Nuo projektinės kultūros – prie gerosios praktikos

Prienų miesto vietos veiklos grupės „vizitinė kortelė“ – sėkmingai įgyvendinti, tęsiami ir pradedami nauji projektai. Tačiau iki tol VVG nariams teko nueiti nelengvą kelią: mokytis, įgyti reikiamų kompetencijų, kad vėliau galėtų imtis atsakomybės ir taptų pokyčių lyderiais savo bendruomenėse. Apie tai, kas lemia parengtų projektų sėkmę, apie atliktus darbus bei ateities planus – „Gyvenimo“ pokalbyje su Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau – Prienų m. VVG) pirmininku Mindaugu Ruku.


Prieš mėnesį Prienų miesto vietos veiklos grupė pasidalino informacija apie tai, kad sėkmingai įgyvendino ir ketvirtąjį, paskutinį, kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Koks buvo pareiškėjų aktyvumas? Kiek lėšų tikimasi gauti numatytoms veikloms vykdyti?
–Prieš ketvirtąjį kvietimo skelbimą keitėme strategiją, nes reikėjo perskaičiuoti likučius, atsisakyti veiksmo, susijusio su pabėgėliais. Paskutiniame šios strategijos kvietime sulaukėme keturių paraiškų į visus keturis paskelbtus veiksmus. Paraiškas pateikė šios organizacijos: VšĮ „Meninė drožyba“, VšĮ „Baltijos gidas“, Prienų bendruomenė bei UAB „Verslo mokymo centras“.
2017 m. paskelbus pirmąjį kvietimą sulaukėme vos kelių paraiškų, iš jų tik dvi pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (toliau ESFA) ir vykdė projektus. Tokį menką susidomėjimą, ko gero, lėmė mieste veikiančių organizacijų patirties trūkumas projektinėje srityje, todėl projektų rengėjams ir projektų vykdytojams organizavome mokymus. Jau po metų įdirbio pareiškėjų aktyvumas buvo kur kas didesnis, o dar po metų į kvietimą atsiliepė jau aštuoni pareiškėjai (į visus paskelbtus veiksmus).
Rezervinių sąrašų neturėjome (didesniuose miestuose buvo sudarinėjami rezerviniai sąrašai, nes į vieną veiksmą pretenduodavo po kelis pareiškėjus).
Iš viso pagal Prienų miesto vietos veiklos grupės strategiją įgyvendinta ir tevykdoma devyniolika projektų. Iš viso Prienų miesto VVG strategijai skirta kiek daugiau nei 400 000 Eur, o ketvirtojo kvietimo projektams – per 100 000 Eur.
Gyventojai norėtų daugiau sužinoti apie Prienų mieste vykdomas projektines veiklas, kuo jos reikšmingos atskiriems asmenims, šeimoms, besikuriančiam verslui?
– Kai kurie projektai jau baigti, greitai projektus pradės vykdyti ir paskutinio kvietimo minėti pareiškėjai.
Šiuo metu veiklas vykdo: VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai“ (projektai „Stipri šeima Prienuose“ ir „3 žingsniai profesijos keliu“); Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (projektas „Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas“); Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ (projektas „Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės veiklos organizavimas“); VšĮ Krepšinio sporto klubas „Prienai“ (projektas „Profesinio orientavimo paslaugų teikimas neaktyviam 15-21 m. amžiaus jaunimui“); VšĮ „Galimybių dirbtuvės“ (projektas „Šeimos laikas“); UAB „Verslo mokymo centras“ (projektas „Prienų miesto darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas“), Prienų „Revuonos“ bendruomenė (projektas „Kūrybinės saviraiškos užsiėmimai „Esam savimi“); Dvariuko bendruomenė (projektas „Šeimos pozityvumo stiprinimas“); Prienų rajono neįgaliųjų draugija (projektas „Aš kuriu vaikams“).
Dėl išsamesnės informacijos apie vykdomų projektų būsimas veiklas galima kreiptis į minėtų organizacijų atstovus, galima teirautis manęs, atsakysiu į klausimus. Besidominčius projektine veikla rugsėjo 30 d. kviečiame į mokymus „Kaip įgyvendinti verslo idėją nuo nulio?“ (vyks Prienuose, J. Basanavičiaus g. 16, nuo 9 val.).
Greit sukaks septyneri metai nuo Prienų miesto VVG įsteigimo. Kokie jos darbai, per šį laikotarpį įgyvendinti Prienų mieste pagal vietos plėtros strategiją, Jūsų nuomone, yra labiausiai matomi, geriausiai reprezentuoja išsikeltus VVG tikslus ir atitinka gyventojų lūkesčius?
–Oficialiai Prienų miesto VVG įsikūrė 2013 m., tačiau tiktai 2015 m. buvo galutinai sutvarkyti visi reikalingi dokumentai, būtini, kad veiklos grupė galėtų teikti paruoštą strategiją ir gauti finansavimą. 2016 m. buvo pasirašyta strategijos įgyvendinimo sutartis su Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM). 2017 m. aš buvau išrinktas Prienų miesto VVG pirmininku, tuomet ir pradėjome vykdyti veiklas bei paskelbėme pirmąjį kvietimą.
Pradžia buvo labai sunki, nes miestų veiklos grupės visoje Lietuvoje dar tiktai formavosi, bendros praktikos dar nebuvo. Tarp VRM, ESFA ir miestų veiklos grupių trūko susikalbėjimo, todėl 2018 m. susibūrėme ir įsteigėme Miestų vietos veiklos grupių tinklą. Įkūrus tinklą situacija labai pagerėjo, visi bendrai pradėjome spręsti iškilusius klausimus.
Pačiame Prienų mieste didžiausias iššūkis buvo tai, kad vietinės organizacijos neturėjo projektinės patirties, į projektų rašymą žiūrėjo su baime, o ir pačių organizacijų, norinčių ir galinčių rašyti paraiškas, nebuvo tiek daug, palyginti su didžiaisiais miestais.
Per trejus metus susiformavo geroji praktika mieste, turime daugiau nei dešimt organizacijų, kurios bet kada pasiruošusios vykdyti naujas projektines veiklas. Buvo įsteigta naujų organizacijų, kai kurios plėtėsi. Jos atsiliepia ne tik į Prienų miesto VVG, bet ir į kitų įstaigų skelbiamus kvietimus.
Manau, kad svarbiausi nuveikti darbai – projektinės kultūros suformavimas Prienų mieste, lėšų pritraukimas į mūsų kraštą, nevyriausybinių organizacijų ir verslo kūrimasis bei plėtra.
Kaip manote, kas lemia miesto gyventojų didesnes galimybes įsitraukti į VVG veiklas? Kaip prie projektų sėkmės prisideda bendradarbiavimas su partneriais?
–Įsitraukimą į VVG veiklas lemia bendras darbas. Pradėjus vykdyti strategiją, matydamas, jog pačios organizacijos neaktyviai įsitraukia į projektines veiklas, vykau pas jų narius į svečius ir asmeniškai raginau aktyviau dalyvauti, pasakojau apie bendrą tokių veiklų pridėtinę vertę.
Pamenu, kuomet pirmą kartą nuvykau susitikti su VšĮ „Meninės drožybos“ vadovu Algimantu Sakalausku, buvo nelengva jį įkalbinti, jog jiems verta rašyti projektus, matomai, trūko pasitikėjimo savo jėgomis. Šiuo metu VšĮ „Meninė drožyba“ yra viena iš pavyzdingiausių narių mūsų organizacijoje, sėkmingai įgyvendino projektą „Prakalbinkime medį sava kalba“, o netrukus pradės vykdyti naują projektą.
Negana to, minėto projekto metu prie veiklų prisijungė Ramutė Milušauskienė, kuri dabar jau ir dirba minėtoje organizacijoje. Galima sakyti, kad du panašaus mąstymo žmonės projekte atrado vienas kitą ir sėkmingai tęsia darbus kartu. Tokių pavyzdžių tikrai ne vienas.
Mūsų pagrindinis partneris yra Prienų rajono savivaldybė, kuri prisideda prie strategijos administravimo finansavimo savo dalimi (apie 10 proc). Nuo pat pradžių Prienų rajono savivaldybės pagalba buvo itin svarbi, be šio partnerio mes nebūtume sėkmingai įgyvendinę strategijos.
Minėjote, kad prieš dvejus metus buvo įkurtas Miestų veiklos grupių tinklas, tarp jo steigėjų esate ir Jūs. Ką naudingo nuveikėte drauge?
– Iki šiol esu ir Tinklo valdybos narys. Vienas pagrindinių mūsų tikslų – sudaryti sąlygas glaudesniam Lietuvos miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos valdymo institucijomis.
Tinklo veikla labai pasiteisino. Šiuo metu randame bendrą kalbą ir su VRM, ir su ESFA, ir su savivaldybių vadovais. Vieną neseną pavyzdį galiu pateikti.
Vyriausybė dėl Covid-19 situacijos sumažino VRM dalį skiriamų lėšų. Ministerija savo ruožtu dairėsi, kur sumažinti savo išlaidas ir sumąstė, kad miestų veiklos grupėms galėtų neskirti maždaug milijono eurų. Aš asmeniškai ėmiausi iniciatyvos, ir su maždaug dešimties miestų vietos veiklos grupių vadovais parengėme bendrą raštą, kurį pateikėme Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Mindaugui Sinkevičiui. Po kelių dienų gavome pranešimą iš VRM, jog lėšos nebus mažinamos ir galime užbaigti strategijas, kaip ir buvo planuota.
Ar jau mąstote apie naujojo laikotarpio strategiją, svarstote, kokios kito finansinio laikotarpio projektų rėmimo kryptys Prienuose būtų patrauklios ir kuriančios pridėtinę vertę?
–Jau vyksta konsultacijos dėl naujojo laikotarpio finansavimo. Prienų miesto VVG nariams išsiunčiau anketą, joje galima įrašyti savo pasiūlymus 2021-2027 m. ES fondų investicijų programai, kuri skirta Lietuvai.
Rugsėjo 18 d. Kėdainiuose vyko Miestų VPS rengimo gairių pristatymas 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui, kuriame dalyvavo ir Prienų miesto VVG atstovai.
Prioritetais ir toliau turėtų išlikti – socialinės atskirties mažinimas, užimtumo didinimas, bendruomeniškumo ir savanorystės ugdymas, verslo skatinimas.
Dėkoju už pokalbį.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *