Rubrika Savivalda

Susitiko su dvasininkais

Sausio 16 d. Prienų r. savivaldybės meras antrus metus pakvietė rajono dvasininkus atvirai padiskutuoti ir pasidalinti džiaugsmais bei rūpesčiais. Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J. Baliūnas, vikaras A. Budrius, Pakuonio parapijos klebonas R. Pilypaitis, Šilavoto parapijos klebonas R. Kmitas, Jiezno parapijos klebonas R. Bičkauskas, Veiverių parapijos klebonas K. Vosylius, Skriaudžių parapijos klebonas A. Simonavičius, Išlaužo parapijos klebonas S. Krzysztofas, Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas, taip pat Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, administracijos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Nauji veidai ir nepasitikėjimo vėjai…

Gruodžio 1 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo neeiliniu įvykiu: prisiekė naujasis Tarybos narys Vaidotas Kupstas, kuris šias pareigas eis vietoj iš politikos pasitraukusio Kastyčio Tarasevičiaus. V.Kupstas paskelbė dirbsiąs partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijoje. Savivaldybės Tarybos opozicija nepakeitė nuomonės, iki šio posėdžio surinko reikiamus parašus ir į darbotvarkę pasiūlė įtraukti papildomą klausimą dėl administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės atleidimo iš užimamų pareigų, jai praradus vienuolikos Tarybos narių pasitikėjimą. Visgi šis klausimas nepasiekė svarstymo stadijos. Posėdyje … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Merai svarstė kitų metų biudžetą bei siūlė jį tobulinti

Lapkričio 3 dieną Vilniuje posėdžiavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) taryba, vienijanti 60 Lietuvos merų. Tarybos posėdyje dalyvavusi Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė kartu su kolegomis merais svarstė kitų metų savivaldybių biudžetų naujoves bei siūlymus tobulinti biudžeto metodiką. Tarybos nariai iš esmės pritarė 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui, tačiau buvo nutarta prašyti Vyriausybės ir Seimo kuo skubiau pakeisti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą ir padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes įgyvendinti … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Tarybos nario mandatas – Jurgitai Šeržentienei Spalio mėnesio Birštono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo kiek kita tvarka, nei įprastai. Posėdžiui pirmininkavusi merė Nijolė Dirginčienė informavo, kad Audriui Šeržentui atsisakius Tarybos nario mandato, Vyriausioji rinkimų komisija Birštono savivaldybės tarybos nare patvirtino partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašo narę Jurgitą Šeržentienę. Audrius Šeržentas posėdyje nedalyvavo, bet savo atsistatydinimo motyvus išsakė redakcijai atsiųstame laiške: „Kadangi per praeitus savivaldos rinkimus ir man, ir Jurgitai Šeržentienei parodytas rinkėjų pasitikėjimas buvo labai panašus, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Spalio 27 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis ilgai neužtruko, galbūt todėl, kad meras, kiekvienąkart užsimezgus diskusijoms, kvietė kolegas kitą kartą visus rūpimus klausimus išsiaiškinti, pastabas ir pasiūlymus išsakyti komitetų posėdžiuose, kita vertus, politikų laukė suplanuota išvyka į Naujosios Ūtos seniūniją.Visgi tvirtinant darbotvarkę, buvo atsižvelgta į Tarybos narių siūlymus atidėti sprendimo projektą, kuriuo turėjo būti nustatytas slaugos lovų, išlaikomų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skaičius Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose. Prienų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Kviečiame dalyvauti animacinių vaizdo klipų konkurse ,,Prie vandens esu saugus“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet šalies vandens telkiniuose nuskendo 128 žmonės, iš jų 7 vaikai. Siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į šią skaudžią situaciją, spalio 12 – gruodžio 16 d. departamentas rengia animacinių vaizdo klipų konkursą ,,Prie vandens esu saugus“. Jame gali dalyvauti visi šalies piliečiai ir gyventojai, kurie nėra abejingi saugumo prie vandens telkinių problemai. Šio konkurso tikslas – formuoti savisaugos įgūdžius, įtvirtinti žmogaus saugos žinias, skatinti jaunimą aktyviai domėtis žmogaus saugos klausimais … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Lengviausia – klausimą išbraukti?

Rugsėjo mėnesio Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo numatyta apsvarstyti trylika klausimų. Vienu iš jų – dėl VšĮ Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo – sprendimo buvo nuspręsta nepriimti, klausimo svarstymą atidėti. Vienbalsiai buvo pritarta padidinti  Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių iki 52,6. To prireikė dėl projekto ,,Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose Prienų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo. Įgyvendinant šį projektą integrali pagalba bus teikiama 20 neįgalių ir senyvo amžiaus … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Prienuose paminėtas Jaunimo politikos 20-metis

Rugsėjo 8 d. Nemuno kilpų regioninio parko Prienų lankytojų centre vyko Jaunimo politikos dvidešimtmečiui Lietuvoje paminėti skirtas proto mūšis. Teminį renginį organizavo Prienų rajono savivaldybės administracija, jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Raimonda Račkytė kartu su Prieniečių protų kovų komandos narėmis Loreta Šaltiene ir Kristina Žukliene. Žaidime dalyvavo 8 komandos, beveik 40 žmonių, norinčių pramankštinti smegenis ir gerai praleisti laiką po dienos darbų. Protmūšį sudarė 5 skirtingų temų turai. Susumavus balus, paaiškėjo, kad stipriausia – „Dvariuko“ komanda. … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Kodėl uždaryta Beržyno gatvė?

Tokį klausimą redakcijai atsiųstame laiške kelia jo autorius. Jis rašo, „…kad ne vienas Paprienės gyventojas, o ir iš toliau atvažiavęs žmogus buvo nustebintas, metų pradžioje pamatęs prie įvažiavimų į Beržyno gatvę pastatytus draudžiamuosius ženklus. Ženklai tarsi įrėmina Beržyno gatvę ir iš vieno galo, ir iš kito. Kada ir kas nusprendė, kad ši gatvė turi būti uždara, kaip koks Laurų kvartalas prie Vilniaus? Ir kodėl taip nusprendė? Gal čia kokie svarbesni žmonės gyvena ir ženklai jiems … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Birželio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo tradiciškai – nuo šį mėnesį šventusių gimtadienius pasveikinimo. Gimtadienio proga gėlių puokštės buvo įteiktos Loretai Jakinevičienei, Audriui Banioniui ir Alvydui Vaicekauskui. Posėdžio darbotvarkėje buvo net 33 klausimai (iš jų du – papildomi). Dviejų klausimų svarstymas buvo atidėtas. Iš pareigų atleista lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė Tarybos posėdis prasidėjo nuo papildomo klausimo svarstymo – darbo sutarties su lopšelio – darželio „Saulutė“ direktore Vilana Petrušiene nutraukimo. Nors Tarybos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0