Buvo laimė dirbti kartu

Šių metų rugpjūčio 19 dieną Lietuvos geografai, kartografai, Prienų krašto bendruomenė neteko Vilniaus universiteto dėstytojos, Lietuvos kartografų draugijos narės, buvusios Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojos, Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės Baltijos skyriaus pirmininkės Danutės Janės Mardosienės. Ji palaidota rugpjūčio 22 d. Stakliškių kapinėse. Po šios netekties prisiminimai aplanko tuos, kuriems teko garbė ją pažinti, su ja kartu dirbti.
Danutė gimė 1947 m balandžio 28 d. Prienų rajone, Trečionių kaimo vienkiemyje, Vinco ir Adelės Žiūkų šeimoje. Ji augo tarp brolių Vinco ir Stanislovo. Didžiausias tėvų tikslas buvo išmokslinti vaikus, todėl dirbdami sunkius kaimo ūkininkų darbus nuo ryto iki vakaro, jie vaikams buvo didžiausias darbštumo pavyzdys. Danutė iš pradžių mokėsi Trečionių pradinėje, o 1958–1965 m. Stakliškių vidurinėje mokykloje.
Baigusi Stakliškių vidurinę mokyklą, Danutė įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą studijuoti geografijos. 1970 metais ji įgijo geografo (kartografo) ir geografijos dėstytojo specialybę. Baigusi studijas pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Inžinerinės fotogrametrijos laboratorijoje, kurios funkcijos – fotogrametriniu būdu kartografuoti Lietuvos ir kaimyninių šalių (Latvijos, Baltarusijos) kultūros paveldo paminklus, sukurti fotogrametrinį archyvą. Turėdama gerą profesinį pasirengimą, prof. V. Chomskio pakviesta pradėjo dėstyti kartografijos disciplinas to paties fakulteto studentams. Nuo 1980 m. Danutė, būdama atsakingoji vykdytoja, vėliau temų vadovė, kartografavo Lietuvos dinaminius gamtinius objektus. Per du dešimtmečius trukusią lauko kartografavimo praktiką Danutė puikiai įsisavino įvairių objektų kartografavimo metodus, žemėlapių, atlasų sudarymo ir spausdinimo technologijas, jų redagavimą ir koregavimą.
Lietuvoje kuriantis naujoms valstybės institucijoms, 1990 m. D. Mardosienė pakviečiama dirbti Lietuvos geodezijos tarnybos vyriausiąja kartografijos specialiste. Vėliau įkūrus Valstybinę geodezijos tarnybą prie Statybos ir urbanistikos ministerijos, ji tapo šios tarnybos Kartografijos skyriaus viršininke. Jos iniciatyva iš Pabaltijo teritorinės geodezinės priežiūros inspekcijos Rygoje 1991 m. buvo perimti geodezijos ir kartografijos archyvai. 1993 m. D.Mardosienė organizavo techninės ir ekonominės pagalbos sutarties pasirašymą su Švedijos Satellitbild korporacija dėl Lietuvos teritorijos kosminio vaizdo skaitmeninio žemėlapio 1:50 000 mastelio sudarymo. Jos iniciatyva buvo pradėti Lietuvos teritorijos aerofotografavimo darbai, skirti topografinių ir teminių žemėlapių gamybai. Nuo 1994 m. Danutė vadovavo topografinio žemėlapio M 1:50 000 pagal NATO standartus gamybai. Šie topografiniai žemėlapiai, skirti krašto apsaugai, buvo vienas iš Lietuvos indėlių stojant į NATO. Minėti žemėlapiai buvo teigiamai įvertinti JAV Vaizdų ir kartografavimo agentūros NIMA specialistų. Nuo 1994 m. Danutė kuravo Lietuvos nacionalinio atlaso rengimo darbus, vadovavo Lietuvos teritorijos topografinio ir navigacinio kartografavimo darbams. 1997 m. reorganizavus Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą, Danutė tęsė darbinę veiklą Valstybinėje geodezijos ir kartografijos tarnyboje prie LR Vyriausybės. Kartu su kitais darbuotojais ji rengė LR geodezijos ir kartografijos įstatymą, kitus teisės aktus.
Nuo 2001 m. iki 2012 m. Danutė dirbo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM, kur darbinė jos veikla buvo susijusi su modernių technologijų taikymu kartografijoje, Lietuvos nacionalinio atlaso sudarymu, Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo kartografavimo programos atnaujinimu. Ji vadovavo aeronavigacinių žemėlapių 1:250000 pagal NATO standartus mastelio sudarymui, skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių gamybai.
2002 m. D. Mardosienė buvo išrinkta Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės Baltijos skyriaus pirmininke. Vadovaudama Baltijos skyriui, kartu su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų specialistais, atstovavo Lietuvai Niujorke, Berlyne, Vienoje vykusiose Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) sesijose ir konferencijose, pristatė ataskaitas apie atliktą darbą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje geografinių pavadinimų nacionalinės standartizacijos srityse. 2007 m. Danutė kartu su kitų šalių atsakingų institucijų atstovais dalyvavo Madride vykusiame Europos geografinių vardų (EuroGeoNames) norminimo projekto darbe.
Per savo ilgą ir turtingą karjerą D. Mardosienė nesitenkino vien savo tiesioginiu darbu, bet ir aktyviai dalyvavo Lietuvos kartografų draugijos, Lietuvos geografų draugijos, Lietuvos fotogrametrijos ir distancinių tyrimų komiteto veikloje. Už sąžiningą ir ilgametį darbą organizuojant Lietuvos teritorijos kartografavimo darbus ji buvo apdovanota Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų padėkos raštais.
Reiškiame giliausią užuojautą Danutės šeimai, jos artimiesiems, draugams. Kolegų atmintyje ji išliks kaip profesionali kartografė, talentinga asmenybė, savo gyvenimą paskyrusi Lietuvos kartografijai. Jos šilumą, rūpestį jautė ne tik tėvai, giminaičiai, bet ir bendradarbiai.
Danutė mums paliko neblėstantį savo asmenybės žavesį, įsimintinas savo gyvenimo akimirkas ir tą laikotarpį, kuomet teko laimė dirbti su ja. Šviesus atminimas telydi Jos vardą ir visus prasmingus darbus.
Tomas Duksa, Vilnius

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *