laisvos formos prašymą pritaikyti būstą.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *