Parama verslui – paskata nenuleisti rankų

Prienų rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa yra viena iš galimybių verslo atstovams šiuo įtemptu laikotarpiu pasinaudoti Savivaldybės parama būtiniausioms reikmėms.
Savivaldybės mero pavaduotojos Loretos Jakinevičienės teigimu, baigiantis 2020 metams, Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija beveik visas programai patvirtintas lėšas – 30 tūkst. eurų – jau paskirstė pareiškėjams, šiemet paramą gavo 15 įmonių (iš jų – vienas asmuo, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą).

– Į kokio dydžio paramą verslo atstovai galėjo pretenduoti?
– Pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo nuostatus, maksimali skiriama suma vienam pareiškėjui negalėjo būti didesnė nei 4500 Eur, kompensuojama suma – ne daugiau kaip 75 proc. patirtų išlaidų, išskyrus tam tikrus atvejus (kai buvo prašoma padengti įmonės steigimo išlaidas iki 300 Eur ir už kiekvieną naujai sukurtą darbo vietą skiriant 400 Eur). Kai kurios įmonės pasinaudojo ne viena, o keliomis paramos rūšimis.
– Pagal kokius kriterijus buvo skirstoma parama verslo subjektams? 
– Finansavimas skiriamas, vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašu. Aprašas patvirtintas 2020 m. balandžio 30 d. ir papildytas naujomis paramos formomis – gaisro ar stichinės nelaimės atveju ( galima parama iki 4500 Eur), įmonės turto draudimo išlaidoms iš dalies padengti pirmaisiais verslo metais, konsultacijų buhalteriniais klausimais išlaidoms iš dalies padengti pirmaisiais verslo metais.
Iš viso yra išskirtos 24 paramos formos. Atskiri prioritetai nenustatyti, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo lėšos skiriamos finansinei paramai teikti verslo subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Prienų rajono savivaldybėje. Parama iš SVV rėmimo lėšų tam pačiam verslo subjektui gali būti teikiama ne daugiau nei dvejus metus iš eilės.
Šią savaitę komisija persvarstys klausimą dėl vienai įmonei skirtų lėšų, nes parama jai viršijo galimą skirti sumą.
– Kokiuose sektoriuose veikiančių, kokią darbo patirtį turinčių įmonių į Savivaldybę kreipėsi daugiausia? 
– Daugiausia kreipėsi statybos darbus, logistikos, pavėžėjimo paslaugas teikiančios, gamybinės įmonės. Šiais metais tam tikros rūšies išlaidos kompensuotos ir socialines paslaugas teikiančiai įmonei.
Buvo gauta ir patenkinta po keturias paraiškas dėl naujų įmonių steigimo išlaidų kompensavimo ir dalies paskolos palūkanų padengimo. Po tris prašymus pateikta turto draudimo išlaidoms iš dalies padengti, taip pat verslo planų, paraiškų rengimo išlaidoms iš dalies apmokėti. Dviems įmonėms skirta parama konsultacijų buhalteriniais klausimais išlaidoms iš dalies kompensuoti pirmaisiais verslo metais.
Dar kelioms besikreipusioms įmonėms iš dalies kompensuota patalpų nuomos, nekilnojamojo turto, žemės mokesčiai Covid-19 laikotarpiu, taip pat – sertifikavimo išlaidos. Džiugu, kad kompensuotos išlaidos 20-ties naujų darbo vietų įsteigimui.
– Kokia didžiausia ir mažiausia sumos, kurias gavo pareiškėjai?
– Trims įmonėms paskirta po 4300 Eur, mažiausia suma – 84,05 Eur (įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti).
– Minėjote apie skirtą paramą darbo vietų sukūrimui. Kokiose įmonėse jos buvo sukurtos?
– Duomenų apsaugos sumetimais pavadinimų nelabai galiu atskleisti, tik patikslinu, kad naujos darbo vietos sukurtos penkiose įmonėse: vienoje – keturios, kitoje – trys, kitose dviejose – po 2 ir 1. Viena įmonė įsteigė net 10 darbo vietų. Daugiausia darbo vietų sukurta statybinėse ir pavėžėjimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
– Šiemet dėl pandemijos Savivaldybėje buvo atidėtas Verslo ir turizmo informacijos centro steigimas. Kur buvo paskirstytos nepanaudotos lėšos?
– Labai norėjosi kuo greitesnio šio centro starto, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių VTIC kūrimui skirtos lėšos liko nepanaudotos. Gruodžio 22 d. Savivaldybės tarybos posėdyje šias lėšas numatoma perskirstyti. Galbūt jos bus paskirtos Savivaldybės funkcijų ar projektų įgyvendinimui. Tai atsispindės Tarybos sprendimo projekte.
– Be paramos verslo įmonėms iš minėtos programos, Savivaldybės taryba pagal pateiktus prašymus įmones, pandemijos laikotarpiu patyrusias nuostolių dėl veiklos apribojimų, atleidžia nuo žemės ir nekilnojamojo turto bei nuomos mokesčių. Kiek, Jūsų žiniomis, įmonių šiemet sulaukė tokios paramos? 
– Pagal pateiktus prašymus dėl atleidimo nuo patalpų nuomos mokesčio karantino metu kreipėsi 8 įmonės. Savivaldybės taryba pritarė, kad 7 įmonės būtų atleistos nuo mokesčių, vienai įmonei lengvata dėl įsiskolinimų neskirta.
Noriu pažymėti, kad iš Smulkaus ir vidutinio rėmimo programos šia parama šiais metais pasinaudojo dvi įmonės. Vienai įmonei kompensuota dalis patalpų nuomos mokesčio karantino dėl Covid-19 laikotarpiu – skirta 1 394,63 Eur parama. Daliniam žemės mokesčio kompensavimui karantino Covid-19 laikotarpiu patenkinta viena paraiška (skirta – 2184 Eur). Pažymėtina, kad ši galimybė atsirado tik po Aprašo pakeitimo.
– Verslo įmonėms susiduriant su įvairiais sunkumais, galbūt yra svarstoma kitais metais didinti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programai skiriamų lėšų sumą ar papildyti ją naujomis paramos rūšimis?
– Pastarųjų dvejų metų patirtis parodė, kad verslo rėmimo programai skirtų lėšų sumą reikėtų didinti. Poreikis finansinei paramai gauti yra. Jau po paskutinio komisijos posėdžio gavome dar vieną naują paraišką. Jeigu Savivaldybės taryba pritartų Savivaldybės biudžeto pakeitimui ir perskirstymui, šią įmonę galėtume paremti.
Labai svarbi informacijos sklaida, kad įmonės žinotų apie Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą, ir, esant paramos poreikiui, galėtų kreiptis į Savivaldybę.
Taip pat raginu visus verslo atstovus teikti pasiūlymus šiai programai, ji galės būti keičiama, papildant naujomis paramos rūšimis.
Ypač svarbu paremti naujai veiklą pradedančias įmones, skatinti gyventojų verslumą, smulkiųjų verslų kūrimąsi.
Noriu padėkoti visai komandai, Savivaldybės administracijai, komisijai už tarpusavio supratimą, bendrą darbą, ieškant galimybių padėti to reikalingiems verslo subjektams. Manau, kad visų susitelkimas duoda gerus rezultatus.
– Ačiū už informaciją.

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *