Rubrika Kryžkelė

Mokymosi vertė – mokinys kūrėjas

Balandžio 9 dieną Stakliškių gimnazija kartu su Prienų švietimo centru surengė respublikinę konferenciją – seminarą „Mokymosi vertė – mokinys kūrėjas“, kurioje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš aštuonių rajonų ir 16 – kos mokyklų. Renginio tikslas – įkvėpti kitokį požiūrį į ugdymo procesą, akcentuojant mokymosi vertę, siekiant, kad kiekviena pamoka išlaisvintų mokinį, padėtų jam identifikuoti jo stiprybes, atrasti gabumus. -Kaimiškose vietovėse ne visi tėvai savo vaikus gali išleisti į meno mokyklas, garantuoti papildomą popamokinį ugdymą atsižvelgiant … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Svarbiausia – vaikas

Moksleivių atostogų metu pedagogai buvo pakviesti į konferenciją „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Konferenciją organizavo Prienų švietimo centras, Mokyklų metodinė taryba ir Patarėjų taryba. Konferencijoje dalyvavo beveik 200 pedagogų. Jie išklausė du pranešimus, kuriuos skaitė Nacionalinio egzaminų centro (NEC) projekto ekspertė – metodininkė dr. Ramutė Skripkienė ir NEC direktoriaus pavaduotojas dr. Pranas Gudynas, dirbo grupėse ir apibendrino rezultatus. Dr. R.Skripkienė apžvelgė Prienų rajono savivaldybės mokyklų standartizuotų testų rezultatus, pateikė rekomendacijų, kaip gerinti mokymosi pasiekimus. … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Savanoriauja Prienų globos namuose

Ines Kos iš Austrijos ir Francisco Pinha iš Portugalijos nuo kovo 4 dienos savanoriauja Prienų globos namuose. Jie atvykę pagal ES projektą ERASMUS+. Globos namai akredituoti šio projekto vykdymui iki 2020 metų ir ES savanorius priima jau ketvirtus metus. Projektą vykdo ir savanorius kuruoja Globos namų socialinės darbuotojos (savanorių mentorės) Raimonda Sakalauskienė ir Jelena Konovalova. Šiais metais į šią veiklą įsitraukė ir socialinė darbuotoja Irena Laukaitytė. Jos rūpinasi savanorių įtraukimu į Globos namuose organizuojamas veiklas. … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Olandų filantropas savo žinias ir patirtį perduoda gimnazistams

Gyvenime labai svarbu bendrauti, būti visuomeniškam ir dalintis su kitais. Būtent šia nuostata vadovaujasi Olandijos Montfoorto miesto gyventojas Fons Joosten, nuo 1998 metų kasmet kelioms dienoms ar savaitei atvykstantis į Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Kovo 16 – 20 dienomis „Žiburio“ rėmėjas ir bičiulis vėl viešėjo gimnazijoje, kur vyresniųjų klasių mokiniams skaitė paskaitas įvairiomis temomis – apie bendravimo, mokymosi visą gyvenimą reikšmę, terorizmo ir smurto apraiškas, keliavimo meną bei kartų skirtumus. Padiskutuoti su jaunimu, praplėsti jų akiratį … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

„Pienės pūkas“ – vaikams

Nuo vasario 17 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre įgyvendinamas projektas ,,Pienės pūkas“. Pagal vaikų dienos centrų plėtros savivaldybėse programą teikiamos nestacionarios dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir šeimoms. Vaikų dienos centrą lanko 50 vaikų iš Prienų miesto, Ašmintos, Pakuonio ir Balbieriškio seniūnijų. Prieniečiai į centrą renkasi darbo dienomis nuo 13 val., atokiau gyvenantys vaikai atsivežami vieną kartą per savaitę. Su centro lankytojais dirba socialinė darbuotoja Živilė Simanavičienė, užimtumo specialistės Inga Butkutė – Kimbirauskienė, … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Išskridę paukščiai grįžta…

Birštono gimnazijoje buvę mokiniai – dažni svečiai. Pasibaigus pirmajam studentiškam semestrui, gimnazijoje lankėsi pirmakursiai, fizinius mokslus kremtantys Kauno technologijų, Vilniaus Gedimino technikos, Vytauto Didžiojo universitetuose, Kauno technikos kolegijoje. Vaikinai mielai dalyvavo fizikos pamokose, noriai dalijosi savo pirmaisiais potyriais, negailėdami patarimų abiturientams – būsimiems techniškųjų mokslų studentams. Kiekvienais metais beveik 25 – 30 proc. III gimnazijinių klasių mokinių, sudarinėdami individualius ugdymo planus, pasirenka mokytis fiziką, vieną iš privalomų gamtos mokslų, o, baigiant vidurinio ugdymo programą, tarp … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Knygnešio diena Birštono viešojoje bibliotekoje

Kovo 16 – ąją susitikimu „Žodžio galia“ su žurnaliste, redaktore Ramute Šimukauskaite Birštono viešojoje bibliotekoje paminėta Knygnešio diena. Tai – antrasis Lietuvos kultūros tarybos remiamo skaitymo skatinimo projekto „Kai man liūdna ar smagu – su knyga aš gyvenu“ renginys. Pirmojo renginio, edukacinių dirbtuvėlių metu iš įvairių medžiagų sukurti spalvingi knygų skirtukai, personažų „Skaitė“ ir „Skaitys“ įvaizdis, kalbėta apie įsimintiniausias knygas. Renginio pradžioje „Skaitė“ ir „Skaitys“, t.y. Greta Bieliauskaitė ir Jonas Ulinskas, pasipuošę trispalvės vėliavos spalvomis … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi…

Marijus Giraitis, Prienų „Žiburio“ gimnazija, IVc klasė „Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar daugiau jie yra žmonių sielos. Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi“, – rašė Justinas Marcinkevičius. Perfrazuojant poetą, kalba – tai lyg identifikacijos priemonė, visai kaip tapatybės kortelė, tik kiek kitokio pavidalo ir daug išsamesnė. Iš esmės, nė nebūtina pažinti kalbančio žmogaus, užtenka poros jo ištartų sakinių ir jie klausančiojo galvoje per akimirką suveikia kaip geografinis, socialinis, kultūrinis … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Šventė, suburianti jaunuosius kalbininkus

„Nieko dvasingesnio ir širdingesnio už kalbą tauta neturi.“ – E. M. Arntas Kad namas saugiai ir ilgai stovėtų, jo pamatams visada reikia tvirtų ir kokybiškų medžiagų. Taip ir gimtajai kalbai – reikia stabilaus pagrindo jau vaikystėje. Kas jį formuoja – ŠEIMA, MOKYKLA, VISUOMENĖ? Turėtų formuoti, bet tenka pripažinti, kad šiandieninių tėvų ir vaikų pirštai vis dažniau chaotiškai bėgioja kompiuterio klaviatūros klavišais, ieškodami jau paruošto produkto – nebereikia mąstyti, kurti, svajoti. Viskas yra paruošta. Taip ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0

Sugrįžo į gimnaziją pasidalinti savo sėkmės istorijomis

Kovo 6 d. „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė tradiciškai paminėjo gimnazijos įkūrimo dieną. Prisimenant Prienams svarbios ugdymo įstaigos istorines ištakas, jos steigėją kunigą kanauninką Peliksą Martišių, Kristaus apsireiškimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Po dvasinio susikaupimo valandėlės klasėse vyko netradicinės profesinio orientavimo pamokos, kurias mokinių pageidavimu vedė buvę žiburiečiai, gimnaziją baigę prieš dvidešimt, dešimt ar mažiau metų ir jau spėję gerai užsirekomenduoti darbinėje veikloje. Kaip teigė viena iš renginio organizatorių direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė, gimnazistai pageidavo … Skaityti toliau

Rubrikoje Kryžkelė | Komentarų: 0