Rubrika Vakar, šiandien, rytoj…

Balbieriškyje prisimintas kraštietis Mykolas Krupavičius

Balbieriškio bažnyčioje titulinių „Ražancavos“ atlaidų metu ne tik melstasi už Dievo dovana sugrįžtantį tikėjimą, bet ir prisimintas kraštietis prelatas Mykolas Krupavičius (1885 – 1970), dėl nuopelnų valstybei istorikų lyginamas su Vytautu Didžiuoju. Susirinkusiuosius į naująją bažnyčią pasveikino parapijos klebonas kun. Remigijus Veprauskas, šv. Mišias aukojo, Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo įkvėptą pamokslą pasakė svečias iš Garliavos (Kauno r.) parapijos kun. Gintaras Urbštas. Pagrindinį konferencijos, skirtos M. Krupavičiui, pranešimą perskaitė Balbieriškio tolerancijos centro vadovas Rymantas Sidaravičius. Vaikystėje kalbėjo … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Nauji faktai iš Silvanavičių šeimos gyvenimo (I)

Pirmieji Silvanavičių namai Profesionaliame 2007 m. Birštono turizmo informacijos centro leidinyje „Dailininko Nikodemo Silvanavičiaus pėdomis“ rašoma apie dailininko gyvenamąjį namą, statytą 1882 m. ir išlikusį iki šių dienų. Tačiau Nikodemo Silvanavičiaus gyvenime Birštone buvo trys namai. 1878 m. minimas vienas namas su gražia mansarda, kuris 1906 m. liepą sudegė, Birštone kilus dideliam gaisrui. Matome šio namo nuotrauką – atvirutę iš kolekcininko Almanto Miliausko kolekcijos. Dailininkas buvo kartu ir mėgėjas fotografas, tad pats ir pasigamino šias … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Karaliaučiaus krašto lietuvių iššūkiai tautiškumo kelyje

Šiemetinės Lietuvos dainų šventės atgarsiai iki Prienų atsirito ne tik su vietos meno kolektyvų, bet ir su svečių įspūdžiais. Šventės dienomis „Šaltupio“ kaimo turizmo sodyboje netoli Išlaužo viešėjo keli Kaliningrado srities lietuvių vaikų kolektyvai. Taip sutapo, kad sodyboje tuo metu stovyklavo jų bendraamžiai iš „Suzuki“ mokyklos, todėl buvo organizuota bendra popietė, kurioje tautiečiai susirado naujų draugų Lietuvoje, sutarė bendrauti tarpusavyje. Be pasirodymo Dainų šventės folkloro dienos programoje, Pilkalnio (Dobrovolsko) lietuvių vaikų folkloro ansamblis „Malūnėlis“, Gumbinės … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

„Atminties takui“ – 30

„Atminties takas“ – tai pirmasis medžio skulptūrų ansamblis Lietuvoje stalinizmo aukoms, tremtiniams prisiminti. Šį ansamblį reikia laikyti pirmu rimtu bandymu per daugelio kartų patirtį išreikšti mūsų amžiaus tragediją, skausmą, viltį ir tikėjimą ateitimi.“ (Alė Počiulpaitė). 1988 metų rugsėjo mėnesį Rūdupio kaime, prie buvusios Birštono turistinės bazės degalų sandėlio esančioje sargo P.Jasiūno sodyboje, pradėjo triūsti vienuolika drožėjų: Vidas Cikana, Genutis Dudaitis, Pranas Kaziūnas, Marijonas Misevič, Raimundas Puškorius, Vladas Rakuckis, Alvydas Seibutis, Jonas Tvardauskas, Romas Venckus, Rimantas … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Užmiršti vardai (III). Klebonas Jonas Galaunė – didysis Lietuvos nepriklausomybės kūrėjas Jiezno krašte

Pradėkim nuo krašto istorinės atminties šaknų Jau pagrindinėje mokykloje mokomės istorizmo principo, kuris pabrėžia, kad visus istorinius reiškinius, asmenybes reikia vertinti istorinio laikmečio, istorinių aplinkybių visumoje. Tik ne visuomet tokiems vertinimams užtenka žinių ir noro dirbti. Peržiūrėjęs Prienų krašto muziejaus išvardytų asmenybių sąrašą, šiek tiek nudžiugau: į sąrašą buvo įtrauktos visiems mums žinomos garbių klebonų Prano Bieliausko, Broniaus Bulikos, žinomo visuomenės veikėjo ir parlamentaro Kosto Daunoro (o ne klaidingai įrašyto Kosto Daunoros) pavardės. Bet ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Užmiršti vardai kviečia susimąstyti (II). Kunigas Vladislavas Jezukevičius (1886 – 1959).

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Jūsų šventoriuje guli Vilniaus didvyris ir Vilniaus kankinys. Neužmirškit…“. Šiais žodžiais Kaišiadorių vyskupijos klebonas, istorikas Nikodemas Švogžlys-Milžinas 1984 m. Stakliškių parapijos klebono mirties 25 – mečio proga apibūdino kunigą Vladislavą Jezukevičių. (Stakliškių parapijos byla. Kaišiadorių vyskupijos archyvas, lapai nenumeruoti). Šis Stakliškių sielovados patriarchas, lietuvybės ugdymui ir lietuvių nacionaliniam judėjimui atidavęs savo jaunystės geriausius 20 metų (1905 – 1924) , o likusius 35 metus paaukojęs sielovadiniam darbui Stakliškių parapijoje, yra bene ryškiausia … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Užmiršti vardai kviečia susimąstyti… (I)

Didi ir iškili tautos šventė nesibaigė, ji tęsiasi. Ši šventė įpareigoja mus pagerbti asmenybes, kūrusias ir puoselėjusias mūsų valstybę, ypač tarpukario ir pirmojo pokario dešimtmečio laisvės kovų laikotarpiu. Būtent tada buvo suformuoti mūsų valstybės ekonominiai pagrindai, šeimos, bažnyčios ir kariuomenės pastangomis išugdytas tautos dvasinis mentalitetas. Tarpukaris yra tarsi rodmena dabarčiai ir ateičiai. Juk didžiuosius darbus, didžiuosius pertvarkymus dažniausiai vykdė žmonės, kuriems buvo tarp 25 – 40 metų… Buvo atsisakyta carizmo epochos pareigūnų, t.y. taip vadinamųjų … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Atgimimo takais: ko pamiršti negalima

„Ne sykį esu prisipažinęs, kad Baltijos kelią laikau aukščiausiu, didžiausiu savo pilietiniu ir poetiniu patyrimu, išgyvenimu, kurio nepajėgiu ir nenoriu užmiršti.“ (Justinas Marcinkevičius) Prieš 29 -erius metus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vykusi akcija „Baltijos kelias“, kurioje dalyvavo kas trečias lietuvis, priminė pasauliui apie mūsų teisę į Nepriklausomybę. Tai buvo referendumas, kuriame balsavome širdimi, tai buvo stebuklas, žmogaus gyvenime įvykstantis vieną kartą. Unikalią „dainuojančios revoliucijos“ patirtį pripažino ir pasaulis. 2009 m. liepos 30 d. Jungtinių Tautų … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Pagerbėme kovotojus

Kiekviena valstybė pirmiausia yra jos žmonės ir istorija. O šalies istorija ir vėlgi yra žmonės – įvairiais laikotarpiais gyvenę, kūrę, kovoję…Ir nebūtų šalies istorijos, jeigu iš kartos į kartą nebūtų perduodama atmintis, jeigu nebūtų minimi ir pagerbiami žmonės, kovoję už savo šalies nepriklausomybę. Šie metai Lietuvai yra ypatingi. Visai nenuostabu, kad žmonės stengiasi įvairiais būdais pažymėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį. Gegužės 5 dieną Balbieriškio seniūnijos Žiūronių kaime, ūkininko Svajūno Nevecko žemėje, buvo atidengtas ir pašventintas … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Andrejus Kurkovas: „Lietuva – magiška šalis“

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2018 Liepos 6-8 dienomis Prienų rajone vykusiame Pasaulio Lietuvių jaunimo susitikime viešėjo ir savo patirtimi dalijosi ukrainiečių rašytojas Andrejus Kurkovas. Kaip sakė rašytoją pristatęs žurnalistas Audrius Siaurusevičius, jo knygos išverstos į keturiasdešimt kalbų, pardavinėjamos beveik septyniasdešimtyje pasaulio šalių, o jo publicistiką, pasisakymus bei komentarus cituoja ir spausdina solidžiausi pasaulio laikraščiai. Naujausia A. Kurkovo knyga – „Šengeno istorija“ – pasakoja apie šių dienų Lietuvą, Europą, Kukutį, meilę tėvynei ir artimui. Romanas jau … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0