„…statykime dvasios namus savo širdyje“

Pokalbis su Jiezno Šv.Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonu, Kaišiadorių vyskupijos generaliniu vikaru Rolandu Bičkausku apie bažnyčios sukaktį ir atlaidų prasmę

– Jiezno parapijos bažnyčia šiemet švenčia pašventinimo 350 metų sukaktį. Svarbu prisiminti priešistoriją…
– Parapijoje nėra išlikusių įsteigimo ar pašventinimo originalių dokumentų, bet apie šio įvykio datą randame vėlesnėse Jiezno parapijos inventorizacijos knygose. Taip pat bažnyčios rytiniame fasade yra lotyniškas užrašas, kuris skelbia:
G (eriausiam) D (idžiausiam) D (ievui) Garbingajai (Dievo) Motinai Marijai ir visiems šventiesiems, šventojo Mykolo arkangelo, angelų vadovo vardu ši garbingoji Jiezno bažnyčia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vicekanclerio Pono STEPONO PACO kadaise buvo išvaduota iš erezijos. Vėliau jo palikuonio (sūnaus) vyriausiojo L. D. Kunigaikštijos kanclerio Garbingiausio ir Šviesiausio Pono KRISTUPO PACO buvo pastatyta (išmūryta) ir apdovanota. Pagaliau Klemensui X esant Šventuoju Tėvu, viešpataujant Lenkijos karaliui ir LDK valdovui Šviesiausiajam Mykolui Kaributui, Vilniaus vyskupo Garbingiausio ir Šviesiausio Pono ALEKSANDRO SAPIEGOS iš Macejevo autoritetu ši bažnyčia Žemaičių vyskupo Garb. ir Švies. Pono KAZIMIERO PACO buvo pakonsekruota ir atiduota (Dievo kultui). Rugpjūčio 17 diena 1670 Viešpaties metai.
Tad šiais metais ir minime Jiezno parapijos bažnyčios konsekravimo 350 metų sukaktį.
– Šią sukaktį pradėjote švęsti Šv. Roko atlaidais. Kuo jie buvo ypatingesni?
– Kiekviena diena yra ypatinga, tuo labiau Šv. Roko atlaidai. Svečias kun. Gintaras Blužas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas, vadovavo maldai, o šventę papuošė Egidijaus Bavikino nuostabus koncertas. Po Mišių Jiezno seniūnas pristatė gyventojams naujai įrengtą miesto aikštę, kurioje vyko kraštiečių šventė – savo darbus pristatė amatininkai, dailės plenero dalyviai, vyko koncertas.
– Tačiau tuo šios datos minėjimas nesibaigė. Kvietėte dalyvauti fotografijų konkurse…
– Taip. Mes turime nuostabią barokinę bažnyčią, tad kilo noras surengti nuotraukų parodą. Norintieji galėjo atsiųsti nuotraukų. Dabar vyksta atranka, o Šv. Mykolo Arkangelo atlaidams padovanosime fotografijų su Jiezno bažnyčia parodą bei apdovanosime laimėtojus. Šios parodos idėjos ir įgyvendinimo autorius, žemietis Vytautas Kandrotas.
– Kuo dar pradžiuginsite bendruomenę?
– Mane ir mūsų bendruomenę jau pradžiugino LR Vyriausybė, skirdama mūsų bažnyčios išorės darbams 152 tūkst. eurų. Tai – nuostabi dovana bažnyčios 350 m. jubiliejaus proga.
Kita dovana – Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai. Išvakarėse, t. y. šeštadienį, vyks tradicinis krepšinio trys prieš tris turnyras Šv.Arkangelo Mykolo taurei laimėti, o sekmadienį dėkosime Dievui už rudens gėrybes bei kitas dovanas, melsime palaimos keliaujantiems bei šventinsime transporto priemones. Po pamaldų kviesime dalyvius Agapei. Visus vaišins Rūta Paltanavičienė, linksmintis folkloro ansamblis „Raskila“. Manau, kad bus smagu. Tad visus kviečiu dalyvauti, o kas negalės, teįsijungia LRT plus kanalą, nes vyks transliacija iš Jiezno bažnyčios. Pamaldų pradžia 12:30 val.
– Paprastai, minint vieną ar kitą svarbų jubiliejų, bandoma jį įamžinti – pastatyti koplytstulpį ar ką nors kito išliekančio. Ar to jūsų planuose nėra?
– Manau, kad bažnyčios jubiliejaus įamžinimas – tai šios šventovės puoselėjimas. Jei mes sugebėsime prižiūrėti ją ir perduoti kitoms kartoms, tai ir bus didžiausią išliekamąją vertę turintis įamžinimas. Todėl, naudodamasis proga, prašau parapijiečių, ir ne tik jų, prisidėti savo auka prie mūsų bažnyčios atnaujinimo. Bet svarbiausia, kad nepamirštume, jog mes – tikintieji – esame Bažnyčia. Tad statydinkime dvasinius namus savo širdyje.
Šis minėjimas persikels ir į kitus metus. Minėsime šios bažnyčios fundatoriaus LDK kanclerio Kristupo Paco gimimo 400-ąsias metines. Tikimės, jog mūsų bažnyčioje įvyks vienas iš Pažaislio festivalio koncertų. Svajojame apie menininkų plenerą ir kitus renginius.
– Džiugu, kad Jiezno bažnyčios jubiliejus paskatino įvairioms idėjoms bei renginiams. Linkiu, kad tai dar labiau suvienytų bendruomenę, o bažnyčia taptų dar gražesnė.
Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *