Rubrika Savivalda

Laikas susiimti: vietinės rinkliavos lengvatas keičia finansine drausme

Vasario posėdyje Birštono savivaldybės taryba apsisprendė panaikinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą lengvatą (patvirtinta 2017 m. birželio 29 d. sprendimu) individualių namų savininkams, gyvenantiems mieste ir kaimiškoje teritorijoje. Nedarys nuolaidų gyventojams Dėl taikomos 20 proc. mokesčio lengvatos Savivaldybė per metus negaudavo maždaug 9 tūkst. eurų. Panaikinus ją, kiekvienam gyventojui, turinčiam nuosavą namą, per metus už Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro paslaugas teks mokėti 12–13 eurų daugiau. Nuolaidų nutarta atsisakyti dėl susidariusios … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

„Dėkingumo“ nominacijos įteiktos:

„Už savanorystę“ – Zitai Lapinskienei Iš Šiaulių į Jiestrakio kaimą Zitą atvedė meilė, likusi našlė ji atėjo gyventi su sūnumi Rimantu. Su vyru Romučiu susilaukė sūnaus Renaldo. Abu sūnūs užaugo dorais žmonėmis, baigė aukštuosius mokslus, vienas pasuko į kunigystę. Zita labai norėjo dukters, bet likimas nelėmė susilaukti savo, todėl ji nusprendė globoti ir dabar visą meilę skiria net 4 mergytėm. Taigi svajonė virto realybe. Pirmąją nuo kūdikystės pradėjo globoti Justiną. Jai sulaukus 3 metukų, šeima … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

„Tikiu, kad investicijos į aplinką pritrauks ir verslą“

Baigėsi kalendoriniai metai, patvirtintas naujas Prienų rajono savivaldybės biudžetas, ir Savivaldybės administracija pagal patvirtintas prioritetines sritis planuoja 2020-ųjų darbus. Tradicinėje spaudos konferencijoje su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktore Jūrate Zailskiene kalbėjomės įvairiais klausimais, o daugiausia apie tai, kaip investiciniai projektai keičia miesto aplinką, kodėl Prienuose gera gyventi, ir ko dar trūksta, kad mūsų kraštas taptų patrauklesnis turistams ir verslui. Pirmiausia Savivaldybės administracijos vadovė J.Zailskienė pasidžiaugė, kad praėjusius metus Savivaldybei pavyko baigti su šiek tiek mažesniu … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Išrinkti Prienų r. savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai

Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų  indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui. Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2019 metų nominacijoms gauti. Pateiktus pasiūlymus 2020 m. vasario 4 d. svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pasitarimas su Savivaldybės valdomų įstaigų vadovais

Sausio 13 d. vyko pirmasis naujais metais Prienų r. savivaldybės mero A.Vaicekausko pasitarimas su Savivaldybės valdomų įstaigų – UAB „Prienų vandenys“, UAB „Prienų butų ūkis“, AB „Prienų šilumos tinklai“ – vadovais. Pasitarime taip pat dalyvavo administracijos direktorė J.Zailskienė, direktorės pavaduotojas A.Marcinkevičius, mero patarėja A.Dargužienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas T.Žvirblys. Įstaigų vadovams pristatyta naujoji Finansų skyriaus vedėja J.Čerkauskienė. Pasitarimo metu buvo aptarti įstaigų praėjusių metų veiklos rezultatai, šių metų planai ir iššūkiai. Pažymėta, kad … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 1

Tradiciniame susitikime su dvasininkais – apie praėjusių metų darbus ir naujus iššūkius

Metų pradžioje Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas tradiciškai pakvietė rajono dvasininkus padiskutuoti apie savivaldybės aktualijas, pasidalinti savo džiaugsmais, rūpesčiais bei ateities iššūkiais. Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J.Baliūnas, vikaras kun. V.Volodkovičius, Balbieriškio parapijos klebonas R.Veprauskas, Veiverių parapijos klebonas K.Vosylius, Jiezno parapijos klebonas R.Bičkauskas, taip pat Savivaldybės administracijos direktorė J.Zailskienė, direktorės pavaduotojas A.Marcinkevičius, mero patarėja A. Dargužienė, Tarybos sekretorė B.Žvirblienė. Į susitikimą buvo pakviesti ir Prienų garbės piliečiai, klebonai K.Skučas ir J.Užupis, tačiau pastarasis … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Darbą pradeda naujoji Prienų seniūnijos seniūnė Janina Armonienė

Sausio 2-ąją meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius pasveikino Prienų r. savivaldybės administracijos skelbtą konkursą laimėjusią naująją Prienų seniūnijos seniūnę Janiną Armonienę (nuotraukoje – antra iš kairės). Savivaldybės vadovai palinkėjo naujų iniciatyvų bei sėkmės dirbant seniūnijos labui, dėmesingumo žmonėms bei nuoširdaus rūpinimosi jų reikalais. J.Armonienė, jau metus laikinai ėjusi seniūno pareigas, su seniūno darbu spėjo susipažinti, dalį patirties įgavo iš buvusio seniūno Algimanto Matulevičiaus. Ji pažymėjo, jog stengsis dirbti … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Darbotvarkė trumpa, o diskusijų daug…

Tarybos posėdis Gruodžio 30 d. vykusiame paskutiniame 2019 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai balsavo dėl iš anksto parengtų septynių sprendimo projektų, apsvarstė ir į darbotvarkę įtrauktus penkis papildomus klausimus. Patvirtinta religinių bendruomenių rėmimo tvarka Po diskusijų penkiolikos politikų balsais patvirtintas Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis Prienų rajone registruotos religinės bendruomenės ir bendrijos galės pretenduoti į savivaldybės dalinę finansinę paramą. Ji galės būti naudojama maldos namų atnaujinimui, remontui, renovacijai, į … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Patvirtinta kurorto bendrojo plano korektūra

Paskutiniame praėjusių metų Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai. Posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė aptarė 2019 metus, Tarybos veiklą, priimtus svarbiausius sprendimus ir kurorto įvykius. Tarybos posėdžio metu Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“ keitimą. Priėmus šį sprendimo projektą, pripažįstamas netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialiojo plano patvirtinimo“, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Gruodžio 19 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėtas ir patvirtintas 21 klausimas. Savivaldybė tapo sporto klubo „Prienai“ dalininke Prienų rajono savivaldybės tarybos daugumos balsais pritarta, kad Savivaldybė taptų VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ dalininke ir įsigytų šešias viešosios įstaigos dalis, iš biudžeto sumokėdama 600 Eur dalininko įnašą. Iki šiol viešosios įstaigos dalininkais buvo trys asmenys: Adomas Kubilius, Virginijus Šeškus ir Rimantas Šiugždinis. Savivaldybės norui daryti reikšmingą įtaką sporto klubo veikloje Tarybos komitetuose … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0