Būsto pritaikymas yra viena iš pagalbos priemonių neįgaliesiems

Namų aplinka, gyvenimo sąlygos yra vienas iš žmogaus gyvenimo kokybės rodiklių. Ypač neįgaliajam, kuris dėl judėjimo sunkumų ir ribotų galimybių negali tinkamai pasirūpinti savimi. Nemokamas būsto pritaikymas yra viena iš pagalbų, kurios sulaukia besikreipiantieji į Savivaldybę.
Anot Prienų r. savivaldybės mero A. Vaicekausko, neturėjimas galimybės savarankiškai gyventi ir pasirūpinti savo fiziniais poreikiais visiškai įkalina neįgaliuosius namuose: „Sveikas žmogus gali laisvai judėti, bendrauti su aplinkiniais, o negalios paliestas žmogus dažnai be aplinkinių pagalbos negali pasirūpinti savimi. Arba neturi tam sąlygų.“ Meras pasidžiaugė, kad, pasinaudojant valstybės ir savivaldybės parama, kiekvienais metais stengiamasi pagerinti sąlygas apie dešimčiai neįgaliųjų.
2020 m. Prienų r. savivaldybei būstams pritaikyti valstybė skyrė beveik 35 700 eurų, dar 40 proc. iš savo biudžeto prisidėjo Savivaldybė. Atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, dažniausiai yra pritaikomi sanitariniai mazgai, vonių vietoje įrengiami dušai, platinamos durų angos. Šiuo metu pritaikytas būstas neįgaliajam, gyvenančiam Jiezno seniūnijos Kiškeliškių kaime, dar du baigiami – Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaime, Išlaužo seniūnijos Šiauliškių kaime. Iki šių metų pabaigos savivaldybėje bus pritaikyti 8 būstai suaugusiems neįgaliesiems ir vienas vaikui su sunkia negalia. Prienų mieste bus pritaikyti 3 būstai, likusieji – seniūnijose.
Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasidžiaugė, kad ir atokesniuose rajono kampeliuose gyvenantys žmonės su negalia yra nepamirštami. „Be abejo, gal ne visus sužiūrime, ne visi drįsta kreiptis. Raginčiau ir kaimynus, žinančius apie tokių žmonių sunkias gyvenimo sąlygas, taip pat socialinius darbuotojus padrąsinti ir paskatinti neįgaliuosius kreiptis dėl būsto pritaikymo į Savivaldybę“, – kvietė administracijos vadovė.
Norint pritaikyti būstą, reikia kreiptis į Savivaldybės administraciją, kurios sudaryta komisija nustato būsto pritaikymo poreikį. Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą savivaldybėms koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Prienų r. savivaldybės informacija


SKELBIMAS

Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia Prienų rajono savivaldybėje registruotas įmones, įstaigas ir organizacijas, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo, dalyvauti 2021 m. užimtumo didinimo programoje.
Programoje dalyvaujantiems asmenims siūlomų darbų sąrašas:
1. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas;
2. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
3. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros pagalbiniai darbai;
4. visuomeninės ir socialinės paskirties, švietimo objektų pagalbiniai tvarkymo darbai;
5. bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai;
6. susidariusių sąvartynų, užterštų, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai;
7. šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego valymas, želdynų priežiūra;
8. upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių bei paplūdimių valymas ir priežiūra;
9. istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių ir kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūra;
10. valstybinio miško aplinkos tvarkymas, miško sodinimas ir priežiūra;
11. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio darbai (malkų ruoša neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms);
12. smulkaus remonto pagalbiniai darbai.
Įstaigos, norinčios dalyvauti Prienų rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programoje, paraiškas iki 2020 m. lapkričio 27 dienos pateikia Socialinės paramos ir sveikatos skyriui (133 kab.) adresu: Laisvės a. 12, Prienai. Asmuo kontaktams Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61 131, el. p. gitana.sabaliauskiene@prienai.lt
Paraiškoje turi būti nurodyta užimtumo didinimo programos pavadinimas, darbų pradžia ir pabaiga, darbų trukmė (darbo dienos), darbo vietų skaičius.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *