Rubrika Savivalda

Rajono kultūros įstaigų ataskaitose – ir teigiami pokyčiai, ir finansiniai lūkesčiai

Prienų rajono savivaldybės tarybai pateiktos išsamios rajono kultūros ir laisvalaikio centrų, Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Prienų krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtina, kad kultūros srities darbuotojai savo darbą atlieka su didele atsakomybe, meile ir išmone. Puoselėjamos senosios etnografinės tradicijos, mėgėjų menas, plėtojama edukacinė veikla, organizuojama profesionalaus meno sklaida. Kultūros darbuotojai nestokoja originalių idėjų, suranda naujų, skirtingoms bendruomenės grupėms įdomių veiklos formų, renginius iš kultūros centrų salių perkelia į netradicines erdves periferijoje. Visa tai … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pagyrė už viešumą, palinkėjo ryžtingesnių sprendimų

Balandžio 30 dieną nuotoliniu būdu vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pirmiausia buvo aptarta Savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės pirmųjų kadencijos metų veiklos ataskaita, kurioje labai išsamiai pristatyti visų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbo rodikliai. Tarybos narys Audrius Narvydas nemanė, kad tai privalumas, jis ataskaitą prilygino nuobodžiai ir neįdomiai knygai, kurią skaitant jau penktame puslapyje užmiršti apie ką rašoma. Visgi jis pagyrė Administracijos direktorę už tai, kad beveik visi administracijos įsakymai viešinami, ir palinkėjo daryti … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Prienų rajono savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė 2020 m. balandžio 9 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 2019 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita paskelbta Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.prienai.lt. Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Prienų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veiklos reglamentu, Kontrolės ir audito tarnybos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Nuspręsta: Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla taps daugiafunkciu centru

Balandžio 9 dieną nuotoliniu būdu vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma buvo patvirtinti Mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano pakeitimai ir pritarta Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimui. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykla iš pagrindinės taps daugiafunkciu centru, kuris bus prijungtas prie Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos. Jame bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, sprendimas priimtas įvertinus mažėjantį Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokinių skaičių, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Apie Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Trečiadienį vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai. Remiantis LR vietos savivaldos įstatymu, dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo valstybėje, Birštono savivaldybės posėdis vyko nuotoliniu būdu, elektroninių ryšių priemonėmis. Taryba pritarė sprendimui papildyti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, t. y. dar viena periodine pašalpa, kuri būtų skiriama asmenims (šeimoms) dėl Ekstremalios situacijos paskelbimo praradusiems darbą ir netekusiems pajamų. Pašalpa bus mokama Ekstremalios … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis – nuotoliniu būdu

Praėjusią savaitę nuotoliniu būdu vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstytas tik vienas sprendimo projektas dėl Savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimų. Tarybos sprendimu biudžeto pajamos padidintos 377600 eurų (Investicinei programai). Iš jų – gauta tikslinė dotacija (116 900 Eur) paskirstyta Jiezno PSPC modernizuoti (95 000 Eur), kitiems vykdomiems projektams – 21 900 Eur; taip pat 260 700 eurų ES finansinės paramos lėšų skirta vykdomiems projektams. 269 200 eurų nepaskirstytų laisvųjų likučių paskirstyti butams pirkti, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Savivaldybė patalpas parengusi – jose izoliuotis neskubama

Šiomis savaitėmis tautiečiams grįžtant į Lietuvą iš koronaviruso paveiktų šalių, ne vienam sąmoningam, galvojančiam ne tik apie save piliečiui kyla klausimų, kaip praktiškai įgyvendinti saviizoliacijos reikalavimą ir eliminuoti galimo užkrato pavojų kitiems visuomenės nariams. Beveik kiekvienoje spaudos konferencijoje sveikatos ministras Aurelijus Veryga pabrėžia, kad atsakingai elgiasi tie piliečiai, kurie, saugodami savo artimuosius, karantino laikotarpiu apsigyvena viešbučiuose, kituose atskiruose būstuose. Neturintiems tokių sąlygų, pagalbą siūlo savivaldybės, kurios yra įpareigotos parengti patalpas gyventojų, parvykusių iš užsienio, laikinam … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Viešasis transportas karantino metu: dažnesnis dezinfekavimas, tik sėdimos vietos, reguliuojami maršrutai

Nuo pirmadienio visoje Lietuvoje įvedus karantiną, Prienų r. savivaldybės viešajame transporte stiprinami su sveikatos apsauga, higiena susiję sprendimai, keičiami vietinio ir reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų grafikai. Kovo 16 d. posėdžiavusi Savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisija, kuriai vadovauja mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, su vežėju UAB „Transveris“ suderino pakeitimus, kurie galioja karantino metu, ir priėmė sprendimus. Nuo kovo 18 d., trečiadienio, ribojamas priemiestinio ir miesto reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutų reisų skaičius. Atkreipiame dėmesį, kad … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Vasario Tarybos posėdyje

Vadovaus mokykloms dar penkerius metus Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, ilgamečiai vadovai, Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius ir Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė, nuo vasario 28 d. paskirti dar vienai penkerių metų kadencijai. Abu direktoriai, pasibaigus ankstesnei jų kadencijai, sėkmingai įveikė skelbtų konkursų atrankas, Specialiųjų tyrimų tarnybos patikrinimus ir toliau vadovaus mokykloms, kurioms paskyrė darbo dešimtmečius. Ir S.Valančius, ir R.Žilinskienė pažadėjo dėti pastangas, kad mokyklose gerėtų mokinių ugdymo(si) kokybė. Ėmėsi prevencijos prieš korupciją … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Metinis seniūnų veiklos aptarimas su administracijos direktore Jūrate Zailskiene

Vasario 25 d. Savivaldybėje pirmą kartą vyko administracijos direktorės Jūratės Zailskienės inicijuoti metiniai pokalbiai su seniūnais. Šis laikas pasirinktas neatsitiktinai – vasario 26 d. prasidėjo seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai. Aptarimo metu dėmesys buvo skiriamas seniūnų praėjusių metų veiklos ir rezultatų įsivertinimui, įvardinant konkrečius pokyčius, veiklos kokybės seniūnijoje formavimui, stiprinant darbuotojų lyderystę, t. y. sudarant sąlygas darbuotojams analizuoti savo patirtį, tobulėti ir profesionaliai dirbti, taip pat savarankiškai priimti sprendimus. Aptarti seniūnijų vadovų asmeninio tobulėjimo, bendradarbiavimo tarp seniūnijos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0