Rubrika Žmonės

„Žvelgiant į visumą, dedu pliusiuką…“

Vasario 10 dieną ilgamečiam „Revuonos“ pagrindinės (Prienų 2 – osios vidurinės) mokyklos kūno kultūros mokytojui Albinui Asilavičiui sukanka 70 metų. Ir nors mokytojas jau kuris laikas išėjęs į pensiją, savo gyvenimo sukaktį jis paminės sportiškai, apsuptas buvusių kolegų ir mokinių. Albino buvusios bendradarbės, kūno kultūros mokytojos Elenos Bendinskienės iniciatyva vasario 14 d. „Revuonos“ mokykloje bus surengtos tarpmokyklinės kvadrato varžybos, kurių dalyviai varžysis dėl A.Asilavičiaus vardo taurių, jas nugalėtojams ir prizininkams įteiks pats jubiliatas. Anot mokytojos … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Pusę amžiaus – su Prienų krašto žmonėmis

Sekmadienį Sumos Mišių metu Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje susirinkę Prienų krašto žmonės ir garbūs svečiai meldėsi kartu su monsinjoru Juozapu Užupiu, dėkojančiu Dievui už gyvenimo metus ir pašaukimą, minint jo gyvenimo 90-ties metų sukaktį. Padėkos šv. Mišioms vadovavo JE Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, homiliją skaitė Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Vytautas Mazirskas. Jis – buvęs prieniškis, vienas iš tų, kuriems monsinjoras padėjo susivokti gyvenime. Ir kunigas Vytautas – ne vienintelis mūsų krašto jaunas žmogus, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Kelyje visuomet šviečia viltis

Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune įteikta dvidešimt pirmoji Stasio Lozoraičio vardo žurnalistinė premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) įsteigtas apdovanojimas vertinimo komisijos sprendimu šiemet atiteko dviem nominantams. Už nuopelnus žodžio laisvei priespaudos sąlygomis ir drąsą stoti sąžinės laisvės pusėje ja apdovanotas Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, sovietmečiu leistos pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktorius, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įkūrėjas, ir Marijona Šaknienė, ilgametė laikraščio Baltarusijos pakraštyje (Gudijoje) gyvenantiems tautiečiams „Lietuvių godos“ leidėja … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Gerieji Žmonės, Kilnieji Konfratrai!

Išgyvenant Dievo Gimimo slėpinį, linkiu ir visiems, kaip Marija ir Juozapas priėmė Jėzų, priimti jį su širdies jautrumu ir švelnumu. Tegul paprasta šypsena, nuoširdus žodis, pagalbos gestas bus kasdienė mūsų širdies svetingumo išraiška, o ypač liūdintiems, prispaustiems ir sužeistiems, su kuriais Kristus labiausiai susitapatina ir kuriems daugiausia trokšta parodyti Dievo malonę. Tegu Kristus, ateinantis pas kiekvieną Šv. Eucharistijoje, laimina mus ir atėjusiais 2019 -aisiais. Kviečiu visus padėti man padėkoti Dievui už gyvenimo metus ir pašaukimą, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Kiekvienam žmogui svarbu jaustis savam, priimtam, būti namuose…“

Naujųjų išvakarėse „Gyvenimo“ laikraščio paskelbtuose tradiciniuose garbingų kraštiečių rinkimuose pakuoniškiai aktyviai balsavo ir 2018 metų Prienų krašto žmogumi išrinko Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kleboną Rimą Pilypaitį, kuris taip pat aptarnauja Piliuonos koplyčią ir Viršužiglio bažnyčios parapiją. – Pakuonyje gyvenate ir parapijos tikinčiųjų reikalais rūpinatės jau dvyliktus metus. Tai neilgas laikotarpis žmogaus gyvenime, tačiau jūs spėjote vietos bendruomenėje užsirekomenduoti gerais darbais: atnaujinta bažnyčia, suremontuotas klebonijos pastatas, įkurti parapijos namai, įrengta šarvojimo salė, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Didžiausias atlygis – kūryba ir bendravimas su žmonėmis…“

Naujųjų išvakarėse „Birštono versmių“ skaitytojai, birštoniečiai „Gyvenimo“ laikraščio skelbtuose tradiciniuose pasižymėjusių kraštiečių ir įsimintiniausių projektų rinkimuose savo balsus atidavė ir 2018 Metų žmogumi išrinko Birštono kultūros centro Birštono vienkiemio filialo renginių organizatorę ir mėgėjų teatro vadovę Beatą KLIMAVIČIENĘ. Tai – teatro režisierė, dirbanti ir su vaikais, ir suaugusiaisiais, scenarijų autorė ir renginių vedėja, kuri neatsisako pagelbėti ir kaimiškosioms bendruomenėms. Jauna moteris suko aplinkiniais keliais, kad karjeroje pasiektų to, kas ją džiugina šiandien, o asmeniniame gyvenime … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Pasveikino su gražia gyvenimo sukaktimi

Gražią lapkričio 17 -osios popietę Vėžionių kaimo bendruomenės nariai aplankė Janiną Raulinavičienę, kuriai tądien sukako 90 metų. Puikiai atrodanti 90 -metė svečius pasitiko savo namuose. Ilgaamžei bendruomenės atstovai linkėjo gražių gyvenimo akimirkų, artimųjų dėmesio ir meilės bei Dievo palaimos. Nubraukusi džiaugsmo ašarą ir padėkojusi už sveikinimus bei linkėjimus, Janina savo svečius pakvietė prie gausaus vaišių stalo, kurį padėjo suruošti dukra Zita. Susėdus už stalo užsimezgė jaukus ir šiltas pašnekesys. Nors ilgaamžės sveikata ir atmintis jau … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Padėkojo Elvyrai Lapinskienei

Trečiadienį Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė lankėsi Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) ir įteikė padėką birštonietei Elvyrai Lapinskienei už tai, kad, suteikdama pirmąją medicininę pagalbą, išgelbėjo gyvybę į Birštoną atvykusiam svečiui. „Ačiū už profesionalų darbą Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre ir už tai, kad Jums darbas – ne tik pareiga ir atsakomybė, o kasdienė, nuoširdumo kupina misija“, – teigė N. Dirginčienė. Susitikimo metu merė, PSPC direktorius Dainius Kryžanauskas, gydytojai, padėkojo E. Lapinskienei, aptarė laimingai … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Padėka už dalyvavimą akcijoje „Atverk duris vasarai“

Jau ne vienerius metus rengiame projektą Birštono savivaldybės finansuojamai Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programai, o gavę paramą organizuojame vasaros skaitymus. Šiemet kvietėme vaikus dalyvauti skaitymų popietėse, knygų pristatymuose, aptarimuose, edukaciniuose užsiėmimuose tema „Pažinti ir apkabinti Lietuvą“ ir užsiregistravome dalyvauti jau trečius metus iš eilės Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos neformaliojo švietimo centro vykdomoje iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, kuri kviečia mokyklas, dienos centrus, bibliotekas ir kitas organizacijas vaikams suteikti galimybę prasmingai leisti vasaros … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Negalima keliauti vieniems…“

Daugelis žmonių Lietuvoje dar tebegyvena susitikimų su Popiežiumi Pranciškumi įspūdžiais. Jais laikraštyje dalinosi ir dalinasi ir „Gyvenimo“ skaitytojai. Šiame numeryje apie savo patirtis pasakoja jaunieji savanoriai. Visi jie – Paulina, Lukas, Pijus, Laurynas – vienos labai gražios Prienų šeimos vaikai, savanoriavę Vilniuje ir Kaune. Šv.Mišiose Santakoje dalyvavo ir jų tėvai Rita ir Vytautas Stravinskai, brolis Matas bei sesė Agnė. Agnė buvo ir Popiežiaus susitikime su jaunimu Vilniuje. Prieš atvykstant Popiežiui, Stravinskai dalyvavo ir šv.Mišiose Šiluvoje, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0