Stažavosi Lenkijoje ir Čekijoje

Projekto „Lyderių laikas“ Birštono savivaldybės komandos nariai lankėsi Lenkijos ir Čekijos ugdymo įstaigose: Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje (Lenkija), vaikų darželyje Punske (Lenkija), Jakuba Jasinskiego LXXII licėjuje Varšuvoje (Lenkija), Londynska pagrindinėje mokykloje (Čekija), Karlovy Vary pagrindinėje mokykloje (Čekija), Truhlarska pagrindinėje mokykloje (Čekija), Prahos 2 pagrindinėje mokykloje (Čekija).
Lankantis ugdymo įstaigose, pastebėtas pakankamai lankstus ugdymo(si) procesas: Lenkijos mokyklose ypač ryškus mokyklos, savivaldybės ir bendruomenės bendradarbiavimas, didelis dėmesys istorijai ir geografijai, patriotiškumo bei pilietiškumo ugdymui (Punsko mokykla kuria Lietuvą Lenkijoje). Ne mažiau svarbus šeimos gyvenimo pagrindų ugdymas. Mokyklos profilis dažniausiai siejamas su gyvenamąja bei kultūrine aplinkomis. Savivaldybių vadovybė puikiai žino mokyklų ugdymo turinį bei kitus švietimo organizavimo procesus, o tai daro įtaką aukštesniems pedagogų, mokinių, visos mokyklos bendruomenės rezultatams.
Čekijos mokyklose ugdymo sistema yra labai įvairiapusiška, inovatyvi ir pritaikoma atsižvelgiant į pedagogų galimybes bei mokinių poreikius. Mokyklų vadovams, mokytojams sudarytos galimybės patiems formuoti savo ugdymosi turinį ir patiems prisiimti atsakomybę už pasiekimus. Mokytojas yra ugdomojo proceso organizatorius, kurdamas ugdymo programą ir rinkdamasis ugdymo būdus, atsako už ugdymo pasiekimus, nurodytus standartuose. Taip išreiškiant pasitikėjimą mokytoju, stiprinamas

Į stažuotę vyko Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė, Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Vitalija Adamonienė, Birštono meno mokyklos direktorė Laimutė Raugevičienė, Birštono gimnazijos psichologė Jolanta Veterienė, Birštono viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Solveiga Pempienė.

ir mokytojo autoritetas. Mokyklų vadovams suteikiama laisvė įgyvendinti savo vizijas ir pedagogines idėjas. Vadovai, turintys idėją, buria jai pritariančią, iniciatyvią, kūrybišką, motyvuotą komandą, kuri, nuoširdžiai bendradarbiaudama, kuria mokyklą, siekia geriausių rezultatų. Birštono dalyvių stebėtos Čekijos mokyklos buvo skirtingos, unikalios ir turinčios „savo veidą“: vienose – tai ypatinga vertinimo sistema, kitose – dėmesys estetiniam ugdymui, dar kitur – pagrįsta dalykų integracija. Kai kuriose Čekijos mokyklose nėra skambučio, kai kurios neturi skambučio, besibaigiant pamokai. Mokyklos kuria ypatingą atmosferą. Daugelis stebėtų mokyklų buvo rakinamos, vaikai ir mokytojai avėjo šlepetėmis.
Mokiniai gali rinktis ugdomųjų dalykų programas pagal atskirus profilius, savo gebėjimus, pomėgius ir galimybes. Akivaizdu, kad vadovai ir mokytojai nebijo iššūkių, yra ypač motyvuoti bei mylintys savo darbą. Mokiniai jaučia atsakomybę laiku būti reikiamoje vietoje. Didelis dėmesys spec. poreikių vaikams. Tarnyboms nustačius mokytojo padėjėjo poreikį, valstybė skiria lėšas šiam etatui finansuoti.
Pastebėta Čekijos patirtis, teikiant didelį dėmesį vertinimo procesui. Atkreiptas dėmesys, jog Lenkijos mokytojai mokyklose vertina mokinių elgesį, kad yra dalykų, orientuotų į mokinių vertybes.
Gerus ugdymosi rezultatus garantuoja ir bendradarbiavimas: mokytojų su kolegomis ir specialistais, mokytojų – mokinių, komandinis mokytojų, mokinių darbas. Bendraujant su Lenkijos ir Čekijos švietimo įstaigų bendruomenės atstovais, politikais pastebėta, kad bendravimas ir komunikavimas garantuoja sėkmingą mokyklų darbą. Bendradarbiavimas ir komunikavimas su tėvais Čekijos mokyklose yra neatskiriama ugdymo proceso dalis ir turi įtakos vadovo kadencijoms.
Mokykloms bendradarbiaujant su savivaldybe ir kitais socialiniais partneriais, esminis švietimo sistemos kokybės garantas yra pasitikėjimas. Jis deklaruojamas ir matomas visais lygmenimis: pasitikima ir mokyklų vadovais, ir mokytojais, tėvais bei mokiniais.
Ši stažuotė Birštono savivaldybės kūrybinės komandos nariams buvo labai naudinga. Lenkų ir čekų patirtis parodė, kad pasirinkta labai aktuali sritis. Bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo kompetencijų stiprinimas – pagrindinis projekto tikslas. Mūsų projekto veiklas siūlysime vykdyti konkrečiomis priemonėmis:
. palaipsniui atsisakyti mokyklinio skambučio, siekiant ugdyti mokinių atsakomybę, didinti mokytojo autoritetą;
. aktyviau praktikuoti teminį mokymą, ugdomųjų dalykų integravimą;
. sudaryti sąlygas ir galimybes aktyvesniam mokytojų bendradarbiavimui, telkiant komandas bei mokytojų ir tėvų bendradarbiavimui ir informavimui;
. sudaryti sąlygas mokinių savivaldos organizacijoms dalyvauti Savivaldybei priimant aktualius mokyklai sprendimus.
Stažuotės metu buvo puiki galimybė pabendrauti ir su kitų savivaldybių kūrybinių komandų atstovais, išgirsti apie jų patirtis.
Neįkainojama patirtis – bendravimas su kūrybingais, smalsiais švietimo bendruomenės dalyviais, siekiančiais dirbti vaiko sėkmės vardan.
Birštono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *