Apie Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Rugpjūčio 21 d. vykusio Birštono savivaldybės tarybos posėdžio metu Taryba patvirtino Birštono savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos per 2019 m. gautos 13.410,57 tūkst. Eur pajamos ir 13.850,19 tūkst. Eur sąnaudos. Einamųjų metų nuostolis – 417,7 tūkst. Eur. Per 2019 m. surinkta 10.159,4 tūkst. Eur pajamų ir planas įvykdytas 103,46 proc. arba surinkta daugiau 339,4 tūkst. Eur. Daugiau surinkta pajamų: gyventojų pajamų mokesčio – 251,4 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 34,4 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 0,8 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 11,3 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 9,8 tūkst. Eur, už valstybinius gamtos išteklius – 20,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 2,4 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra – 34,9 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą – 18,9 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 2,7 tūkst. Eur, žemės pardavimo – 6,5 tūkst. Eur ir pajamų už parduotą nekilnojamąjį turtą – 53,5 tūkst. Eur. Mažiau gauta: kompensuota Europos Sąjungos finansinės paramos – 57,9 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 0,1 tūkst. Eur. Birštono savivaldybės biudžetas patyrė išlaidų už 9910,7 tūkst. Eur arba išlaidų planas įvykdytas 95,56 proc.
Taryba nusprendė perduoti biudžetinei įstaigai Birštono miesto tvarkymo tarnybai Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Birštono savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje apskaitytą ilgalaikį materialųjį turtą (nekilnojamąjį turtą) – apžvalgos bokštą Birštone, Bokšto al. 25. Apžvalgos bokštas 2020 m. birželio 18 d. Nekilnojamojo turto, perduodamo Birštono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo–priėmimo aktu Nr. F7-26 / (25.22.)-AKTN-029 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 571 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Birštono savivaldybei“ perimtas Birštono savivaldybės nuosavybėn ir apskaitytas Birštono savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje.
Tarybos posėdžio metu nuspręsta pirkti neskelbiamų derybų būdu Birštono savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą Birštone (plotas – 0,1000 ha), tinkamą įrengti inžinerinį statinį – automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio apžvalgos bokšto Birštone, Bokšto al. 25, lankytojų transporto priemonėms statyti. Nupirkus minimą žemės sklypą ir įrengus automobilių stovėjimo aikštelę, apžvalgos bokšto lankytojams bus sudarytos patogesnės sąlygos statyti transporto priemones. Tuo pačiu neįgaliesiems asmenims bus patogiau pasiekti apžvalgos bokštą. Šiame žemės sklype bus galimybė įrengti apie 40 automobilių stovėjimo vietų.
Taryba patvirtino Birštono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašą. Patvirtinus minimą Aprašą, bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos bei bus nustatyta Birštono savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimo ir naujų želdinių veisimui lėšų skyrimo tvarka.
Birštono savivaldybės informacija

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *