Rubrika Žmonės

Pasveikino šimtametę

Vasario 20 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas pasveikino kartu su Lietuva 100 metų jubiliejų švenčiančią Mauručių (Veiverių sen.) gyventoją Magdeleną Skučienę ir palinkėjo jai stiprybės bei geros sveikatos. Gražių žodžių jubiliatei negailėjo ir Veiverių seniūnas V. Ramanauskas, jo pavaduotoja A. Lazdauskienė, bendruomenės „Mauručia“ vadovė E. Cikanavičienė. M. Čekavičiūtė – Skučienė gimė Veiverių valsčiuje, gausioje 11 vaikų šeimoje. Nors garbingą jubiliejų mininčiai senolei jėgos neleidžia ilgai šnekučiuotis, bet apie tuos metus, kai tarnavo pas … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Nuo Dievo skirtas tas gyvenimas“

– Atrodo, kad taip reikėjo gyvent. Nuo Dievo skirtas tas gyvenimas. Mačiau jo visokio. Atsimenu. O kaip gero laiko neatsiminsi? – apie laiką ir save laike, belaukdama garbingų svečių, kalbėjo 97 -ąsias savo gyvenimo Kalėdas pasitinkanti Izabelė Vilkienė iš Klebiškio arba taip vadinamos Vilkynės. Pragyvenusi garbingą amžių gerbiama Izabelė rodo pro langą į pakalnę, kur tėviškė. Kur netrukus atvykę svečiai eis uždegti Atminimo žvakelės prie paminklinio akmens Tauro apygardos partizanui Jonui Valentai – Čempionui. „1949 … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Patarnavimas kitiems teikė džiaugsmą“…

– Labai gera bendrauti su gerais žmonėmis, bet nereikia smerkti ir blogųjų. Patarnavimas kitiems man teikė džiaugsmą. Labai norėjosi visą laiką padaryti ką nors gero Birštonui, bažnyčiai, – mintimis apie gyvenimą ir pašaukimą, paminėjusi garbingą Jubiliejų artimųjų draugijoje, dalijosi pirmoji Birštono Caritas pirmininkė, Gyvojo Rožinio narė Onutė Valatkaitė. Gerbiama Onutė tvirtai įsitikinusi, kad Caritui reikalinga širdis. Būtent ją, išdabintą rūtos šakelėmis, simbolinę, su užrašu 80, Onutė ir laiko savo namų garbingoje kertelėje, prie Šventųjų paveikslų, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Stakliškių seniūnijos jubiliatai

Liepos mėnesį savo 90 -tąją gyvenimo vasarą pasitiko ir tarp vaikų, anūkų, proanūkių gražiai paminėjo Marijona Pugačiauskienė iš Pieštuvėnų. Nuotraukoje jubiliatė su ją sveikinusiomis seniūnijos darbuotojomis. Garbingą 90 -ties jubiliejų rugpjūčio pabaigoje minėjo Janė Aleksiūnaitė iš Lepelionių kaimo. Visą gyvenimą mylėjusią žmones – artimuosius, gimines, kaimynus, bendradarbius, buvusią be galo svetingą, dainingą, labai darbščią jubiliatę pagerbė Stakliškių seniūnijos seniūnas Gintautas Kaminskas, Želkūnų seniūnaitijos seniūnaitė Dalia Vertinskienė, kurių ji labai ir laukė. Visi, pažinę gerbiamą Janę, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Stakliškių seniūnijos jubiliatai

Daug gražių žmonių, turtingų savo pragyventų metų širdies turtais, užaugintais vaikais, anūkais, išmintimi, darbštumu, meile artimui, kaimynui ir kiekvienam – gyvena didžiausioje rajone Stakliškių seniūnijoje. Tęsdamos prasmingą tradiciją pagerbti savo krašto žmones, mininčius garbingus jubiliejus, seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Ivanovienė, socialinės darbuotojos Romualda Radžiukynienė ir Alma Jurkonienė aplankė ir liepos bei rugpjūčio mėnesiais gimusius sukaktuvininkus.

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Praplaukė gyvenimas kaip Nemunas pro šalį“, –

šypsodamasis sako gražų 75 – tąjį savo gyvenimo rugpjūtį per Žolinę pasitikęs Justinas Beleška iš Kampiškių. Kai asfaltuotu miško keliuku pirmą kartą eini iki šio svetingo šeimininko sodybos, čia pat ir suabejoji – ar tai Kampiškių kaimas, ar tikrai Kampiškių gatvė? Kaip tikina gerbiamas Justinas, jis gimė ir augo Kampiškiuose, o dabar gyvena Kampiškių gatvėje. Vietovės pavadinimą žymi jo paties tarp senelio sodintų medžių pakabinta valtelė su užrašu. 2000 -aisiais metais, nenorėjęs prarasti tėviškės, jis … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Gydžiau, kiek galėjau“, –

sako ilgametė medicinos darbuotoja Aurelija Jaruševičienė, prieš Žolines pasitikdama gražų 80 metų Jubiliejų. Drauge su vyru Jonu šiais metais, per Jonines, minėję savo bendro gyvenimo Deimantines vestuves, abu tikina, jog svarbiausia, kad galėjo ir gali džiaugtis dukromis, žentais, anūkais ir proanūkiais, su kuriais juodu sieja be galo stiprūs, tvirti ryšiai, abipusis dėmesys, pagarba. Kartu švenčiamos ir didžiosios metų, ir šeimos šventės. „Kad dar taip būtų ir toliau“, – kukliai prasitaria ir mintimis, versdami nuotraukų albumus, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Kaip šiltai galime prisiminti mirusiuosius…

Kiekvieną dieną žmonių gyvenimuose gausu negatyvių reiškinių: tėvai naudoja smurtą prieš mažamečius vaikus, vaikai – prieš senstančius tėvus, vyrai skriaudžia savo moteris, pastarosios atsilygina tuo pačiu. Sūnūs, dukros apleidžia pasiligojusius tėvus, broliai, seserys nepasidalija tėvų turto, kaimynai „provojasi“ dėl pėdos žemės, ne vietoje praminto tako, pasodinto medelio, užtvertos tvoros… Tai labai didelės blogybės, kurios mirga spaudos puslapiuose, transliuojamos radijo, televizijos laidose. Gerai, kad viešinama, negalima užsimerkti prieš tokius reiškinius. Tačiau aš pasigendu didesnės gėrio prieš … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Šv. Ona – Duonos ponia“

Oninės – vasaros ir derliaus prinokimo šventė, kai baigiami patys sunkiausi ir didžiausi vasaros darbai, kai jau galima džiaugtis ir išaugintomis gėrybėmis. Tad ir šventiniam varduvių stalui ruošiamos vaišės dažniausiai būna iš šviežio derliaus: skinamos prisirpusios uogos, pasikasama šviežių bulvių, prisikepama duonos ir pyragų, gaminami daržovių patiekalai. Jų receptais sutiko pasidalinti ir mūsų kalbintos varduvininkės. Onutė Žigaitė – Gratulevičienė, Pikelionys – Operos ir baleto teatras – Birštonas: Kaip gera būdavo įlipti obelin ir dainuoti visa … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Atmintis

Šiandien sukanka penkeri metai, kai birštoniečiai atsisveikino su buvusiu ilgamečiu Birštono savivaldybės vadovu, socialinių mokslų daktaru Antanu Serafinu Zenkevičiumi – žmogumi, su kuriuo siejami keli kurorto istorijos ir plėtros dešimtmečiai. A. S. Zenkevičius Birštonui vadovavo daugiau kaip 40 metų, dirbo vykdomojo komiteto pirmininku, vėliau buvo renkamas meru. Vadovaujant šiai iškiliai asmenybei, Birštonas iš nedidelio bažnytkaimio tapo moderniu, žinomu Lietuvoje ir pasaulyje kurortu, patogesnių ir geresnių gyvenimo sąlygų sulaukė ir Birštono vienkiemio bei kitų savivaldybei priklausančių … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0