Siponių krašto bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Tautiškumas ateinančiai kartai“

2020 m. vasario 25 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau NMA) prie Žemės ūkio ministerijos teikėme paraišką pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.3D-7, pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenių materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.


Projekto „Tautiškumas ateinančiai kartai“ įgyvendinimui iš NMA prie Žemės ūkio ministerijos teikiamoje paraiškoje prašėme 2986,14 Eur Dzūkijos regionui būdingų vyriškų ir moteriškų tautinių drabužių komplektų įsigijimui. Pagal pateiktą paraišką iš NMA gavome 2787,14 Eur. Trūkstamomis lėšomis – 198,14 Eur – prisidėjome patys iš Birštono miesto savivaldybės bendruomenei 2020 metams skirto finansavimo užimtumo programai. Esame dėkingi Birštono savivaldybės administracijai, Birštono savivaldybės tarybai už mums suteiktą paramą, be kurios įgyvendinti šį projektą būtų buvę sunku.
Įsigijome šešis moteriškų ir tris vyriškų tautinių rūbų komplektus, kuriais naudosis bendruomenės ansamblis, mėgėjiškas teatras ir pagal poreikį – kiti bendruomenės nariai. Pasipuošę tautiniais rūbais dalyvausime Birštono mieste organizuojamose valstybinėse šventėse, Birštono miesto ir aplinkinių kaimiškų bendruomenių šventėse.
Šį paraiška nėra pirmoji, kurią Siponių krašto bendruomenė teikė NMA prie Žemės ūkio ministerijos įvairiai paramai gauti. NMA ir Birštono savivaldybės paramos dėka bendruomenėje sukurta stipri materialinė bazė, kuri bendruomenę skatina ieškoti naujų idėjų, naujų darbų, kuriant ir gražinant Siponių kraštą bei stiprinant draugišką žmonių bendravimą, bendradarbiavimą ir sutelktumą. Tikimės, kad naujai įsigyti tautiniai rūbai dar labiau skatins bendruomeniškumą ir tradicijų sklaidą, suteiks galimybę jaunimui perimti tautiškumo tradicijas iš vyresniosios kartos.
Siponių krašto bendruomenės informacija

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *