Rubrika Savivalda

Nepritariame asmeninėms ambicijoms

2017 m. kovo 7 d. grupė Prienų rajono savivaldybės ūkininkų susitiko su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku ir administracijos direktoriumi Egidijum Visocku. Susitikimo metu ūkininkai nepritarė Ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Butkevičiaus ir Tarybos nario Jono Vilionio neigiamai nuomonei apie rajono Žemės ūkio skyriaus veiklą. Tai yra jų asmeninė nuomonė ir ambicijos, su kuriomis ūkininkai nesutinka. Susitikime ūkininkai nepritarė rajono Tarybos valdančiosios koalicijos formavimui, tenkinant Tarybos narių, išrinktų pagal Valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą, Jono … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Koalicija gausina gretas

Kad Prienų rajono savivaldybės tarybos valdančiųjų koalicija gausina savo gretas, šią žinią patvirtino ir rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Jo komentare „Gyvenimui“ rašoma: „2017 kovo 1 d. Tarybos nariai, priklausantys Lietuvos socialdemokratų partijai, Visuomeniniam rinkimų komitetui „Nepriklausomų kandidatų sąrašas Prienų kraštas“, Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams), Darbo partijai pasirašė susitarimą dėl koalicijos išplėtimo su Tarybos nariais iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos.“

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Atsiskaitė, pasidalino patirtimi, o diskusijas atidėjo ateičiai…

Tris valandas – tiek po darbo dienos savivaldybėje truko savivaldybės vadovų susitikimas su rajono bendruomenių, sporto asociacijų, jaunimo organizacijų atstovais. Jų buvo paprašyta atsiskaityti už veiklą, kuriai panaudojo lėšas, pernai skirtas pagal Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“. Dėl dalyvių gausos ir pasisakymų apimties susitikimas būtų nusitempęs ir į naktį, bet prieita prie bendro sutarimo kitą kartą šia … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Susitiko su dvasininkais

Sausio 16 d. Prienų r. savivaldybės meras antrus metus pakvietė rajono dvasininkus atvirai padiskutuoti ir pasidalinti džiaugsmais bei rūpesčiais. Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J. Baliūnas, vikaras A. Budrius, Pakuonio parapijos klebonas R. Pilypaitis, Šilavoto parapijos klebonas R. Kmitas, Jiezno parapijos klebonas R. Bičkauskas, Veiverių parapijos klebonas K. Vosylius, Skriaudžių parapijos klebonas A. Simonavičius, Išlaužo parapijos klebonas S. Krzysztofas, Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas, taip pat Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, administracijos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Nauji veidai ir nepasitikėjimo vėjai…

Gruodžio 1 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo neeiliniu įvykiu: prisiekė naujasis Tarybos narys Vaidotas Kupstas, kuris šias pareigas eis vietoj iš politikos pasitraukusio Kastyčio Tarasevičiaus. V.Kupstas paskelbė dirbsiąs partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijoje. Savivaldybės Tarybos opozicija nepakeitė nuomonės, iki šio posėdžio surinko reikiamus parašus ir į darbotvarkę pasiūlė įtraukti papildomą klausimą dėl administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės atleidimo iš užimamų pareigų, jai praradus vienuolikos Tarybos narių pasitikėjimą. Visgi šis klausimas nepasiekė svarstymo stadijos. Posėdyje … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Merai svarstė kitų metų biudžetą bei siūlė jį tobulinti

Lapkričio 3 dieną Vilniuje posėdžiavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) taryba, vienijanti 60 Lietuvos merų. Tarybos posėdyje dalyvavusi Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė kartu su kolegomis merais svarstė kitų metų savivaldybių biudžetų naujoves bei siūlymus tobulinti biudžeto metodiką. Tarybos nariai iš esmės pritarė 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui, tačiau buvo nutarta prašyti Vyriausybės ir Seimo kuo skubiau pakeisti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą ir padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes įgyvendinti … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Tarybos nario mandatas – Jurgitai Šeržentienei Spalio mėnesio Birštono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo kiek kita tvarka, nei įprastai. Posėdžiui pirmininkavusi merė Nijolė Dirginčienė informavo, kad Audriui Šeržentui atsisakius Tarybos nario mandato, Vyriausioji rinkimų komisija Birštono savivaldybės tarybos nare patvirtino partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašo narę Jurgitą Šeržentienę. Audrius Šeržentas posėdyje nedalyvavo, bet savo atsistatydinimo motyvus išsakė redakcijai atsiųstame laiške: „Kadangi per praeitus savivaldos rinkimus ir man, ir Jurgitai Šeržentienei parodytas rinkėjų pasitikėjimas buvo labai panašus, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Spalio 27 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis ilgai neužtruko, galbūt todėl, kad meras, kiekvienąkart užsimezgus diskusijoms, kvietė kolegas kitą kartą visus rūpimus klausimus išsiaiškinti, pastabas ir pasiūlymus išsakyti komitetų posėdžiuose, kita vertus, politikų laukė suplanuota išvyka į Naujosios Ūtos seniūniją.Visgi tvirtinant darbotvarkę, buvo atsižvelgta į Tarybos narių siūlymus atidėti sprendimo projektą, kuriuo turėjo būti nustatytas slaugos lovų, išlaikomų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skaičius Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose. Prienų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Kviečiame dalyvauti animacinių vaizdo klipų konkurse ,,Prie vandens esu saugus“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet šalies vandens telkiniuose nuskendo 128 žmonės, iš jų 7 vaikai. Siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į šią skaudžią situaciją, spalio 12 – gruodžio 16 d. departamentas rengia animacinių vaizdo klipų konkursą ,,Prie vandens esu saugus“. Jame gali dalyvauti visi šalies piliečiai ir gyventojai, kurie nėra abejingi saugumo prie vandens telkinių problemai. Šio konkurso tikslas – formuoti savisaugos įgūdžius, įtvirtinti žmogaus saugos žinias, skatinti jaunimą aktyviai domėtis žmogaus saugos klausimais … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Lengviausia – klausimą išbraukti?

Rugsėjo mėnesio Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo numatyta apsvarstyti trylika klausimų. Vienu iš jų – dėl VšĮ Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo – sprendimo buvo nuspręsta nepriimti, klausimo svarstymą atidėti. Vienbalsiai buvo pritarta padidinti  Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių iki 52,6. To prireikė dėl projekto ,,Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose Prienų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo. Įgyvendinant šį projektą integrali pagalba bus teikiama 20 neįgalių ir senyvo amžiaus … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0