Reklama

Laikraštis „Gyvenimas“ leidžiamas trečiadieniais ir šeštadieniais.


2019 M. SPAUSDINAMOS REKLAMINĖS MEDŽIAGOS ĮKAINIAI    

  

Už pamestus numerius, pažymėjimus ir t.t. – 3,00 €

 

Neįrėmintas žodinis skelbimas fiziniams asmenims – 1,50 Eur

Paryškintas skelbimas fiziniams asm. – 1,60 Eur

Neįrėmintas žodinis skelbimas juridiniams asmenims – 2,20 Eur + PVM

Paryškintas skelbimas juridiniams asm. – 2,50 Eur + PVM

(Po 10 žodžių imame už žodį 0,06 ct)

(Pirma pozicija + 30 proc.)

 

                     Reklama vidiniuose puslapiuose –       1kv.cm. – 0,40 Eur + PVM

                     Reklama spalvotuose puslapiuose –     1kv.cm. – 0,52 Eur + PVM

                     Straipsnis    –                                        1kv.cm. – 0,30 Eur + PVM

                     Straipsnis spalvotame pusl. –               1kv.cm. – 0,39 Eur + PVM

                      Reklama pirmame puslapyje        –     1 kv.cm. – 0,80 Eur + PVM

                      Straipsnis pirmame puslapyje –          1 kv.cm. – 0,60 Eur + PVM

Užuojautos:

Fiziniams asmenims  be posmelio – 8,00 Eur

                                 Su posmeliu –   10,00 Eur

Juridiniams asmenims be posmelio – 11,00 Eur + PVM

                                Su posmeliu –       13,00 Eur + PVM

Padėka už laidotuves-  –          12,00 Eur

Nekrologas                     –        25,00 Eur

Dėkojimas už ką nos     –           15,00 Eur

Sveikinimas į pirmą puslapį – 30,00 Eur

Sveikinimas į kitus puslapius –15,00 Eur

 

Politinės reklamos įkainiai:

Oficialiu agitaciniu laikotarpiu:

                                    Straipsnis  –                    1 kv.cm. – 0,70 Eur + PVM

                        Straipsnis spalvotame pusl. –     1 kv. cm. – 0,90 Eur + PVM

                                    Reklama   –                    1 kv.cm.  – 0,85 Eur  + PVM

                       Reklama spalvotame pusl. –       1 kv. cm. –  1,10 Eur + PVM

Politinei reklamai nuolaidos negalioja

  INTERNETINĖS SVETAINĖS ĮKAINIAI:

  

Skelbimas savaitei, be rėmelio, fiziniams asm. – 2 € +PVM

                                                 juridiniams asm. – 5 € +PVM

 Straipsnis savaitei   –  8 € + PVM, mėnesiui – 15  € + PVM, su nuoroda – 10  € + PVM.

  Reklaminiai skydeliai  savaitei –     6 € +PVM, 1 mėn. – 15 € + PVM.

 

Reklamjuostė savaitei – 10 € +PVM

                       mėnesiui – 30 € +PVM

      TECHNINIAI REIKALAVIMAI PATEIKIAMAI REKLAMAI

2.1. Failas –   jpg, tif, pdf formatu,

Skilčių plotis – 5 cm.,

Puslapio aukštis – 39 cm.,

Tarpas tarp skilčių – 5 mm.