Rubrika Žemės ūkis

Mokyti(s) su parama lengviau

Informacinės visuomenės ir technologijų amžiuje žinių bei įgūdžių, įgytų mokykloje ar universitete, visam gyvenimui nepakanka. Norint prisitaikyti, išlikti konkurencingam besikeičiančiame pasaulyje, reikia nuolat tobulėti. Svarbu kompleksinės žinios – ne tik teorija, bet ir praktika. Semti žinias ir gerinti įgūdžius būtina visiems. Ūkininkams, miškininkams bei regionų gyventojams taip pat, nes žemės ūkio sektoriuje technologijos vystosi taip pat greitai, kaip ir visuose kituose. Gera žinia ta, kad žemdirbiams skirtų parodomųjų bandymų rengimo (įrengimo ir vykdymo), seminarų, lauko … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Tiesioginių išmokų prognozės: kas laukia ūkininkų

Artėjant naujajam Europos Sąjungos finansiniam laikotarpiui, žemdirbiai itin domisi tiesioginių išmokų (TI) Lietuvos ūkininkams skaičiavimo formule 2021–2027 metais. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pristatė socialiniams partneriams planą, kaip galėtų būti skirstomos tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkams naujuoju laikotarpiu (2021–2027 m.). Svarbu pažymėti, kad galutinis sprendimas dėl išmokų plano nėra priimtas, todėl išmokų dydžiai gali keistis. Nepaisant to, strateginės kryptys aiškėja. Tiesioginių išmokų prioritetinėmis sritimis bus laikomi vidutiniai šeimos ūkiai, jauni ūkininkai, besitraukiantys žemės ūkio sektoriai, perdirbimas ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Žemės ūkio ateitis – kooperatinė veikla

Tikriausiai ne veltui teigiama, jog vienybėje – stiprybė. Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas tvirtino, jog kooperatyvai – didžiulė jėga, tereikia, kad jų Lietuvoje būtų daugiau ir stipresnių. Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (KPP), kooperatyvams skiriamas ypatingas dėmesys – ne tik specialiai jiems skirtos priemonės, bet ir tam tikros privilegijos. Aibė privalumų Kaip pasakojo pienininkų kooperatyvo valdybos pirmininkas, ŽŪKB „Pieno gėlė“ apima smulkius ir stambesnius pieno ūkius, kurie … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Pandemijos pasekmėms švelninti žemės ūkyje – įvairios pagalbos priemonės

Pirmoji koronaviruso banga, pavasarį apėmusi visą pasaulį, neaplenkė ir mūsų šalies žemės ūkio. Pandemijos pasekmes pajutę žemdirbiai džiaugiasi, kad jas švelnina valstybės parama. Iš valstybės biudžeto pagalbos sulaukė produkcijos tiekėjai, žemdirbiai ir perdirbėjai. Be to, taikoma ne tik finansinė pagalba, bet ir kitos situaciją lengvinančios priemonės. Labiausiai nukentėjo perdirbėjai Žemės ūkio ministras Andrius Palionis, apžvelgdamas COVID-19 pasekmių lengvinimo priemones žemės ūkyje, yra sakęs, kad blogiausias scenarijus nepasitvirtino – per pirmąją koronaviruso pandemijos bangą pavyko išvengti … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Lietuvai dar reikia žemės ūkio…

Ir darbymetis, ir koronaviruso diktuojamos sąlygos įnešė pataisų ir į Prienų ūkininkų sąjungos tarybos veiklą. Nuo ankstyvo pavasario sprendimus dažniausiai priiminėdavę nuotoliniu būdu, praėjusį penktadienį tarybos nariai buvo susirinkę Veiveriuose. „Metų ūkio“ konkurse – dėmesys jauniems ūkininkams Vienas iš posėdžio darbotvarkėje įrašytų klausimų buvo dėl tradicinio „Metų ūkio“ konkurso. Nors COVID-19 ir koreguoja renginių organizavimą, bet nutarta tradiciją tęsti, tik kiek pakoreguojant jo eigą. Konkurse dalyvaujantys ūkininkai galės pasirinkti: ar pakviesti komisiją susipažinti su ūkiu … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Kaip įrodyti pieno supirkimo kainą

Šalies pieno gamintojams vadovaujantis Pašventupio kaimo ūkininkas Jonas Vilionis akcentuoja, kokia svarbi žmogui maisto nepriklausomybė. Ką valgysime, jeigu koronavirusas nesitrauks, o žemdirbiai, atsisakę kiaulių, bus išpardavę ir karves? Rajone pieno ūkius puoselėja kantrūs sodiečiai, prisidurdami pajamų augindami javus, teikdami agrarines paslaugas, parduodami namų cecheliuose perdirbtą pieno produkciją ūkininkų turguose arba internetinėse parduotuvėse. Valstybė, anot J. Vilionio, motyvuodama laisvąja rinka, nesutinka būti arbitru, kokia pieno kainos dalis turėtų atitekti gamintojui, kokia – perdirbėjui, o kokia – … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Reaguojant į COVID-19 protrūkį, perskirstytas KPP biudžetas

Neseniai Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo stebėsenos komitetas svarstė ir patvirtino programos pakeitimus ir projektų pagal šios programos priemones atrankos kriterijus. Perskirsčius KPP biudžetą, skirta 33 mln. eurų išimtinei paramai. Programoje – nauja priemonė Žemės ūkio ministerija informuoja, kad KPP stebėsenos komiteto posėdyje buvo pritarta papildyti KPP nauja priemone – „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Pritarus tokiai paramai, komitetas perskirstė lėšas iš kitų … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Šeimos pieno ūkis: galimybės ir gebėjimai

Savaitgalį Padrečių kaimo (Veiverių sen.) ūkininkas Jurgis Pažėra su giminaičių ir artimųjų talka kasė bulves. Nusilenkė žemei ne perkeltine, o tiesiogine prasme. Kiekvienoje nuverstoje vagoje švietė didžiuliai gumbai. Žemė kaip sviestas, sodinant negailėta organinės trąšos (juk pieno ūkis). Net balandės galulaukėse „įsiganiusios“, viena ranka neišrausi. Talkininkai smagūs, vienas du – ir pilnas krepšys (vietos tarme – „ragažė“). Kol šalia daržų ganiusios karvės pasisotino pievų žole, kol sugulė pailsėti pietų – jau ir bulvės nukastos, ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Smulkaus pieno ūkio verslo planui – 15 tūkst. Eur

Smulkūs pieno gamintojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką verslo planui įgyvendinti. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 12,7 mln. Eur paramos lėšų. Norinčio gauti paramą pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9. Daugiau kaip 50 proc. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0

Prasidėjo žemės ūkio surašymas

Rugpjūčio 19 dieną prasidėjo Visuotinis žemės ūkio surašymas. Tris savaites – iki rugsėjo 9 d. ūkininkai duomenis galės pateikti internetu per sistemą e.statistika gyventojams. Tuos, kurie nesusirašys internetu, nuo rugsėjo 10 d. lankys arba telefonu apklaus klausėjai. Žemės ūkio bendrovės ir įmonės savo statistinius duomenis visą mėnesį galės pateikti internetu nuo spalio 12 d. per sistemą e.statistika. Ruošiantis šiam surašymui didelis dėmesys buvo skirtas patogesniam duomenų pateikimui ir jau turimų duomenų panaudojimui. Ūkininkai bei žemės … Skaityti toliau

Rubrikoje Žemės ūkis | Komentarų: 0