Į naują kadenciją – su užprogramuotu interesų konfliktu

Antrajame naujos kadencijos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti keli politiniai pareiškimai. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Egidijus Visockas paskelbė apie tai, kad aštuoni „valstiečių“, „darbiečių“ ir „socialdarbiečių“ kandidatai pasirinko opozicinės veiklos kryptį Taryboje. Tai – R. Zablackienė, E. Visockas, J. Vilionis, R. Keturakienė, A. Buitkus, A. Vaidogas, A. Šidlauskas, V. Bujanauskas. Opozicijos lyderis – E.Visockas. Įregistruotos Socialdemokratų, jungtinė Valstiečių, žaliųjų ir Darbo partijos atstovų, taip pat LSDDP (socialdarbiečių) frakcijos.

Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovo M.Reznikovo sveikinimai prisaikdintai Tarybos narei S.Vaicekauskaitei – Šalčei.

Prisiekė nauja politikė
Balandžio 29 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo iškilmingu akcentu. Po to, kai pagal Socialdemokratų partijos sąrašą išrinkta Jūratė Zailskienė paskelbė apie pasitraukimą iš Tarybos narių, prisiekė Sonata Vaicekauskaitė – Šalčė, pagal surinktus rinkėjų balsus sąraše buvusi viena pozicija žemiau.

Patvirtinta Administracijos direktorė
Mero Alvydo Vaicekausko teikimu, Jūratė Zailskienė pasiūlyta į Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Dėl šio sprendimo projekto politikai balsavo slaptai, trapia persvara (13 – už, 10 – prieš, dviems Tarybos nariams susilaikius) teikta kandidatūra patvirtinta. Visgi šis paskyrimas bei su juo susiję kiti sprendimai – dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų perdavimo Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei bei Administracijos struktūros patvirtinimo – sukėlė Tarybos mažuma ir opozicija pasiskelbusių Tarybos narių pasipiktinimą ir nuostabą. Iš gausybės jų pastabų ir komentarų galima prognozuoti, jog Administracijos direktorei dirbti bus sudėtinga, juolab pateisinti visų Tarybos narių pasitikėjimą – J.Zailskienei nuolat bus primenami persipynę darbiniai santykiai su sutuoktiniu Rimvydu Zailsku, kuris vadovauja Švietimo skyriui, pavaldžiam Savivaldybės administracijai.
Tiesa, valdančioji dauguma, skirdama savo kandidatą į šias svarbias pareigas, surado, jų nuomone, tinkamą sprendimą, kuris padėtų išvengti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų. Šiame posėdyje daugumos balsais buvo pakeistas Švietimo skyriaus pavaldumas – vykdyti su jo veikla susijusias funkcijas priskirta Administracijos direktoriaus pavaduotojui, nors jo kėdė dar tuščia. Apie ketinimą kandidatuoti į šią pareigybę posėdyje iš anksto paskelbė Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) atstovas Algis Marcinkevičius.

Savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės komentaras:
„Kodėl sutikau užimti šias pareigas? Manau, kad žmogus, apsisprendęs dalyvauti politikoje, neturi vengti prisiimti ir atsakomybę. Todėl kai Socialdemokratų partijos skyriaus nariai, šiuose savivaldos rinkimuose laimėję daugiausia mandatų, man išreiškė palaikymą ir pasitikėjimą, privalėjau arba atsisakyti, nes bijausi atsakomybės, arba priimti šį iššūkį ir kandidatuoti į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Pasirinkau antrąjį kelią.
Atsakant į savivaldybės Tarybos opozicijos ir mažumos atstovų priekaištus, manau, kad nedraudžiama kiekvienam žmogui pabandyti realizuoti save atsakingose pareigose, net jei valstybės tarnyboje dirba ir tavo sutuoktinis. Tokia situacija nereta ir kitose rajonų savivaldybėse.
Prieš apsispręsdama, konsultavausi su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, kurios buvo paprašyta pateikti savo nuomonę dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, dėl nusišalinimo nuo klausimų, susijusių su sutuoktiniu (kontroliavimo, koordinavimo, bankinių pavedimų, raštų vizavimo, atsakymų parengimo ir panašių veiksmų). Todėl sąžiningai patvirtinu, jog savo tiesioginiame darbe vadovausiuosi VTEK išsakytomis rekomendacijomis ir nusišalinsiu nuo visų sprendimų, liečiančių mano sutuoktinio kuruojamą švietimo sritį, kad nekiltų net menkiausio įtarimo dėl galimo interesų konflikto.
Esu įsitikinusi, kad, esant konkrečioms aplinkybėms, pavyks rasti ir tinkamus veiksmus. Tarkim, laikotarpiu, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuriam Švietimo skyrius bus pavaldus, dar nepaskirtas, Švietimo skyriaus vedėjas R.Zailskas atostogauja.“

Opozicija ketina skųsti Tarybos sprendimus

Po Tarybos posėdžio opozicijos ir mažumos atstovai pakvietė į spaudos konferenciją.

Tarybos mažumos atstovas Audrius Narvydas tokius bandymus išvengti viešų ir privačių interesų supainiojimo bei artimų giminaičių pavaldumo santykių pavadino žaidimu, kadangi Švietimo skyriaus vadovas pagal įstatymus buvo ir liks atskaitingas Administracijos direktoriui. Jo nuomone, kuo aukštesnes pareigas asmuo užima, tuo didesni reikalavimai jam keliami, todėl jis privalo būti nešališkas, be jokios suinteresuotumo tikimybės, t.y., nesudaryti prielaidų interesų konfliktui kilti, kas minėtoje situacijoje neišvengiama.
Arūno Vaidogo nuomone, buvo galima pasielgti teisingiau – vienam iš šeimos narių pasitraukti iš užimamų pareigų ir leisti dirbti kitam. Algis Kederys užsiminė ir apie galimus kitokius sprendimus – arba Švietimo bei Kultūros, sporto ir jaunimo skyrių sujungimą, arba R.Zailsko perėjimą į skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybę… Anot Algimanto Šidlausko, būtų buvę paprasčiau pretendentus į Savivaldybės administracijos postus sukeisti vietomis.
Opozicijos atstovai akcentavo, jog darbe gali kilti įvairių nenumatytų aplinkybių ir norėjo išsiaiškinti, kaip bus sprendžiami Švietimo skyriaus pavaldumo klausimai, kuomet Administracijos direktoriaus pavaduotojas atostogaus, bus išvykęs į komandiruotę, turės nedarbingumo lapelį ar pan. Meras pripažino, jog šiam precedentui dar nepasiruošta, daugeliu atvejų teks formuoti naują praktiką.
Savo nuomonę dėl susidariusios padėties Tarybos opozicijai ir mažumai priklausančių frakcijų atstovai atskirai išsakė ir po posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje. Opozicijos lyderis Egidijus Visockas pabrėžė, jog ieškos galimybių apskųsti minėtus Tarybos sprendimus teisme.
A.Narvydas kritikavo socialdemokratų norą pagal konkretų žmogų pritaikyti sistemą. A.Šidlauskas pabrėžė, jog praėjusiame posėdyje priimti sprendimai užprogramavo nuolatinius politinius konfliktus, kurie trukdys ir Tarybos, ir savivaldybės darbui.

Kiti sprendimai
Posėdyje patvirtinti savivaldybės Tarybos komitetai ir jų sudėtis, išklausytos ir patvirtintos rajono kultūros įstaigų, Justino Marcinkevičius viešosios bibliotekos, Kūno kultūros ir sporto centro, Stakliškių PSPC, UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Prienų vandenys“, AB „Prienų šilumos tinklai“ 2018 m. veiklos ataskaitos. Buvo nustatyti 2020 m. žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifai, patikslintos Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės. Taip pat patvirtinti Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros bei Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašai, priimti kiti sprendimai.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *