Naujose patalpose laisvai sklendžia daina

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo nariai dar gyvena džiugiomis įkurtuvių nuotaikomis. Neseniai jie persikėlė į nuolatines patalpas, esančias Basanavičiaus gatvės 16 pastate (buvusios „Saulutės“ lopšelio-darželio patalpos), kurias skyrė Prienų rajono savivaldybė. Padedant rėmėjams, erdvius kabinetus suremontavo, apstatė baldais ir susikūrė namų jaukumą. Naujoje vietoje draugijos nariai pritapo, juos džiugina vaizdas į žaliąjį sodą – šiltuoju metų laiku į jį bus galima perkelti kai kurias veiklas.
LASS Prienų filiale skiriamas itin didelis dėmesys narių užimtumui – veikia šaškių, darbščiųjų rankų būreliai, organizuojami protų mūšiai, perskaitytų knygų aptarimai, vyksta literatūrinės popietės, mankštos, psichologinės valandėlės. Filialo nariai mėgsta keliauti po Lietuvą, aplanko savo bičiulius Lenkijoje. Jie tapo labiau mobilesni, kai Prienų rajono savivaldybė neįgaliesiems paskyrė autobusiuką. Šiuolaikinės technologijos silpnaregiams atveria naujų galimybių lankyti parodas, kino sales, edukacinius renginius.
„Pasirinkti tikrai yra iš ko, reikia tik tuo naudotis“, – rugsėjo 23 dieną ataskaitiniame susirinkime pabrėžė ilgametė LASS Prienų filialo pirmininkė Irena Karsokaitė, nariams ir svečiams pristačiusi filialo tarybos veiklą už praėjusius metus.
Pirmininkės teigimu, nelieka pamiršti ir vyresnio amžiaus filialo nariai, kurių dauguma turi didelių specialiųjų poreikių, gyvena kaimo vietovėse ir nedirba. Jie aplankomi namuose, pasveikinami jubiliejų proga, pagal galimybes remiami materialiai, jiems parūpinama maisto produktų, kompensacinių priemonių, garsinių knygų.
Pirmininkė pasidžiaugė dosnesniu filialų veiklos rėmimu iš LASS Pietvakarių centro regioninės tarybos fondo. Už skirtas lėšas buvo įsigyta priemonių, reikalingų įsikuriant ir užimtumo veiklose.
LASS poilsio rėmimo programos lėšomis filialo nariai ir juos lydintys asmenys pirmą kartą galėjo pailsėti prie jūros.
Pasak I.Karsokaitės, ne vienerius metus vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, kuriam lėšų skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas. Siekiant didinti regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, sprendžiant dėl negalios kylančias problemas, tenkinant bendravimo poreikį, filiale teikiamos dienos užimtumo paslaugos.
Į rankdarbių būrelį susibūrusios moterys, padedant vadovei Vilmai Krasauskienei, užsiėmimų metu gamino įvairius dirbinius, jais papuošė Prienų rajono savivaldybės patalpas, surengė ne vieną parodą. Organizacijos narius sieja glaudus ryšys su Visuomenės sveikatos biuro specialistėmis, kurios skaitė paskaitas, konsultavo sveikos gyvensenos klausimais, vykdė viktorinas, mokė mankštos pratimų.
Rugsėjo 12 d. prie Zelvos ežero vyko LASF lengvosios atletikos kroso čempionatas, kuriame filialui atstovavusi prienietė V. Jarmalienė savo grupėje iškovojo trečią vietą.
Jau ketvirtą kartą vykusioje motociklininkų akcijoje „Mane veža 2020“, skirtoje akliesiems ir silpnaregiams, dalyvavo L.Laukaitienė. Pažintinę kelionę po Prienų rajono apylinkes keturračiu jai surengė prieniečių Bendinskų šeima.
Tarp filialo narių skatinamas ne tik fizinis aktyvumas, bet ir „proto gimnastika“ vadinamas žaidimas šaškėmis, kuris gerina atmintį, lavina mąstymą, padeda susikaupti. Grupelė narių žaidžia šaškėmis ne tik savo malonumui. Kovo mėnesį filialo iniciatyva pirmąkart buvo surengtas Prienų rajono atviras neįgaliųjų šaškių komandinis čempionatas, kuriame dalyvavo penkios neįgaliųjų komandos.
Savo ataskaitoje I.Karsokaitė pasidžiaugė ir knygų klubo „Gyvenimo spalvos“ narių žingeidumu, ir dvylika metų gyvuojančiu vokaliniu ansambliu „Puriena“, kuriam vadovauja talentinga, geros nuotaikos nestokojanti Onutė Matusevičiūtė.
Pasak filialo pirmininkės, kolektyve, be regėjimo neįgaliųjų, buriasi ir kitų bendruomenių žmonės, dainos mylėtojai. Onutės optimizmas ir meilė gyvenimui suburia ir suteikia daug džiaugsmo ne tik ansamblio dalyviams, bet ir koncertų žiūrovams.
Per pastaruosius metus ansamblis koncertavo 15 kartų, įvairiuose miestuose ir įstaigose klausytojams dovanojo puikias programas, dalyvavo romansų, partizanų dainų vakaruose, respublikiniame konkurse „Sidabriniai balsai“, Sakralinės muzikos festivalyje Prienų bažnyčioje, buvo įvertintas ne tik aplodismentais, bet ir diplomais, padėkomis. „Puriena“ visad laukiama ir tradiciniame bažnytinių chorų susitikime „Giesmių pynė Marijai“ Žagariuose, koncertavo Seinų Lietuvių namuose.
Tiesa, kaip pripažino kolektyvo vadovė O.Matusevičiūtė, COVID-19 pandemija ansambliui buvo tikras iššūkis, teko atsisakyti kai kurių suplanuotų koncertų, repeticijų. Ji apgailestavo dėl to, kad šiam ataskaitiniam susirinkimui neparuošė naujų kūrinių, šiek tiek baiminosi, ar po tokios pertraukos gerai derės ansamblio dalyvių balsai. Visgi koncertas, kaip visada, buvo aukšto meninio lygio.
Prienų filialo narių susibūrimai išsiskiria nuoširdžiu bendravimu ir meile dainai. VšĮ Pietvakarių centro direktorė Jolanta Kručkauskaitė džiaugėsi galėdama dalyvauti šiame renginyje, ji pagyrė prieniečius už aktyvumą, šiltą tarpusavio bendravimą. Jos teigimu, filiale organizuojamos visos nariams reikalingos veiklos – teikiama individuali pagalba, organizuojamas dienos užimtumas, sudarytos sąlygos meninei raiškai, todėl ji linkėjo nepritrūkti svajonių ir ištvermės realizuojant sumanymus.
J.Kručkauskaitės nuomone, turint tokį įdirbį, būtina ieškoti įvairesnių būdų, kaip kuo daugiau narių pritraukti į filialą, kur jie galėtų pasinaudoti teikiama pagalba.
Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas taip pat pagyrė veiklią organizaciją, pakvietė jos narius gautas patalpas kuo labiau pritaikyti vykdomoms veikloms, jose sukurti jaukią aplinką, kurioje nariai bendrautų ir gerai jaustųsi.
„Sakoma, kad gerumo niekada nebūna per daug, o dėkingumo žodis, šypsena nieko nekainuoja,“ – baigdama savo ataskaitą, I.Karsokaitė padėkojo Prienų rajono savivaldybei, atskiriems rėmėjams, organizacijoms už pagalbą įsikuriant naujose patalpose, VšĮ Pietvakarių centro direktorei Jolantai Kručkauskaitei – už veiklos palaikymą ir skiriamą dėmesį, už įvairią pagalbą – Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Socialinių paslaugų centrui, „Maisto banko“ atstovams ir filialo savanoriams, kurie mielai padeda lankydami filialo narius, palydėdami į reikiamas įstaigas, kartu spręsdami iškilusias problemas.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *