Reklama

2015 M. SPAUSDINAMOS REKLAMINĖS MEDŽIAGOS ĮKAINIAI      

    Neįrėmintas žodinis skelbimas fiziniams asmenims –   1,45 Eur

Paryškintas skelbimas fiziniams asm.   –                   1,59 Eur

Neįrėmintas žodinis skelbimas juridiniams asmenims – 1,74 Eur + PVM

   Paryškintas skelbimas juridiniams asm. –                 1,88 Eur + PVM

                     Reklama vidiniuose puslapiuose –       1kv

 2016 M. SPAUSDINAMOS REKLAMINĖS MEDŽIAGOS ĮKAINIAI       

  

Už pamestus numerius, pažymėjimus ir t.t. – 3,00 €

 

                     Neįrėmintas žodinis skelbimas fiziniams asmenims –         1,50 Eur

                                    Paryškintas skelbimas  fiziniams asm.   –         1,60 Eur

           Neįrėmintas žodinis skelbimas juridiniams asmenims –     2,00 Eur + PVM

                                    Paryškintas skelbimas  juridiniams asm. –       2,20 Eur + PVM

                    (Po 10 žodžių imame už žodį 0,06ct)

(Pirma pozicija + 10 proc.)

 

                     Reklama vidiniuose puslapiuose –       1kv.cm. – 0,40 Eur + PVM

                     Reklama spalvotuose puslapiuose –     1kv.cm. – 0,52 Eur + PVM

                     Straipsnis    –                                        1kv.cm. – 0,30 Eur + PVM

                     Straipsnis spalvotame pusl. –               1kv.cm. – 0,39 Eur + PVM

                      Reklama pirmame puslapyje        –     1 kv.cm. – 0,80 Eur + PVM

                      Straipsnis pirmame puslapyje –          1 kv.cm. – 0,60 Eur + PVM

Užuojautos:

Fiziniams asmenims  be posmelio – 6,00 Eur

                                 Su posmeliu –   8,00 Eur

Juridiniams asmenims be posmelio – 8,00 Eur + PVM

                                Su posmeliu –       9,00 Eur + PVM

Padėka už laidotuves-  –            8,00 Eur

Nekrologas                     –        15,00 Eur

Dėkojimas už ką nos     –           9,00 Eur

Sveikinimas į pirmą puslapį – 15,00 Eur

Sveikinimas į kitus puslapius –10,00 Eur

     Politinės reklamos įkainiai:

Iki oficialaus agitacinio laikotarpio:

                                   Straipsnis    –                   1 kv.cm.  – 0,45 Eur + PVM

                           Straipsnis spalvotame pusl.-   1 kv.cm.  – 0,60 Eur + PVM

                                    Reklaminio maketo –     1 kv.cm.  – 0,55 Eur + PVM

                     Reklaminis maketas spalv. pusl.- 1 kv.cm.  –  0,72 Eur + PVM

      Oficialiu agitaciniu laikotarpiu:

                                    Straipsnis  –                    1 kv.cm. – 0,70 Eur + PVM

                        Straipsnis spalvotame pusl. –     1 kv. cm. – 0,90 Eur + PVM

                                    Reklama   –                    1 kv.cm.  – 0,85 Eur  + PVM

                       Reklama spalvotame pusl. –       1 kv. cm. –  1,10 Eur + PVM

Politinei reklamai nuolaidos negalioja

  INTERNETINĖS SVETAINĖS ĮKAINIAI:

  

Skelbimas savaitei, be rėmelio, fiziniams asm. – 1 € +PVM

                                                 juridiniams asm. – 3 € +PVM

 Straipsnis savaitei                –      6 € + PVM

  Reklaminiai skydeliai  savaitei –     4-5 € +PVM

  

Reklamjuostė savaitei – 6 € +PVM

                       mėnesiui – 25 € +PVM

      TECHNINIAI REIKALAVIMAI PATEIKIAMAI REKLAMAI

2.1. Failas –   jpg, tif, pdf formatu,

Skilčių plotis – 5 cm.,

Puslapio aukštis – 39 cm.,

Tarpas tarp skilčių – 5 mm.