Seniausia kurorto kultūros įstaiga atvira naujoms patirtims

Birštono viešoji biblioteka šiemet skaičiuoja 70 veiklos metų nuo tada, kai ji pirmą kartą paminėta išlikusiuose dokumentuose. Savo jubiliejų bibliotekos kolektyvas paminėjo be didelių iškilmių ir pompastiškų kalbų, pakviesdamas savo bičiulius nuoširdžiam ir jaukiam pabendravimui bibliotekos erdvėse, tarp knygų, klausantis muzikos ir eilių.


Šventinių renginių ciklą „Nuo penktadienio iki penktadienio“ praėjusią savaitę pradėjo poetinė ir muzikinė popietė su aktore Virginija Kochanskyte ir fleitininke Jurgita Otiene. Vaikučiai ir jų tėveliai dalyvavo susitikime su JAV gyvenančia poete Vida Bladykaite – Wilson ir autorinių dainų atlikėja Ilona Papečkyte. Šią savaitę birštoniečiai buvo pakviesti į susitikimą su rašytoja Gina Viliūne bei parodos apie airių rašytoją James Joyce pristatymą. Šie renginiai – tai padėka lankytojams už draugystę su biblioteka, už palankius jos teikiamų paslaugų, organizuojamų kultūrinių renginių vertinimus.
Lapkričio 30 d. Birštono bažnyčioje už esamus ir jau mirusius bibliotekos darbuotojus buvo aukotos šv. Mišios. Į biblioteką susirinko nemažai svečių. Gražia įžanga į jubiliejui skirtą šventę tapo fleitos muzika ir aktorės V.Kochanskytės poetiniai pamąstymai apie kultūros žmonių misiją, gyvenimo prasmę ir gebėjimą gyventi ne vien dėl savęs, bet ir „dėl ko nors kito…“. Pasak aktorės, kuri yra dažna kurorto kultūriniuose renginiuose, šie žodžiai tapo Birštono bibliotekos darbuotojų savastimi ir kasdienybe. Savo kilnią misiją tarnauti vietos bendruomenei bibliotekos kolektyvas atlieka su atsidavimu ir meile.
Tai, kad kurorto bibliotekininkų darbas visų jos lankytojų gyvenimą daro gražesnį ir prasmingesnį, savo sveikinimo kalbose pabrėžė ir į biblioteką gausiai susirinkę kolegos, partneriai, miesto įstaigų vadovai, skaitytojai ir kiti svečiai.
Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė padėkojo visiems susirinkusiems. Pasak jos, tarp kasdienių darbų, iššūkių ir rūpesčių šis šventinis momentas yra jaudinantis, smagu bibliotekoje vėl matyti buvusius ilgamečius bendradarbius, kolegas iš Vilniaus, Kauno ir Prienų bibliotekų, bičiulius ir veiklos partnerius. Įpareigojant susitikimo progai, direktorė trumpai apžvelgė bibliotekos istoriją, kuri prasidėjo nuo 1948 m.
„Esame seniausia kultūros įstaiga Birštone. Puoselėjame tradicijas, bet esame atviri naujoms patirtims, drąsiai diegiame naujoves ir kviečiame jomis naudotis ir vaikus, ir senjorus,“ – sakė A. Jaskūnienė, akcentuodama, kad sklandi įstaigos veikla ir įvaizdis pirmiausia priklauso nuo joje dirbančių žmonių.
Direktorė padėkojo buvusioms ilgametėms bibliotekos darbuotojoms. Tai – daugiau nei keturis dešimtmečius šioje įstaigoje dirbusi Marcelė Jonuškienė, kuri bibliotekai vadovavo nuo 1960 m. ir šias pareigas perdavė A.Jaskūnienei. Gražina Polekauskienė – pirmoji kvalifikuota specialistė, kuri Birštone pradėjo dirbti 1957 m., baigusi Vilniaus bibliotekinį technikumą. Anelė Aleksonytė, savo pirmai ir vienintelei darbovietei skyrusi 45 metus. Alma Sinkevičienė, Agnė Mikelionytė, Stefa Puskunigienė, Alma Danilovienė, Virginija Tankevičienė, Zuzana Volkovaitė, Joana Zenkevičienė, Vitalija Dapkuvienė, Ilona Rukaitė… Ne visos iš išvardintųjų galėjo dalyvauti šventėje, todėl atsiuntė nuoširdžius linkėjimus sukakties proga ir pažadėjo apsilankyti bibliotekoje vėliau.
Bibliotekos vadovė A.Jaskūnienė pasidžiaugė ir dabartiniu profesionaliu, veikliu, drąsiu ir ambicingu kolektyvu, kurio pastangų dėka biblioteka tapo jaukia, šiuolaikiška ir atvira erdve visiems, praveriantiems jos duris. Šiandien viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dirba Nijolė Raiskienė, Ingrida Vaitkevičienė, Danguolė Straukuvienė, Irma Kleizienė, Solveiga Pempienė, Violeta Bajorienė, Palmira Kvedarienė, Donata Revuckienė, Ledina Tamošiūnienė, Genovaitė Mačiūtė, Eitmyra Grybauskienė, Raimonda Bartnikienė, Jonas Dirginčius, Gražina Andrulevičienė, Ona Gridziuškienė, Cecilija Peldžiuvienė, Jolanta Šimkevičiūtė. Kiekvienam darbuotojui direktorė padėkojo už nuoširdų darbą, draugystę, kolegiškumą, įteikė gėlių ir dovanėles.
A.Jaskūnienės teigimu, šiandien bibliotekininkių veiklos baras labai platus, išaugę reikalavimai jų kompetencijoms. Jos ne tik pasiūlo knygas, periodinius leidinius, bet ir teikia elektronines paslaugas, konsultuoja gyventojus kompiuterinio raštingumo klausimais, padeda lankytojams susigaudyti informacijos sraute, veda robotikos, 3D spausdinimo, biblioterapijos užsiėmimus, vykdo projektus, organizuoja įvairius renginius, mokymus, konferencijas.
Biblioteka yra moderni ir universali, bibliotekininkų darbas orientuotas į skirtingo amžiaus ir įvairių pomėgių turinčius lankytojus, apie jį palankiai atsiliepia kurorto svečiai, randa ko pasimokyti kolegos iš kitų miestų ir užsienio šalių – šiuos privalumus išskyrė ir Birštono savivaldybės vadovai.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemeras Vytas Kederys, administracijos direktorius Valentinas Revuckas atėjo nešini išskirtine dovana bibliotekai, proginiu tortu ir padėkomis dvylikai buvusių ir esamų darbuotojų.
Pagiriamųjų žodžių Birštono bibliotekininkams negailėjo ir Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, pavadinęs šią įstaigą kurorto „širdimi“. Jis perskaitė savo kolektyvo sveikinimą, kuriame kolegos pasidžiaugė, jog Birštono biblioteka yra tapusi žmonių traukos centru ir kultūros, meno, informacijos židiniu, operatyviai reaguojančiu į besikeičiančius Birštono gyventojų poreikius ir lūkesčius.
Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė savo ir darbuotojų vardu padėkojo toms Birštono bibliotekininkėms, su kuriomis ne vienerius dirba įvairiuose projektuose, garsinančiuose Kauno regiono bibliotekas šalyje ir užsienyje. Ji dovanojo „angelą“, kuris saugotų, globotų, įkvėptų naujiems darbams ir projektams. Taip pat įteikė padėką bibliotekos vadovei A.Jaskūnienei, einančiai Kauno rajono bibliotekų tarybos pirmininkės pareigas, kuri skirta už aktyvią profesinę veiklą, išskirtinius kultūrinius ir švietėjiškus projektus kurorto bendruomenei ir asmeninius gebėjimus suburiant kolektyvą modernios bibliotekos kūrimui.
Su įspūdinga metų ir darbų „kraite“ bibliotekos kolektyvą pasveikino Birštono policijos komisariato viršininkas Rolandas Stiklius ir bendruomenės pareigūnė – vyresnioji tyrėja Milda Mardosienė. „Bočių“ bendrijos pirmininkė Julija Barutienė ir Birštono TAU direktorė Nijolė Jakimonienė sveikino ne tik atstovaujamų organizacijų vardu, bet ir perdavė kitų kurorto nevyriausybinių organizacijų linkėjimus. Prie sveikinimų prisidėjo ir artimiausi kaimynai, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai su direktore Daiva Čepeliauskiene, „Čiulba ulba“ direktorė Virginija Pranskietė.
Šventės dieną bibliotekoje su dovanomis apsilankė ir Kultūros ministerijos atstovės – Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Rūta Pileckaitė ir vyriausioji specialistė Erika Buivydienė, Birštono kultūros, švietimo, sanatorinio gydymo, verslo įstaigų vadovai. Bibliotekos darbuotojos sulaukė netikėto dėmesio ir staigmenų iš skaitytojų – jie vaišino pačių keptais pyragais ir medumi.
Šių metų birželio – rugpjūčio mėn. VDU atliko tyrimą, kaip Birštono savivaldybės gyventojai vertina viešąsias paslaugas. Tyrimo rezultatai rodo, jog visas paslaugas savivaldybės gyventojai vertina gana aukštai, bet palankiausiai apklausos dalyviai įvertino viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklą (9,36 balo).
Dalė Lazauskienė

Bibliotekos istorija neatsiejama nuo Birštono istorijos

Po Pirmojo pasaulinio karo, Nepriklausomybės laikotarpiu, Birštono kurorte, atgijus kultūriniam gyvenimui, veikė ir keletas nuosavų bibliotekėlių. Jas įsteigė ir išlaikė Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ bei Šaulių sąjungos.
Iš to meto spaudos sužinome, kad kurorto parke 1930 m. veikė biblioteka. Jos veiklą, skurdžias patalpas ir netinkamą darbą plačiai aprašė iliustruotas literatūrinis žurnalas „Sėjos baras“. Manoma, kad šią biblioteką įsteigė ir išlaikė ligonių kasos.
1936 m. priimtas Valstybės viešųjų bibliotekų įstatymas. 1937 m. išleistos Valstybės viešųjų bibliotekų įstatymui vykdyti taisyklės. Jos numatė, kad viešąsias bibliotekas steigia, aprūpina knygomis ir vedėją paskiria Švietimo ministerija, o patalpą skiria ir ūkines išlaidas padengia savivaldybė.
„Lietuvos aidas“ 1938 m. gruodžio mėn. rašė, kad „valsčiaus savivaldybė nusipirko namą su dideliu sklypu. Name greitu laiku įsikurs savivaldybė, policija ir biblioteka.“ Tačiau savivaldybės viešoji biblioteka Birštone taip ir nebuvo įsteigta. Prasidėjo sovietinė okupacija, Antrasis pasaulinis karas.
Birštono viešoji biblioteka, veikusi mediniame name prieš bažnyčią, savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo 1948 m. – ši data rasta išlikusiuose dokumentuose. Tais metais biblioteka turėjo 3000 knygų ir 200 skaitytojų, buvo įsikūrusi sename mediniame name priešais bažnyčią.
Biblioteka ilgą laiką veikė Birutės gatvėje esančiame pastate, taip pat Kultūros centro patalpose, Jaunimo gatvėje. 1993 m. Birštono miesto 1-oji ir 2-oji bibliotekos reorganizuotos, sujungiant jas į Birštono miesto viešąją biblioteką.
2000 m. po administracinės reformos prijungti trys kaimo filialai – Siponių, Nemajūnų, Birštono vienkiemio.
2016 m. lapkričio mėn. biblioteka persikėlė į rekonstruotą buvusios universalinės parduotuvės pastatą Jaunimo gatvėje. Šiandien 70 metų veiklos sukaktį mininti Birštono viešoji biblioteka yra moderni kultūros įstaiga, išsiskirianti savo tradicijomis, projektais, kurorto kultūrinį gyvenimą paįvairinanti susitikimais su rašytojais, naujų knygų sutiktuvėmis.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *