Susitikome ir atsisveikinome mintimis apie knygą…

Rašytojas Vytautas Bubnys su žmona Elena Kurklietyte ir sūnumi Vygintu – tarp vakaro dalyvių ir projekto literatūriniai vakarai Birštone „Po vasaros dangum“ organizatorių ir rėmėjų.

Vakaro metu rašytoja Elena Kurklietytė rašė simbolinį laišką vyrui ir rašytojui Vytautui Bubniui. Jų namų gerosios dvasios pamatas – pagarba, tolerancija kitai minčiai, tylai ir, žinoma, jausmas.

Gražus ir šiltas trečiadienio vakaras į Birštono kurhauzą sukvietė didelį būrį birštoniečių ir kurorto svečių. Čia vyko tradicinių literatūrinių vakarų Birštone „Po žvaigždėtu vasaros dangum“ baigiamasis susitikimas. Dešimt kartų šią vasarą bendravome su kūrėjais ar jų kūryba, klausėmės muzikinių kūrinių, braidėme po mūsų literatūros istorijos puslapius, turėjome progos dar giliau pažinti prie Nemuno augusius ar kūrusius rašytojus. Kiekvienas iš susitikimų buvo savaip prasmingas ir gražus, bet šio trečiadienio vakaras buvo nušviestas ypač ryškia meilės šalia esančiam ir pagarbos knygai dvasia.
Vakaras buvo skirtas daugiausia romanų, daugiau kaip 6 mln. tiražu, įvairiomis kalbomis išleidusiam lietuvių rašytojui, iškiliam mūsų krašto žmogui Vytautui Bubniui. Manau,kad tikrai pasiteisino aktoriaus Egidijaus Stanciko ir Birštono viešosios bibliotekos direktorės Alinos Jaskūnienės sumanymas ne kalbinti patį sukaktuvininką, o kalbėti jo apysakų ar romanų herojų mintimis ir paties rašytojo paatviravimais knygose apie svarbius įvykius, sutiktus žmones ir esmines

Už gražią bendrystę ir meilę Birštonui Vytautui Bubniui dėkojo jį artėjančio jubiliejinio gimtadienio proga sveikinę Birštono savivaldybės vadovai merė Nijolė Dirginčienė ir vicemeras Vytas Kederys.

gyvenimo vertybes. Taip drauge visi apturėjome gražią kelionę rugsėjo 9 -ąją 85-mečio jubiliejų minėsiančio Vytauto Bubnio gyvenimo ir kūrybos puslapiais. Prisilietėme ir prie rašytojo prisiminimų apie tėviškę ir jos namų dvasią, išgirdome ir apie jo angelą sargą, globojusį sudėtingais pokario vingiais, kartu pergyvenome dėl senkančio dėmesio knygai ir į valdžią besiveržiančių, norinčiųjų tik valdyti, o ne kurti, pasidžiaugėme meilės išaukštinimu ir viso gyvenimo bičiulyste su Justinu Marcinkevičiumi. Beje, Justino Marcinkevičiaus mintys ir jo poezijos posmai ne kartą buvo ištarti ir aktoriaus Egidijaus Stanciko, ir kito vakaro svečio – aktoriaus ir bardo Gedimino Storpirščio lūpomis. Viena, kad mes dažnai buvome pratę abu mūsų kraštiečius matyti drauge, antra – poeto eilės apie Lietuvą, lietuvišką žodį, knygą labai tiko prie bendros susitikimo nuotaikos.

Aktorius Egidijus Stancikas skaitė ištraukas iš Vytauto Bubnio knygų „Širdimi regėti“, „Kad vėjai neišpustytų“, „Arberonas“ ir kitų.

Vakaro metu buvo prisimintas dar vienas mūsų krašto didis kūrėjas – rašytojas Vincas Mykolaitis – Putinas. Taip jau simboliškai sutapo, kad literatūriniai vakarai Birštone prasidėjo pokalbiu apie pirmąją lietuvišką knygą, kurios jubiliejinę sukaktį taip pat šiemet minime. Pirmojo vakaro vedėjas, taip pat Egidijus Stancikas, tuomet perskaitė Vinco Mykolaičio – Putino eilėraštį, skirtą pirmajai knygai. To eilėraščio eilutes jis priminė ir trečiadienį, tik jau įprasminančias dar gimnazisto Vytauto Bubnio pirmąjį susitikimą su poetu Prienuose. Vytautui Bubniui tada išgirstas pašlovinimas pirmajai knygai giliai įstrigo širdin, prisiglaudė jis ir rašytojo atsivėrimuose.
Taigi „Po žvaigždėtu vasaros dangum“ šiemet ir susitikome, ir atsisveikinome klausydamiesi minčių apie knygą. Ir už tai, ką išgyvenome, kuo praturtėjome, esame

Aktorius ir bardas Gediminas Storpirštis džiaugiasi, kad mes nepametėme, neišbarstėme savo švenčių ir apeigų…

dėkingi projekto iniciatorei – Birštono viešajai bibliotekai, projektą rėmusiai Kultūros ministerijai, Lietuvos kultūros tarybai, Birštono savivaldybei ir dar nemažam pulkeliui prie jo organizavimo vienaip ar kitaip prisidėjusių bičiulių. Džiaugiuosi, kad tarp jų buvo ir „Gyvenimas“.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *