Rubrika Savivalda

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Prienų rajono savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė 2020 m. kovo 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 2020 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita paskelbta Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.prienai.lt. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Prienų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veiklos reglamentu, Kontrolės ir audito tarnybos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Gerina veiklos „rekordus“ – priimti sprendimams greit nepakaks vienos darbo dienos

Kovo 25 dienos Prienų rajono savivaldybės posėdyje, kaip ir kiekvienų metų pradžioje, buvo išklausyta nemažai veiklos ataskaitų už 2020 metus: atsiskaitė rajono mokyklų, lopšelių-darželių, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, ataskaitas pateikė ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Posėdyje, kuris truko visą dieną su pertraukėlėmis, buvo apsvarstyta beveik 40 klausimų. Įsteigti nauji etatai ir išlyginamoji klasė Tarybos nariai pritarė Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimams, susijusiems su naujų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Aptarta COVID-19 situacija, vakcinacijos eiga, skiepijimo ir testavimo galimybės

Kovo 23 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje aptarti aktualiausi šiuo metu klausimai: dėl epidemiologinės situacijos Prienų rajone, greitųjų testų atlikimo švietimo darbuotojams, vakcinacijos proceso, testų paskirstymo, apsaugos priemonių. Posėdžiui pirmininkavo Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė, posėdyje dalyvavo meras A. Vaicekauskas, kiti vadovai, skyrių vedėjai, Prienų r. policijos komisariato atstovai. Informuota, kad šiuo metu sergančiųjų yra per 30, pasveikusių – daugiau nei 1800, naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Valdančiųjų teikiami sprendimų projektai opozicijai kelia abejonių

Vasario 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai dėl valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių, lengvatų teikimo; pritarta fizinio aktyvumo, aplinkos gerinimo projektų teikimui; pakeisti seniūnaičių sueigos nuostatai ir jų rinkimo organizavimo tvarkos aprašas; padidinti pareiginių algų koeficientai; apsvarstyti klausimai, susiję su Tarybos Etikos, Antikorupcijos komisijų veiklos nuostatais, nevyriausybinių organizacijų veikla, turtu, keliais, želdiniais ir kt. Taip pat išklausyta Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita. Kodėl žuvininkystės infrastruktūros projektas … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Investuotojai per dieną neateina – pirmiau reikia atlikti „namų darbus“

Birštono savivaldybė jau ne vienerius metus rengia „dirvą“ verslo atėjimui, vyksta pokalbiai su galimais investuotojais. Vasarį vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje nemažai diskutuota investicijų į kurortą klausimais, kalbėta apie tai, ką konkrečiai miestas gali pasiūlyti potencialiems investuotojams, kokius reikėtų atlikti „namų darbus“, kad jis taptų patrauklesnis ir, be abejo, apie tai, kaip turimą turtą panaudoti kuo efektyviau. Proga diskusijas išvystyti, pasitikrinti požiūrius tapo posėdžio metu svarstytas klausimas dėl žemės sklypų Birštone, Prienų g.27 ir Prienų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Šių metų Savivaldybės biudžeto prioritetai – atlyginimai, projektai ir įsipareigojimai

Vasario 12 d. nuotoliniame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje, aštuoniems Tarybos nariams balsavus už, šešiems – prieš, vienam politikui susilaikius, buvo patvirtintas 2021 metų Savivaldybės biudžetas, priimti su juo susiję sprendimai. Posėdyje aštrių diskusijų ir pasisakymų netrūko. Valdančiajai daugumai teko apginti Savivaldybės administracijos parengtą ir tvirtinimui pateiktą biudžeto projektą, pasirinktą taupymo politiką bei atsakyti į opozicijos priekaištus dėl į biudžetą neįtrauktų opozicinių frakcijų „Kartu Birštono labui“ ir „Demokratijos sargyboje“ alternatyvių pasiūlymų. Bus taupoma kitų išlaidų sąskaita … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pristatyta eismo srautų Birštone sureguliavimo studija

Birštono savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdyje protokoliniu sprendimu buvo nuspręsta organizuoti ir pirkti Eismo srautų kontrolės ir automobilių statymo vietų Birštono mieste organizavimo planą-studiją. Viešuosius pirkimus laimėjusi Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra parengė šią studiją ir vasario 12 dieną ją pristatė Birštono savivaldybės tarybos posėdyje. VGTU mokslo darbuotojos – doc. dr. Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė ir prof. dr. Marija Burinskienė – Tarybos nariams pateikė 2019 m. atliktos Birštono savivaldybės gyventojų apklausos duomenis apie šeimos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Iš Savivaldybės tarybos valdančiosios frakcijos pasitraukė H. Lik

Birštono savivaldybės tarybos valdančioji Socialdemokratų frakcija neteko vieno nario – Tarybos narys Helmanas Lik paskelbė apie savo sprendimą pasitraukti iš Socialdemokratų partijos bei Taryboje daugumą sudarančios LSDP frakcijos. – Šį nelengvą sprendimą priėmiau todėl, kad paskutiniu metu mano nuomonė itin skyrėsi nuo bendros frakcijos nuomonės ir tai įneša trintį bei neigiamų emocijų ne tik frakcijos posėdžiuose, komitetų darbe, bet ir mano asmeniniame gyvenime. Dėl šios priežasties ir nuolatinio reikalavimo savo veiksmus, balsavimą, viešai sakomą nuomonę … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Ekstremaliųjų situacijų komisija aptarė aktualius klausimus

Vasario 11 d. buvo surengtas nuotolinis Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdžiui vadovavo ESK pirmininkė, administracijos direktorė J. Zailskienė, taip pat dalyvavo  meras A. Vaicekauskas, Bendrojo skyriaus vedėja J. Mickevičienė, kiti administracijos atstovai ir komisijos nariai. Posėdyje aptarti veiksmai ir priemonės, ką reikėtų daryti, jei dėl gausaus sniego pavasarį kiltų potvynio pavojus, apžvelgta bendra epidemiologinė situacija rajono savivaldybėje ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kalbėta apie gyventojų skiepijimą ir karantino sąlygų švelninimą. Savivaldybės civilinės … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pasitarime su seniūnijų vadovais aptarti socialinių būstų klausimai

Vasario 9 d. nuotoliniu būdu vykusiame pasitarime Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė ir pavaduotojas A. Marcinkevičius su Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, specialistais bei seniūnijų seniūnais ir jų pavaduotojais aptarė vieną iš opiausių problemų – socialinių būstų priežiūros ir kontrolės klausimą. Socialiniai būstai ir jų priežiūra yra įsisenėjusi problema, kuriai Savivaldybės administracija skiria ypatingą dėmesį – tinkami socialiniai būstai remontuojami, netinkamų gyventi tvarkomi dokumentai nugriauti ar parduoti, peržiūrimos sutartys su nuomininkais, kontroliuojama, ar laikomasi … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0