Rubrika Krašto šviesa metų kloduose

Beliko 14 mėnesių iki Lietuvos valstybės 100 -mečio šventės – kaip ją pasitiksime?

Labai prasmingą pėdsaką mūsų tautos istorijoje paliko tarpukario Lietuvos valstybė (1918 – 1940). Ji išvedė mus tarp pasaulio valstybių su stipria valiuta ir labai išsivysčiusiu žemės ūkiu. Pakanka Kaune pereiti Kęstučio ir Donelaičio gatvėmis, dar užkopti ant Parodos kalno, kad suprastum, kaip laikinoji sostinė iš eilinio barakų miesto virto Europos miestu. Panašius pokyčius galima buvo pastebėti ir provincijoje. Jie darė didelę įtaką eiliniam žmogui. Sąžiningas ir kantrus darbas, darni šeima, pareiga Tėvynei, tvirtos dorovinės nuostatos … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Mokytojai – didžioji Jiezno krašto jėga

Jiezno kraštas šiomis dienomis švenčia svarbią šventę. Sukanka 100 metų lietuviškai parapijinei mokyklai. Kaizerinės okupacijos metais klebono Jono Galaunės rūpesčiu, palaikant gerus santykius su kaizerinės valdžios viršininku kreizhauptmanu Ripiu, iš okupacinės valdžios pavyko gauti leidimą parapijinėms mokykloms lietuvių dėstomąja kalba steigti. Pagal 1916 m. lapkričio 20 -osios kaizerinės administracijos įsakymą, nuo 1916 m. lapkričio 15 d. Jiezno krašte veikė šios parapijinės mokyklos su šiais mokytojais: 1. Jiezne – mokytojai Antanas Karpavičius ir Adelė Klinavičienė. 2. … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Pasidžiaugti žmogaus stebuklu

„Ką išlaikė Dievas Nemunas apglėbęs!“ (p. 42) „Sužvarbęs, vienišas, padūkęs bakuriukas“ (p. 24), lekiantis per rūdijančias kiemo balas paskui karvelius, toks Marko Zingerio (g. 1947 m.) – poeto, romanisto, vaikystės autoportretas knygoje „Vakaras vaikystėje“ (1989 m.). Tai antroji autoriaus eilėraščių knyga. (Pirmoji „Namas už kedro“, 1984 m.). Anotacijoje teigiama, kad poetas „tarsi dailininkas konkrečiai, plastiškai tapo Lietuvos žydų buitį bei daugybę jų portretų ir lyg filosofas pripildo visa tai istorinės, mitologinės bei būtiškosios prasmės. Jis … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Prisikėlimo bažnyčiai turi būti sugrąžintas senasis vardas

Vienu iš Kauno miesto simbolių laikomai Kristaus Prisikėlimo bazilikai, arba populiariai vadinamai Prisikėlimo bažnyčiai, teko ištverti labai daug. Pradėta statyti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, buvo pašventinta ir tikinčiuosius maldai pakvietė tik per 2004 m. Kalėdas. Trečius metus Prienų globos namuose gyvenantis profesorius habilituotas daktaras Vytautas Nezgada apie šią bažnyčią gali papasakoti labai daug, o didžiausias jo noras – kad šventovė vėl būtų vadinama tikruoju vardu – Paminkline Tautos Prisikėlimo bazilika. Savo mintimis jis pasidalijo … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Niūrūs ir ilgi advento vakarai

Prasidėjo adventas. Bėga baltos gruodžio dienos. Ir pašalę, ir sniego užberta. Bet užklys šiltesnio oro srovė ir neliks. Adventiškumo stinga ne tik gamtoje, bet ir mūsų sielose, visame gyvenime. Adventinį susikaupimą, laukiant ateinančio Išganytojo, trikdo linksmos, triukšmingos televizijų laidos, pagardintos dviprasmiškais žodeliais, prikaišiotos trankios muzikos. Susikaupimo neskatina ir apie mus šurmuliuojantis pigiais blizgučiais apkaišytas bedvasis gyvenimas. Žiūriu į miglose skęstančius laukus, ir iš ano amžiaus vidurio, paženklinto 1952 metais, iš tolimos vaikystės atplaukia ilgi gruodžio … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Neringos Krikštolaitytės – Martišienės eilėraščių rinkiniui „Siunčiu Tau lietų“ pasirodžius

Tik tik pasaulį išvydo mūsų kraštietės veiveriškės Neringos Krikštolaitytės – Martišienės antroji eilėraščių knygelė „Siunčiu Tau lietų“. Knygelės leidybą parėmė Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Martynas Butkevičius ir Jonas Vilionis. Šiandien pateikiame autorės, jos buvusios mokytojos Akvilės Puišienės bei redaktorės Kazimieros Navakauskienės mintis. Redaktorė KAZIMIERA NAVAKAUSKIENĖ: Prieš kelioliką metų teko šiek tiek (kaip stilistei) prisidėti rengiant pirmąjį Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos gimnazistės Neringos Krikštolaitytės poezijos rinkinuką. Buvo akivaizdu, kad Neringa savitai ir ne vaikiškai suvokia … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Kai galimybė paverčiama faktu

Laikraštyje (ne „Gyvenime“!) skaitau sakinį, grindžiantį pateiktą faktą: „Kad galėjo būti pirktas ministro pavaduotojo postas, yra tiesa.“ Kažkas ne taip: tiesa laikomas ne konkretus faktas, o tik jo nuojauta, prielaida, tad išeina, kad postas kartu ir negalėjo būti pirktas. O štai kitame rašinyje informuojama: „Vis dėlto nustatyta, kad lėktuvas tikriausiai pražuvo nuo teroristų sąmokslo.“ Bet jei kyla abejonių, nesi tuo tikras (tai nusakoma žodžiu tikriausiai), – tai dar nėra fakto nustatymas. Parašoma net taip: „Politikas … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Sunkaus ir ilgo kelio į laisvą Europą pradžia

Kelionę amžių istorijos vingiais pradėsime Varšuvoje. Čia prieš 225 –erius metus buvusioje karalių pilyje (II pasaulinio karo metu nuniokotoje, bet atstatytoje) paskutinysis Jungtinės Abiejų Tautų Respublikos (ATR) karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis savo parašu suteikė Prienų laisvojo miesto privilegiją. Iki tol Prienų miestas turėjo ir kitų privilegijų, bet jos akcentavo didikų Butlerių teises į Prienų ir apylinkių valdas bei viešpatavimą nuo jų priklausomiems valdiniams. Miestelėnai buvo apkrauti mokesčių ir prievolių našta, juridine priklausomybe nuo didikų, užėmusių … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

I FRAGMENTAS iš Stanislovo Moravskio knygos „Iš visur po truputį. Atsiskyrėlio gavenda“ II dalies „Broliai bajorai“

…Mano jaunystės metais, pradedant 1815-aisiais ir baigiant 1826-aisiais, jau gerai atsimenu, kaip atrodė tuomečiai Lietuvos bajorkaimių gyventojai. Mano tėvas, būdavo, kas sekmadienį eidavo į bažnyčią. Nemajūnų parapijos – varganos, skurdžios, nes visai čia pat, kitoje pusėje, turėjome turtingą, Pacų funduotą, Jiezno kleboniją, taigi Nemajūnų parapijos klebonas buvo garbingas, doras, gailestingas, nuoširdus kunigas Meižavičius. Mano tėvas, kad atiduotų pagarbą dorybingajam klebonui ir kitiems parodytų pavyzdį, – o tada tai daug reiškė, – visada prieš peržengdamas bažnyčios … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Pastatė paminklą Bičiulystei…

Prasidedant liepai daugelis jau pradeda teirautis apie Stanislovo Moravskio skaitymus Jundeliškėse, buvusioje Ustronėje. Jų laukėme ir šiemet, tik laikas nuo tradicinės datos – liepos 22 – osios, vieno žymiausių XIX amžiaus memuaristų, rašytojo gimtadienio dienos šiemet ilgėjo rudens link. Laukėme ypatingos progos – Stanislovo Moravskio knygos „Iš visur po truputį. Atsiskyrėlio gavenda“ antrojo tomo „Broliai bajorai“. Ir sulaukėme. Tik sutiktuvės šį kartą vyko ne Ustronės liepų apsuptyje, kur rašytojo mintys sugulė į sąsiuvinius, o Birštono … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0