„Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“… (V. Kudirka)

Literatūriniai vakarai „Po žvaigždėtu vasaros dangum“ Birštone tęsiasi. Minėdami Lietuvos Valstybės šimtmetį, minime ir Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos 160 –ąsias gimimo metines bei Tautinės giesmės – 120 -ąsias metines, tad vienas iš literatūrinių vakarų buvo skirtas būtent šioms sukaktims prisiminti. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, dalyvaujant aktorei Virginijai Kochanskytei ir pianistei Beatai Vingraitei, visi drauge prisiminėme poetą, publicistą, vertėją, Lietuvos himno autorių Vincą Kudirką.


– Lietuvos Valstybė nebūtų atkurta be didžiavyrių, kurie taip stipriai tikėjo, padėjo savo gyvenimus, kad būtų įgyvendintas svarbiausias uždavinys, – pradėdama vakarą kalbėjo aktorė ir pakvietė keliauti per didžiavyrio V. Kudirkos kūrybą, o amžininkų prisiminimais – ir per jo gyvenimą.
Kudirka iš paprastų mirtingųjų, pasak viešnios, skyrėsi didžia pramatymo galia, o ir talentų Dievulis jam nepagailėjo – poetas, leidybininkas, gydytojas, satyrikas, klierikas.
Prieš suskambant Kudirkos „Varpeliui“, aktorė patikino, kad galbūt tai jo širdies varpelis, vėliau išsiliejęs į didelį varpą, žadinusį lietuvį atkurti laisvą ir nepriklausomą valstybę. Besiklausant „Lietuvos tilto prisiminimų“ atrodė tarsi būtų skaitoma apie šiandieną, ypač kai kalbama apie didelį godumą… O gal autorius ir čia bus pramatęs?.. Menama, kad V. Kudirka puikiai galėjo kitiems ir sau išpranašauti gyvenimo kelionę. Jis ir mirė lūšnoj, vienas visų apleistas… Apie jo širdį kalba lyrika, kuri – tarytum kuriančiojo širdies dienoraštis.
„V. Kudirka – karališkos sielos aristokratas, begaliniai ilgėjęsis mylimos, bet nei vienos nenuvedęs nuo altoriaus iki Hado upės… Būdamas kunigu, būtų galėjęs tai kelionei laiminti kitus. Bet jo paties gyvenimo kelionė buvo trumpa. Manoma, kad savo tvirtą charakterį jis paveldėjo iš tėvo, kad nepriteklius įvarė baisią ligą – džiovą. Yra rašęs: „…norėčiau ją vesti, bet jau per vėlu… Meilė ateina kartu su mirtimi“… Mirties akivaizdoje jis parašė eilėraštį „Valerijai“, kurio antras posmelis priverčia susimąstyti apie tai, kas yra negrąžinta skola…
Kaip prisimena amžininkai, Kudirka griežė smuiku, kitais instrumentais, užrašęs du natų sąsiuvinius „Kanklės“, sudėjo šešių kūrinių natų rinkinį… Kaip artimo meilės įrodymas, aktorės lūpomis skambėjo eilėraštis „Tik tas yra didis“.
„Lyg liepsnojančios kolonos didžiavyriai, tokie, kaip Vincas Kudirka, ir nušviečia kelią šimtmečiams“, – tvirtino gerbiama šio bei daugelio vakarų Birštone viešnia aktorė Virginija Kochanskytė, pakvietusi visus drauge išdidžiai sugiedoti Tautišką giesmę, atspausdintą „Varpe“.
…Iš lėto iš Kurhauzo išėjo ir žmonės, atvykę į sanatorijas, pasiremdami viena ar dviem lazdomis. Jų, kur skauda fiziškai, buvo ne vienas. Tačiau ir jiems be galo svarbi ši diena. Toliau, iki Vytauto paminklo, nueiti per sunku. Bet čia – buvo būtina, sakė viena moteris. O prie Vytauto paminklo visų birštoniškių, seniūnijos gyventojų ir kurorto svečių jau laukė patriotinių karo dainų vyrų grupė „Ugniavijas“.
„Žmonių tiek, kaip estradoj per šventę“, – džiaugėsi susirinkusieji. „Birštone bus kam perduoti nešti vėliavas, bus kam kurti ateities Birštoną“, – viltingai su džiaugsmu kalbėjo vienas bendruomenės narys, paraginęs pažvelgti, kiek mažų vaikų glaudžiasi prie Vytauto paminklo, kiek jų daug ant tėvelių rankų ar dar vežimėliuose sūpuojamų. „Galėjo ir Birštone Vytis stovėti, būtų čia labai derėjęs“, – pastebėjo kitas birštonietis, ką tik parvykęs nuo Kauno pilies. Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės, tuo metu su birštoniškiais saviveiklininkais buvusios baigiamajame renginyje Vingio parke, sveikinimus Valstybės dienos proga susirinkusiems perdavė pavaduotojas Vytas Kederys, pakvietęs būti vieningiems šiandien, ryt ir visados.
…Ir pasklido šimtmečio „Tautiška giesmė“ po Birštoną, aidėjo Nemunu, pasiekdama kiekvieno pasaulio lietuvio širdį tarsi priesakas sau, kad mylėsime, gerbsime ir saugosime žmogų, Tėvynę, Birštoną…
Palma Pugačiauskaitė
Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, Birštono savivaldybė.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *