Lietuviškų sklandytuvų gamintojai siekia populiarumo pasaulyje

UAB „Sportinė aviacija ir Ko” yra vienintelė sklandytuvų gamykla Baltijos šalyse, savo istoriją pradėjusi dar 1969 m. Siekiant praplėsti turimas rinkas užsienyje, įmonėje įgyvendinamas projektas „UAB “Sportinė aviacija ir Ko” produktyvumo ir konkurencingumo didinimas“, pagal 2007- 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Vietoj pieninės – Eksperimentinės sportinės aviacijos dirbtuvės

LAK-12Dar 1967 m. Lietuvos aviacijos sporto federacijoje pradėtas nagrinėti klausimas dėl galimybės įkurti aviacijos remonto dirbtuves., kurios buvo įkurtos prie Eksperimentinio metalo pjovimo staklių mokslinio tyrimo instituto. Vėliau, 1969 m. pavasarį, Prienuose buvo nupirktos buvusios pieninės patalpos, atliktas jų remontas ir pradėta mokomojo sklandytuvo BRO-11M gamyba. Pirmasis dirbtuvių gaminys – medinės konstrukcijos pradinio apmokymo sklandytuvas BRO-11M, pavadintas „Zyle“ – buvo išbandytas ir priimtas 1969 m. liepos 21 d. Prienuose tokių sklandytuvų buvo pagaminta apie 40.

Tuo metu Prienų eskperimentinėse sportinės aviacijos dirbtuvėse (ESAD) darbavosi 12 darbuotojų. Išplėtus darbų apimtis, darbuotojų skaičius 1970 m. pabaigoje padidėjo iki 50.

1970 lapkričio 27 dieną Prienų ESAD direktoriumi paskyrus sklandytojas sporto meistrą Vytautą

Pakarską, į darbus įsijungė žymūs konstruktoriai B.Oškinis ir A.Paknys. Dėmesys buvo skiriamas ne tik pradinio mokymo medinės konstrukcijos sklandytuvų serijinei gamybai, bet ir  konstruktorių, technologų, kvalifikuotų darbininkų paieškai. Pagrindinis kolekttyvo tikslas – suprojektuoti ir pagaminti aukštos kokybės rekordinį atviros klasės sklandytuvą, atitinkantį geriausius pasaulio standartus. Įgyvendinti šį uždavinį ėmėsi Balys Karvelis. Ir jau netrukus pateikė pirmuosius stiklaplastinio sklandytuvo BK-7 brėžinius.

Naujas žingsnis – plasmasinis sklandytuvas „Lietuva“

DSC02352Plastmasinio sklandytuvo gamyba, nors ir sunkiai, tačiau ėjo pirmyn. Buvo pagaminto tikslios  liemens ir sparnų formos, kuriose, naudojant šalto kietėjimo epoksidines dervas, buvo formuojami trisluoksnės sandaros lukštai, atlikti stiklaplastinių mėginių bandymai, išbandytas stabilizatorius, liemens ir sparno statinis atsparumas. Siekiant aukštos paviršių kokybės, teko išbandyti įvairius dažymo būdus ir dažus, daug pastangų pareikalavo kokybiško kabinos gaubto iš organinio stiklo gaminimas. Pagaliau vėlų 1972 metų rudenį sklandytuvas buvo užbaigtas,  pavadintas „Lietuva“ ir Kauno aviacijos sporto klubo aerodrome Pociūnuose prasidėjo bandomieji skrydžiai. Sklandytuvas rodė geresnius duomenis nei geriausias serijinis

sovietinis sklandytuvas A-15. Tai buvo visų gamyklos konstruktorių, technologų, darbininkų

kolektyvo, apskritai lietuviškos aviacinės kūrybos pergalė Sovietų Sąjungoje. Nuo tada Eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla (ESAG), kuriai šis pavadinimas buvo suteiktas 1972 m. gegužės 1 d., kasmet išleisdavo naują „Lietuvos“ variantą.

Pirmasis plastmasinės konstrukcijos sklandytuvas BK-7 „Lietuva“ tapo visų vėlesnių ESAG sukurtų atviros klasės plastmasinių sklandytuvų „Lietuva“ konstrukcijų LAK-9, LAK-10, LAK-12 prototipu.

Antras aviacijos gamyklos plėtros etapas –  siekimas gerinti skraidymo aparatų kokybę

Gamykloje daugėjo specialsitų, atsirado naujų skyrių- viso to ko reikėjo gaminant rekordinės klasės sklandytuvus.

1975 metais, įgijus patyrimo, buvo sukurtas naujas sklandytuvo variantas BK-7A, daug tobulesnis už savo pirmtaką – 2,20 m ilgesni sparnai padidino aerodinaminę kokybę nuo 43 iki 46. Pagerėjo ir kitos skridimo charakteristikos.

DSC023621976 metų vasarį ir balandį į orą pakilo sklandytuvai BK-7B ir BK-7C. Juose toliau buvo diegiami konstrukciniai patobulinimai. Tų pačių metų gegužę buvo apskraidytas sklandytuvas LAK-9 „Lietuva“.  Tai buvo serijinės sklandytuvų gamybos pradžia. Šių trečios serijos sklandytuvų buvo pagaminta aštuoni, patobulintų, ketvirtos serijos – dešimt.

1978 m. birželio mėnesį buvo išbandytas patobulintas variantas LAK-9M „Lietuva“– su kitokios konstrukcijos sparnais ir iš anglies pluošto pagamintais lonžeronais.

Ir pagaliau – 1979 m. gruodžio 21d. į orą pakilo LAK-12 „Lietuva“ – galutinis visų modifikacijų variantas, kuris iki 1990 m. buvo pagrindinis ESAG produktas.  Iš viso buvo pagaminta 235 sklandytuvai, kuriais skraidė daugelio šalių sklandytojai: Lietuvos, Latvijos, Estijos, buvusios Sovietų Sąjungos, Anglijos, JAV, Vokietijos, Austrijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Bulgarijos Vengrijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos, Argentinos, Pietų Afrikos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kt.

Tęsiamos ilgametės tradicijos

Atkūrus  Lietuvos nepriklausomybę Prienų ESAG tapo AB „Sportinė aviacija”. Tęsiant daugiau nei prieš keturis dešimtmečius pradėtas tradicijas, įmonėje gaminami 15 – 18 metrų klasės sklandytuvai LAK-17, standartinės klasės – LAK-19 ir atviros klasės – LAK-20.

DSC023672007 m. gamykloje, matant augantį aukštos klasės dviviečių sklandytuvų poreikį, buvo sukonstruotas naujas dvivietis varžybinis sklandytuvas LAK-20T. Sklandytuvas sukonstruotas taip, kad būtų galima instaliuoti moto įrangą.

Įmonėje pradėti gaminti sklandytuvai LAL-17 su įmontuotu elektriniu varikliu, leidžiančiu pilotui pačiam grįžti į aerodromą, iš stiklo pluošto gaminamos ir sklandytuvų priekabos LAK-T5, kuriomis galima saugiai pervežti ar sandėliuoti sklandytuvus LAK-17A.

Ieškoma naujų užsienio rinkų

Pagrindinė UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ veikla – sklandytuvų, motosklandytuvų projektavimas ir gamyba. Šiuo metu įmonės gamybinių pajėgumų potencialas nėra pilnai išnaudojamas. Siekiant didinti konkurencingumą ir įmonės produktyvumą, kuriami nauji, klientų poreikius tenkinantys  produktai bei tiekiamos naujos paslaugos.

Pardavimus užsienio rinkose bei klientų pasitikėjimą lemia tai, kad įmonė turi bazinį sertifikatą sklandytuvams, o naujus gaminius sertifikuoja. Įmonė taip pat siekia diversifikuoti veiklas, išnaudojant turimą žmonių potencialią ir bazę, t.y. siūlyti rinkai naujas aukštos kokybės paslaugas ir gaminius. Šiuo metu eksportas sudaro 80 – 90 proc. bendrų įmonės pardavimų.  Beveik visi eksportuojami produktai ir paslaugos – pačios įmonės gaminiai.

Į kitus pažiūrėti ir save parodyti

Siekiant padidinti įmonės produktyvumą ir pardavimus užsienio rinkose, pritraukti privačias investicijas 2013 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas „UAB “Sportinė aviacija ir Ko” produktyvumo ir konkurencingumo didinimas“ pagal 2007 – 20013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Bendra projekto vertė – 104 303,38 Lt. Didžioji dalis lėšų – 86 413 Lt – iš Europos Sąjungos fondų.

–         Siekiant praplėsti turimas rinkas užsienyje ir norint užkariauti naujas, ieškoti naujų klientų – reikia savo produkciją pristatyti parodose, sakė UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ pardavimų vadybininkas Stasys Skalskis. – Vienoje parodoje pristatėme naują gaminį – ultra lengvos klasės sklandytuvą LAK-17B FES MINI (13,5 m ilgio), kitoje –  18 m klasės sklandytuvą LAK-17B FES (18 m ilgio sparnais).

Jau dalyvauta dviejose tarptautinėse specializuotos aviacijos pramonės parodose ir planuojama nuvykti į dar dvi.

Pristatytas naujas gaminys

lak-17-b-fes2013 m. balandžio 24 – 27 d. Friedrichshafen (Vokietija) vyko specializuota aviacijos pramonės paroda, kurioje dalyvavo per 600 dalyvių. Didesniame nei 80 tūkst. kv.m. plote buvo pristatyta per 200 orlaivių (sklandytuvų, ultralengvųjų orlaivių, lėktuvų, sraigtasparnių, turbopropelerinių ir verslo klasės reaktyvių lėktuvų), buvo surengta daugiau nei 100 konferencijų. Parodą aplankė beveik 33 tūkst. lankytojų.

Parodoje buvo pristatytas naujas UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ gaminys – ultra lengvos klasės sklandytuvas LAK-17B FES MINI (13,5 m ilgio sparnais).

Pasak parodos dalyvių, įmonės ekspozicija sulaukė didelio dėmesio, stende apsilankė apie tūkstantį parodos lankytojų, su dalimi iš jų buvo užmegzti nauji kontaktai, buvo pasirašytos keturias naujos sklandytuvų gamybos sutartys.

Ateitis – sklandytuvai su elektriniais varikliais

Šių metų gegužės 17 – 18 dienomis Lenkijoje vykusioje tarptautinėje lengvosios aviacijos parodoje „Pararudniki 2014“ buvo pristatomi Europos gamintojų lengvieji lėktuvai, sraigtasparniai, sklandytuvai, motorizuoti ir paprasti parasparniai, aviacinė, navigacinė ir kt. technika. UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ lankytojams pristatė 18 metrų klasės sklandytuvą LAK-17B FES (18 m ilgio sparnais).

–         Sklandytuvai su elektra varomais varikliais sparčiai populiarėja pasaulyje. Pilotus vilioja nepriklausomybė – vietoje tūpimo į aikštelę, įjungti elektrinį variklį ir saugiai grįžti į aerodromą, – saklė Stasys Skalskis, pats sklandytuvo kabinoje praleidęs per 3000 valandų.

Įmonėje gaminamas sklandytuvas LAK – 17B gali būti įvairių modifikacijų – su 13,5 m, 15 m, 18m, 21 m ilgio sparnais, su elektriniu varikliu arba be jo.

Elektrinis variklis yra sumontuotas sklandytuvo nosyje. Įjungus jį išsiskleidžia 1 m skersmens propeleris, išjungus, propeleris priglunda prie liemens. Variklio svoris – 7 kg, maksimali galia 23 kW, tačiau horizontaliam skrydžiui palaikyti pakanka tik 5 kW.

Parodoje UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ stendą aplankė daug lankytojų, buvo užmegsta naujų kontaktų ir pasirašytos dvi naujos sklandytuvų gamybos sutartys.

Laima Duoblienė

Nuotraukos autorės ir iš įmonės archyvų

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

1 komentaras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.