Rubrika Žmonės

Prisiminimai apie darbą su Vytautu Pakarsku

Laikas spaudė, svarbiausias mūsų tikslas buvo sudalyvauti XV pasaulio sklandymo čempionate Rayskaloje, Suomijoje. Nepaisant visko, mums pavyko: 1976 – 05 – 12 buvo apskraidintas čempionatinis sklandytuvas LAK – 9 „Lietuva“, gana sėkmingai pasirodęs tame čempionate bei sulaukęs nemažai dėmesio. Tais metais ESAG įvyko nemaža esminių permainų. Dar sausio mėnesį direktorius priėmė teisingą, nors daugeliui mūsų ir nepatikusį sprendimą, atsisakyti tradicinio sklandytuvų žymėjimo pagal jų konstruktorių inicialus (BK, BRO ir t.t.). Jo nuomone, firma savo gaminius … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Prisiminimai apie darbą su Vytautu Pakarsku

V.Pakarskui ir jo pagrindiniam rėmėjui LTSR Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Centro komiteto (toliau SDAALR CK) pirmininkui generolui majorui Jonui Žiburkui pagaliau pavyko įtikinti viršininkus Maskvoje, kurie lig tol ne kartą jam siuntė raštus, draudžiančius veiklą Prienuose, kad tai realiai įvykdoma užduotis. Štai tuomet ir prasidėjo tikroji, oficiali gamyklos veikla, kadangi BK-7 tebuvo saviveiklinis, mėgėjiškas (visasąjunginiu požiūriu) sklandytuvas. 1973.08.07 TSRS SDAARL CK pirmininkas triskart Sovietų Sąjungos didvyris A.I. Pokryškinas pasiuntė raštą TSRS Aviacijos … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Šimtametės Levosės pobūvis: daug meilės, pagarbos ir nuoširdumo…

Birželio 7 -ąją Prienų globos namų seklytėlė buvo sausakimša: joje vos sutilpo daugybė šventiškai pasipuošusių žmonių, kurie susirinko ypatinga proga pasveikinti Levosės Jurgelaitienės – moteriai tą dieną sukako 100 metų. Šviesaus proto ir giedro veido ilgaamžė vos spėjo priiminėti sveikinimus, linkėjimus ir gėles, ją su garbingu jubiliejumi nuoširdžiai ir jautriai sveikino 9 anūkai, 12 proanūkių, sūnėnas, marčios, gausus būrys kitų artimųjų, bičiulių ir kaimynų. Akivaizdu, kad meiliai Levute vadinama moteris šeimoje ir giminėje itin gerbiamas … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Namai, kuriuose gera gyventi…

Bočių jubiliatai Ko gero, ne vienas galėtų patvirtinti, kad tikrieji namai yra ten, kur ir širdis, tačiau ar gali ji persiplėšti tarp dviejų širdžiai mielų vietovių? Birštonietę Onutę Jakučionytę – Kurapkienę šis prieštaringas jausmas lydi visą gyvenimą, o birželio 24 dieną aktyviai Birštono „Bočių“ bendrijos narei sukaks 85 -eri. Iš jų didžiąją dalį savo gyvenimo praleido Birštone – į šį miestą atvyko dar visai jaunutė su vyru Antanu, kuris jai tapo laimingu bilietu į Lietuvą … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Prisiminimai apie darbą su Vytautu Pakarsku

Nepriklausomai Lietuvos Respublikai tik 101 metai, o Prienų eksperimentinei sportinės aviacijos gamyklai (toliau ESAG) šiemet sukanka 50. Na, ir kas, kad nuo 1991 -ųjų gegužės 30 dienos ji vadinasi UAB „Termikas“, šaknys nenukertamos. Tokią sudėtingą produkciją gamina tik keturios firmos visame pasaulyje! Į Prienų ESAG susirinko aviacijos mylėtojai iš įvairių Lietuvos kampelių. Tarp tų jaunų žmonių, kurie savo ateitį nusprendė susieti su kone utopine Vytauto Pakarsko vizija, buvau ir aš, Vytautas Mekšriūnas. Gimiau 1947 m. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Ne taip pigiai tas gyvenimas praeina…“

Pusdienis kaime Turtingi praeitimi ir dabartimi Medvišiuose, Paprūdžiuose ir Kunigiškiuose tą pusdienį kalbinti žmonės. Kiekvienam jų lemtis atriekė vis kitokią gyvenimo riekę. Esu dėkinga, kad leido pakeliauti gyvenimo takais ir labai gražaus krašto Balbieriškio seniūnijoje keliais, kurie jiems be galo svarbūs, kaip jie vieni kitiems, kaip tas koplytstulpis, parodęs kryptį, kur link pasukti… Taigi išlakūs, tvirti ąžuolai iš tolo ženklina Virginijos ir Stanislovo Lingių gyvenimą Medvišiuose. Tikri žemaičiai apie save pasakoja įdomiai sukurtoje pavėsinėje, kurioje … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Jei gyvenimas prasmingas – ir šimto metų negana…

Gegužės 25 d. Prienų globos namų seklytėlėje kvepėjo kava, skambėjo muzika, šurmuliavo svečiai – jų dėmesys, sveikinimai, gėlės ir linkėjimai buvo skirti 100 metų jubiliejų šventusiai Ievai Pūkienei. Prienietę Ievą Pūkienę su garbinga sukaktimi pasveikino, gėlėmis ir dovanomis pradžiugino LR Seimo narys Andrius Palionis, jo padėjėja Regina Juočiūnienė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Prienų seniūnijos vyr. specialistė Janina Armonienė. Svečiai jubiliatei linkėjo stiprybės, geros sveikatos, artimųjų dėmesio ir šviesių metų. Garbingo amžiaus sulaukusią … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„…tarp žemiško gyvenimo kranto ir Amžinybės“

Praėjusį trečiadienį Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebonas Remigijus Veprauskas dėkojo Dievui už jam suteiktą kunigystės dovaną. Kartu su 25 -erių metų kunigystės sukaktį mininčiu kunigu Remigijumi prasminga švente džiaugėsi ir buvę jo bendramoksliai, vyresni kolegos iš Vilkaviškio vyskupijos parapijų, Lietuvos nacionalinis mecenatas, naujosios bažnyčios statybos rėmėjas Arvydas Paukštys ir statybos bendrovės vadovas Jonas Urbonas su šeimomis bei gražus būrys balbieriškiečių, atėjusių pasveikinti ir padėkoti už kasdienę bendrystę maldos namuose, mokykloje, kultūros seklyčioje, šeimoje, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Žydintis pavasaris nutiesė takus 100 metų jubiliejui

Pavasariniais žiedais papuošta gegužės 16 -oji Prienuose gyvenančiai Ievai Černevičienei buvo išskirtinė – tą dieną jai sukako šimtas metų. Erdvus jos dukters Albinos Karčiauskienės butas viename iš Stadiono mikrorajono daugiabučių nuo ryto iki vakaro buvo pilnas klegesio. Jubiliatę pasveikino šeimos nariai, kaimynai, su dovanomis ir gėlėmis į svečius atvyko Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su savivaldybės, seniūnijos darbuotojais. O vakarop visą puokštę linkėjimų tiesiai iš sostinės ir jubiliejinį tortą jai atvežė Seimo narys Andrius … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Dvasinio gyvenimo statytojas

Balandžio 10 dieną Pažėrų parapijos klebonas gerbiamas Kazimieras Skučas šventė 85 metų sukaktį. Kunigas gimė 1934 m. Barauskinės kaime netoli Veiverių. Su didele meile klebonas mini savo brangius tėvelius, buvusius garbingumo, atsakomybės, dievobaimingumo pavyzdžiu jam visą gyvenimą. Klebono senelis dažnai buvo vadinamas kaulų gydytoju, o klebonas, pasekęs jo pėdomis, tapo sielų gydytoju. Jo biografijoje mokslai anuomet garsioje Veiverių gimnazijoje, tarnyba sovietų armijoje Tolimuosiuose Rytuose, studijos Kauno politechnikos instituto vakariniame skyriuje. Dvejus metus teko užsiimti kalvyste. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0