Rubrika Savivalda

Vasario Tarybos posėdyje

Vadovaus mokykloms dar penkerius metus Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, ilgamečiai vadovai, Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius ir Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė, nuo vasario 28 d. paskirti dar vienai penkerių metų kadencijai. Abu direktoriai, pasibaigus ankstesnei jų kadencijai, sėkmingai įveikė skelbtų konkursų atrankas, Specialiųjų tyrimų tarnybos patikrinimus ir toliau vadovaus mokykloms, kurioms paskyrė darbo dešimtmečius. Ir S.Valančius, ir R.Žilinskienė pažadėjo dėti pastangas, kad mokyklose gerėtų mokinių ugdymo(si) kokybė. Ėmėsi prevencijos prieš korupciją … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Metinis seniūnų veiklos aptarimas su administracijos direktore Jūrate Zailskiene

Vasario 25 d. Savivaldybėje pirmą kartą vyko administracijos direktorės Jūratės Zailskienės inicijuoti metiniai pokalbiai su seniūnais. Šis laikas pasirinktas neatsitiktinai – vasario 26 d. prasidėjo seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai. Aptarimo metu dėmesys buvo skiriamas seniūnų praėjusių metų veiklos ir rezultatų įsivertinimui, įvardinant konkrečius pokyčius, veiklos kokybės seniūnijoje formavimui, stiprinant darbuotojų lyderystę, t. y. sudarant sąlygas darbuotojams analizuoti savo patirtį, tobulėti ir profesionaliai dirbti, taip pat savarankiškai priimti sprendimus. Aptarti seniūnijų vadovų asmeninio tobulėjimo, bendradarbiavimo tarp seniūnijos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Savivaldybės delegacija lankėsi Naugarduke

Vasario 21–22 d. Prienų r. savivaldybės delegacija, kurią sudarė administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir Buhalterijos skyriaus vedėja Ingrida Laurinaitienė, dalyvavo Naugarduko (Baltarusija) metiniame rezultatų aptarimo renginyje. Jo metu buvo pristatytos Naugarduko įmonės, jų produkcija, apdovanoti geriausi praėjusių metų įvairių sričių darbuotojai. Renginio metu administracijos direktorė mero Alvydo Vaicekausko vardu pakvietė Naugarduko delegaciją bei meninį kolektyvą atvykti į Prienų r. savivaldybės vasaros šventę, kuri vyks gegužės 15–17 dienomis. Šio vizito metu buvo aptartos ir galimybės Prienų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Laikas susiimti: vietinės rinkliavos lengvatas keičia finansine drausme

Vasario posėdyje Birštono savivaldybės taryba apsisprendė panaikinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą lengvatą (patvirtinta 2017 m. birželio 29 d. sprendimu) individualių namų savininkams, gyvenantiems mieste ir kaimiškoje teritorijoje. Nedarys nuolaidų gyventojams Dėl taikomos 20 proc. mokesčio lengvatos Savivaldybė per metus negaudavo maždaug 9 tūkst. eurų. Panaikinus ją, kiekvienam gyventojui, turinčiam nuosavą namą, per metus už Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro paslaugas teks mokėti 12–13 eurų daugiau. Nuolaidų nutarta atsisakyti dėl susidariusios … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

„Dėkingumo“ nominacijos įteiktos:

„Už savanorystę“ – Zitai Lapinskienei Iš Šiaulių į Jiestrakio kaimą Zitą atvedė meilė, likusi našlė ji atėjo gyventi su sūnumi Rimantu. Su vyru Romučiu susilaukė sūnaus Renaldo. Abu sūnūs užaugo dorais žmonėmis, baigė aukštuosius mokslus, vienas pasuko į kunigystę. Zita labai norėjo dukters, bet likimas nelėmė susilaukti savo, todėl ji nusprendė globoti ir dabar visą meilę skiria net 4 mergytėm. Taigi svajonė virto realybe. Pirmąją nuo kūdikystės pradėjo globoti Justiną. Jai sulaukus 3 metukų, šeima … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

„Tikiu, kad investicijos į aplinką pritrauks ir verslą“

Baigėsi kalendoriniai metai, patvirtintas naujas Prienų rajono savivaldybės biudžetas, ir Savivaldybės administracija pagal patvirtintas prioritetines sritis planuoja 2020-ųjų darbus. Tradicinėje spaudos konferencijoje su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktore Jūrate Zailskiene kalbėjomės įvairiais klausimais, o daugiausia apie tai, kaip investiciniai projektai keičia miesto aplinką, kodėl Prienuose gera gyventi, ir ko dar trūksta, kad mūsų kraštas taptų patrauklesnis turistams ir verslui. Pirmiausia Savivaldybės administracijos vadovė J.Zailskienė pasidžiaugė, kad praėjusius metus Savivaldybei pavyko baigti su šiek tiek mažesniu … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Išrinkti Prienų r. savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai

Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų  indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui. Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2019 metų nominacijoms gauti. Pateiktus pasiūlymus 2020 m. vasario 4 d. svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pasitarimas su Savivaldybės valdomų įstaigų vadovais

Sausio 13 d. vyko pirmasis naujais metais Prienų r. savivaldybės mero A.Vaicekausko pasitarimas su Savivaldybės valdomų įstaigų – UAB „Prienų vandenys“, UAB „Prienų butų ūkis“, AB „Prienų šilumos tinklai“ – vadovais. Pasitarime taip pat dalyvavo administracijos direktorė J.Zailskienė, direktorės pavaduotojas A.Marcinkevičius, mero patarėja A.Dargužienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas T.Žvirblys. Įstaigų vadovams pristatyta naujoji Finansų skyriaus vedėja J.Čerkauskienė. Pasitarimo metu buvo aptarti įstaigų praėjusių metų veiklos rezultatai, šių metų planai ir iššūkiai. Pažymėta, kad … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 1

Tradiciniame susitikime su dvasininkais – apie praėjusių metų darbus ir naujus iššūkius

Metų pradžioje Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas tradiciškai pakvietė rajono dvasininkus padiskutuoti apie savivaldybės aktualijas, pasidalinti savo džiaugsmais, rūpesčiais bei ateities iššūkiais. Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J.Baliūnas, vikaras kun. V.Volodkovičius, Balbieriškio parapijos klebonas R.Veprauskas, Veiverių parapijos klebonas K.Vosylius, Jiezno parapijos klebonas R.Bičkauskas, taip pat Savivaldybės administracijos direktorė J.Zailskienė, direktorės pavaduotojas A.Marcinkevičius, mero patarėja A. Dargužienė, Tarybos sekretorė B.Žvirblienė. Į susitikimą buvo pakviesti ir Prienų garbės piliečiai, klebonai K.Skučas ir J.Užupis, tačiau pastarasis … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Darbą pradeda naujoji Prienų seniūnijos seniūnė Janina Armonienė

Sausio 2-ąją meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius pasveikino Prienų r. savivaldybės administracijos skelbtą konkursą laimėjusią naująją Prienų seniūnijos seniūnę Janiną Armonienę (nuotraukoje – antra iš kairės). Savivaldybės vadovai palinkėjo naujų iniciatyvų bei sėkmės dirbant seniūnijos labui, dėmesingumo žmonėms bei nuoširdaus rūpinimosi jų reikalais. J.Armonienė, jau metus laikinai ėjusi seniūno pareigas, su seniūno darbu spėjo susipažinti, dalį patirties įgavo iš buvusio seniūno Algimanto Matulevičiaus. Ji pažymėjo, jog stengsis dirbti … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0