Metų mokytoja Danutė Baranauskienė: „Prieš 40 metų pasirinktas kelias buvo teisingas…“

Šių metų Mokytojų dienos šventė buvo kitokia, nei prieš tai buvusios. Vietoj tradicinio viso rajono pedagogų susibūrimo ir didelės šventės Kultūros ir laisvalaikio centre vyko kuklūs paminėjimai atskirose mokyklose. Saugiai… Per atstumą…– nepamiršdami šių taisyklių mokytojus su jų profesine švente sveikino mokiniai, svečiai, kiti bendruomenės nariai.
„Laikas, skirtas mūsų vaikams, yra pats prasmingiausias,“ – pradėdama šventę pedagogų rate apie darbo mokykloje prasmę kalbėjo „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė. Kolektyvo nariams ji palinkėjo niekad nepritrūkti kantrybės, kūrybinių minčių ir įkvėpimo. O tai, kad mokykloje nestinga kvalifikuotų, pozityviai nusiteikusių ir „sergančių“ dėl kiekvieno mokinio sėkmės mokytojų, patvirtino gausiu būriu į mokyklą atvykę Prienų rajono savivaldybės atstovai. Jų rankose buvo padėkos raštai ir dovanos, skirti geriausiems mokyklos mokytojams.
Kolegų ovacijomis buvo sutikta žinia, kad Geriausia 2020 metų Prienų rajono savivaldybės mokytoja išrinkta „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Danutė Baranauskienė, mokykloje dirbanti nuo 1993 metų, turinti 40-ties metų pedagoginio darbo stažą.
Rajono meras Alvydas Vaicekauskas bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas D.Baranauskienei įteikė padėkos raštą, vardinį rašiklį ir spalvoto stiklo apdovanojimą, žymintį šią nominaciją. Metų mokytojai tradiciškai paskirta ir piniginė premija. Kolegės įvertinimu džiaugėsi ir mokyklos vadovė, ir kolegos, kurie D.Baranauskienės kandidatūrą teikė apdovanojimui.
Kolegų teigimu, mokytoja Danutė išsiskiria optimizmu ir darbštumu, jos vedamos pamokos yra aktyvios, įdomios ir motyvuojančios. Savo metodine patirtimi ji dalijasi su kolegėmis, veda atviras, integruotas su kitais dalykais pamokas, rašo straipsnius spaudai, skaito ir rengia stendinius pranešimus, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose seminaruose, įgyta patirtimi dalijasi su kolegomis.
Jos parengti mokiniai nuolat tampa konkursų laureatais ar užima prizines vietas informacinių technologijų, matematikos, kūrybiniuose, skaitovų, edukaciniuose konkursuose, sportinėse varžybose.
Mokytoja yra lietuviškų tradicijų, papročių bei kultūros puoselėtoja. Su parengtu pradinių klasių mokinių kolektyvu dalyvauja projekte „Visa Lietuva šoka“, tautinių šokių konkursuose.
Ne vieną dešimtmetį mokytoja organizuoja „Senelių ir anūkų vakarones“, yra viena iš rajoninio 1–4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurso „Tau, Lietuva“ organizatorių. D. Baranauskienė aktyviai įsitraukusi į mokyklos bendruomenės veiklą, yra įvairių grupių narė.
Mokytoja Danutė pasidžiaugė, kad prieš kelis dešimtmečius jos pasirinktas gyvenimo kelias buvo teisingas. „Šis apdovanojimas – tai visos mokyklos laimėjimas,“– sakė ji, dėkodama savo mokiniams, jų tėveliams, mokyklos administracijai ir kolegoms, su kuriais bendradarbiauja, siekiant bendrų tikslų. Ji nepamiršo padėkoti ir buvusiems savo mokytojams, pirmiausia šviesios atminties auklėtojui Kazimierui Padvelskiui, kurie joje įžvelgė pedagoginį potencialą ir paskatino rinktis mokytojos profesiją.
Savivaldybės atstovai už profesinę veiklą įvertino ir dar dvi mokyklos mokytojas: Daivai Jonikienei ir Nijolei Stankūnienei buvo įteiktos padėkos ir vardiniai rašikliai.
Apdovanotų mokytojų sėkme pasidžiaugė direktorė I.Balčiukynienė ir jos vadovaujamas kolektyvas. Kolegėms atminčiai buvo įteikti suvenyriniai laikrodžiai ir gėlių puokštės. Mokiniai savo mokytojams profesinės šventės proga skyrė eiles, dainas ir gėlių žiedus. Mokyklos administracija mokytojams parengė staigmeną – instrumentinius kūrinius jiems dovanojo profesionalus gitaristas.
Tokioje muzikinėje aplinkoje bent šventės dieną mokytojai galėjo pamiršti pandemijos sukeltus ir dar laukiančius iššūkius ir nuoširdžiai pabendrauti prie kavos puodelio.
Dalė Lazauskienė


Padėkos mokytojams

Mokytojų dienos proga Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko padėkomis už aktyvią ir atsakingą pedagoginę, projektinę veiklą mokyklose ir rajone, profesionalumą, kolegiškumą, naujas ugdymo praktikas, mokinių skatinimą dalyvauti varžybose, olimpiadose ir konkursuose apdovanojami 15 mokytojų:
Jolita Balnienė, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Adelė Berezovskaja, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tarptautinių projektų koordinatorė;
Vytas Blekaitis, Prienų „Žiburio“ gimnazijos fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
Gintautas Čepulinskas, Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas metodininkas;
Jurgita Deltuvienė, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Stefa Grigalevičienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos psichologė;
Daiva Jonykienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Giedrė Kavaliauskienė, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Ona Lebedinskienė, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė;
Aušra Menkevičienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė;
Neringa Sincevičienė, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Dalė Staniulionienė, Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vyresnioji auklėtoja;
Nijolė Stankūnienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė;
Danutė Švedienė, Prienų r. Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nerijus Vaitiekūnas, Prienų meno mokyklos gitaros mokytojas.
Mero Alvydo Vaicekausko padėkos skiriamos 13 mokytojų, kurie atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose, atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, parengia mokinius – respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojus:
Danutei Baranauskienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyk-los pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Neringai Baranauskienei, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos matematikos vyresniajai mokytojai;
Birutei Dičkuvienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei;
Jūratei Grybauskienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei;
Giedrei Gudauskienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojai metodininkei;
Romui Joneliūnui, Prienų r. Jiezno paramos šeimai centro socialiniam pedagogui;
Onai Kamblevičienei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos muzikos mokytojai metodininkei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
Sauliui Mikalauskui, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojui metodininkui;
Kristinai Sabaliauskaitei, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai;
Linai Suchorukovienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos muzikos mokytojai metodininkei;
Daliai Šklėriūtei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai ekspertei;
Ramutei Švedienei, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Vladui Traneliui, Prienų meno mokyklos dailės mokytojui.
Švietimo ir sporto skyriaus bei mokyklų bendruomenių siūlymu mero padėkomis taip pat apdovanojami 4 mokyklų direktoriai ir direktorių pavaduotojai ugdymui, atsakingai organizuojantys mokymą ir mokymąsi, telkiantys savo mokyklų bendruomenes gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:
Rita Drazdauskienė, Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė;
Daiva Grigaliūnienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Audronė Raibužienė, Prienų r. Veiverių T. Žilinsko gimnazijos direktorė;
Neringa Zujienė, Prienų r. Jiezno gimnazijos direktorė.

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *