Rubrika Krašto šviesa metų kloduose

„Septyni Nemunai neša tėviškę mano“

Birštonas – Jurgio Blekaičio tėvo gimtinė Ar dar bepamena, tėviškės vėjas? Ten, krante, po gluosniu žaliuoju, Su juo aš gyvas, su juo žaliuoju Ir su vėjais lenkčių einu kaip ėjęs, Atsimušdamas Nemune. Jurgis Blekaitis Teatrologas, režisierius ir aktorius, poetas, vertėjas ir kritikas Jurgis Blekaitis gimė 1917 m. liepos 8-ąją Suomijos miestelyje Kelomeki. Tėvai gyveno Peterburge, ten tik atostogavo. Bet greitai bolševikų revoliucijos įvykiai Blekaičius paskatino grįžti Lietuvon. Šeima buvo apsistojusi tėvo gimtinėje Birštone. 1935 metais … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

„…tai vadinama padorumu“

Balbieriškiečiai reikalauja dėmesio mažų miestelių problemoms „Balbieriškis, pažymintis 515 -tąsias įkūrimo metines, yra tipiškas mažas Lietuvos miestelis, turintis apie 1200 gyventojų, savo garbingą istoriją, išugdęs daug žymių visai valstybei žmonių, ilgą laiką buvęs svarbiu visam regionui ūkio mazgu. Todėl jis gali didžiuotis ne tik gražiu gamtovaizdžiu, bet ir reikšminga ekonomine raida. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais tokių mažų Lietuvos miestelių plėtra sumenko. Kaltos ne tik visos šalies demografinės ar socialinės problemos, bet ir vyraujantis požiūris į regionų … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Prisilietimas prie senosios Jiezno istorijos ištakų. Jiezno vardo paminėjimui 525 -eri (I)

Šiais metais kaip niekad gausu  mūsų krašto miestų istorinių sukakčių  paminėjimų. Šventėme  Prienų ir Balbieriškio pirmųjų gyvenviečių paminėjimo 515 -tąsias metines, daugybe renginių ruošiamės sutikti Jiezno (Jiezno vardu pavadinto dvaro) 525 -tąsias paminėjimo metines. Šios datos sietinos su LDK didžiojo kunigaikščio (1492 – 1506) ir Lenkijos karaliaus (1501 – 1506), Jogailos anūko Aleksandro Jogailaičio (1461 – 1506) valdymo epocha. Didžiavyris rėmė bažnyčias, jų kūrimąsi, palaikė miestelių augimą. Paskutinysis lietuviškai mokėjęs Lietuvos valdovas sutvarkė valstybės kanceliariją, … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Su rūpesčiu dėl gimtojo žodžio, su meile žmogui ir savo kraštui

Iš devintųjų Tarmių ir šnektų atlaidų rašytojo Romo Sadausko sodyboje Demeniškiuose sugrįžus Mylėjom gimtą akmenį ir vėją, Žodžius lietuviškus, ezopiškai tartus. Ir kur tik ėjom, bėgom ar stovėjom, Nešiojomės kažkokius uždraustus turtus. /Romas Sadauskas/ Gaivinkime pamirštus žodžius Šiemetiniai Tarmių ir šnektų atlaidai buvo skirti užmirštiems gimtosios kalbos žodžiams. Prisimintas 2013-tųjų gegužę Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje atidengtas skulptoriaus Algirdo Boso paminklas kalbai. Jame iškalti žodžiai: „Praeivi, penkios baltų šeimos kalbos jau … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Mamos dainos

Tai iš vaikystės, iš alksnynų krašto, upelių, klonių, pievų, ežerų, iš motinos audimų rašto, pakalnėje pražydusių linų. Laimė, kad vaikystėje man dar teko girdėti gyvą liaudies dainą, skambėjusią ne nuo scenos, ne iš radijo imtuvų, o praėjusio amžiaus vidurio kaimo žmonių buityje. Mano atmintis vis dar saugo iš jaunos mamos lūpų girdėtas dainas. Jeigu tie posmai nekirbėtų galvoje, nešildytų krūtinės, nežadintų prisiminimų, pilkas ir nuobodus liktų nuo šūvių apkurtęs mano vaikystės pasaulis. Būdavo, mama tik … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Šventės atgarsiai „Vidupio“ bendruomenėje

Lietuvos vyskupai 2017 metus Lietuvoje paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873 – 1962) metais. Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui teko daug iškentėti sovietų kalėjimuose. Šis garbingas vyskupas, savo atsidavimą Dievui ir Bažnyčiai paliudijęs ištikima tarnyste, kantrybe kalinimuose ir kankinio mirtimi, 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, buvo paskelbtas Palaimintuoju. Iš visos Lietuvos į Vilnių suplaukė minios tikinčiųjų, kurie išreiškė džiaugsmą ir pasididžiavimą tuo, kad dar vieno ištikimai tarnavusio Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms lietuvio kunigo – vyskupo … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Nuo Aušrakalnio – į didelį ir aukštą kelią…

Vinco Mykolaičio – Putino tėviškėje Pilotiškėse, ant Aušrakalnio, vyko rašytojo – poeto ir prozininko – kūrybos skaitymai „Į didelį ir aukštą kelią“. Šiemet birželį sukanka penkiasdešimt metų nuo vieno iš didžiausių lietuvių literatūros klasiko fizinės netekties. O mūsų kraštas pagrįstai gali didžiuotis galimybe turėti ir puoselėti šį rašytojo tėviškės ir jos apylinkių kampelį, jam tapusį kūrybinio įkvėpimo atspirtimi. Aušrakalnio kalnelis, lyg ir piliakalnis, yra traukos centras visiems rašytojo gerbėjams. Juk savo romano „Altorių šešėly“ herojaus … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Prisimintas Algirdas Julius Greimas

Į UNESCO minimų datų sąrašą šiemet įtrauktas mitologo, semiotiko, kalbininko Algirdo Juliaus Greimo (1917 – 1992) šimtmetis. Minėjimai, parodų ir knygų pristatymai vyko Maskvoje, Paryžiuje, Vroclave, Vilniuje, Šiauliuose, Kaune, Kupiškyje ir daugybėje kitų vietovių, kuriose A.J.Greimas gyveno, mokėsi, dirbo. Šaknys Prienuose A.J.Greimo tėvas Julius Greimas (1882 – 1942) yra gimęs Šilavoto kaime, vėliau mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, mokytojavo įvairiose pradžios mokyklose. 1934 – 1940 m. jis buvo išrinktas Prienų miesto burmistru. Jo iniciatyva buvo atlikta … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

Apdainavo namą ir ilgesį

Mūsų krašto, kaip ir visos Lietuvos, vyresniosios kartos žmonės, bent kiek linkę bendroje kompanijoje ar prie šventinio stalo uždainuoti, ir dabar tebeprisimena ar bent yra mokėję švelniai jausmingą, raiškią ir melodingą dainą apie gyvenimo verpetuose pradingusią meilę. Savo jaunystės dainynėlyje esu ją įsirašęs tokią: Mano namas vijokliais apaugęs, Mano namas pušų šlamesy. Oi, sugrįžk, kur dingai, mielas drauge, Suraminki mane ilgesy. Į jos plaukus žiedai įsipynę, Sidabriniai, auksiniai žiedai. O tai kas, kad bakūžė medinė … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 0

„Jieznas gali tapti dar didesniu“…

Piliakalnių metams Gegužės 13 dieną, vėluojant pavasariui, dalis jiezniečių sodino bulves, kai miestelį su kultūrine misija užgriuvo pilietiškų Vytauto Didžiojo universiteto studentų, dėstytojų, Lietuvos žurnalistų draugijos narių iš Kauno ir Vilniaus, kraštiečių „desantas“, pasiryžęs sutvarkyti Paukščių (Dukurnonių) piliakalnį, nusiteikęs artimiau pabendrauti su vietos gyventojais, padiskutuoti apie piliakalnių reikšmę jų gyvenime, kultūrinio paveldo išsaugojimo problemas. Ir padirbėjo, ir pabendravo Iš pat ryto Paukščių piliakalnyje prasidėję darbai gausiame Lietuvos žurnalistų, Jiezno seniūnijos, kultūros, Prienų rajono savivaldybės darbuotojų, … Skaityti toliau

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose | Komentarų: 1