Prienų rajono vietos veiklos grupė – viena iš šalies lyderių pagal parengtos strategijos įgyvendinimą

Liepos 17 dieną surengtame Prienų rajono vietos veiklos grupės (VVG) narių visuotiniame susirinkime „Prienų rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai, perspektyvos“ buvo išklausytas Prienų rajono VVG pirmininkės Virginijos Žliobienės ataskaitinis pranešimas, kuriame aptartas LEADER Vietos plėtros 2015–2023 m. strategijos įgyvendinimas, pristatyta finansinė ataskaita, priimti nauji nariai, kalbėta rūpimais klausimais.

Sėkmingai suvaldė iššūkius
Vietos veiklos grupės narius pasveikino, gerai jų projektus įvertino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir vicemerė, Prienų r.VVG valdybos narė Loreta Jakinevičienė.
Šiuo metu Prienų rajono vietos veiklos grupėje yra 56 nariai, kurie atstovauja kaimo bendruomenėms, vietos valdžios ir verslo sektoriams. VVG valdyboje – 11 narių.
V.Žliobienės teigimu, Vietos plėtros 2015-2023 m. strategija buvo patvirtinta ir, pasirašius sutartį, pradėta įgyvendinti 2016 metais, jai skirta parama – 2 204 191 Eur: vietos projektams – 1 763 353 Eur, jų administravimui – 440 838 Eur.
Suinteresuoti pareiškėjai galėjo teikti projektus pagal du prioritetus: 1. patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, 2. Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas.
Pagal pirmąjį prioritetą remiamos ūkio ir verslo plėtros priemonės, skirtos ne žemės ūkio verslams plėtoti ir pradėti. Pagal antrąjį – finansavimas gali būti skiriamas paslaugų sukūrimui, kaimų atnaujinimo kaimo vietovėse priemonėms, projektų pareiškėjų mokymams, įgūdžių įgijimui, kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų tęstinumo, bendradarbiavimo, nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir įvairinimo priemonėms.
VVG pirmininkė savo apžvalgoje teigė, kad nuo strategijos įgyvendinimo pradžios pagal abu prioritetus buvo paskelbta dešimt kvietimų teikti paraiškas. Šiemet rugpjūčio mėnesį bus skelbiamas jau vienuoliktas kvietimas, laukiama projektų, susijusių su verslo plėtra. Šiai priemonei likę 205 556 Eur paramos, todėl galės būti finansuojami keturi – penki projektai.
Iš viso paramą gavo 52 projektai, vieni jų – sėkmingai baigti, kiti dar įgyvendinami. Visgi buvo ir keletas tokių pareiškėjų, kurie paraiškas atsiėmė arba nusprendė nevykdyti projektų.

Gautomis lėšomis pradėjo ar išplėtė verslą
Daugiausia paraiškų pateikta verslo pradžiai ir plėtrai. VPS priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ suplanuota 1 323 044 Eur, t. y. 75 proc. vietos projektams skirtos paramos.
Patvirtinta 20 paraiškų 759 438 Eur paramai. 7 projektai įgyvendinti, tai sudaro 57,4 proc. priemonei skirtos paramos. Įsipareigota sukurti – 28,8 darbo vietas.
Vienam vietos projektui įgyvendinti buvo skiriama didžiausia galima paramos suma iki 50 000 Eur (verslo plėtrai) ir iki 51 437 Eur (verslo pradžiai).
V.Žliobienė, drąsindama kaimiškų vietovių gyventojus labiau pasitikėti savo jėgomis ir pasiryžti paversti realybeilgai brandintas, bet dėl lėšų stokos atidėliotas verslo idėjas, pateikė nemažai sėkmingų vietos veiklos pavyzdžių. Projektus teikę ir finansavimą gavę asmenys susikūrė darbo vietas sau ir kitiems, teikia gyventojams reikalingas paslaugas: žemės kasimo darbų, kraštovaizdžio tvarkymo, apgyvendinimo, pramogų organizavimo, statybos, agroserviso, reklamos, autoserviso, pirtininko ir kt.
Pranešėja pasidžiaugė, kad Žemės ūkio ministerijos inicijuotame konkurse „Krašto auksas“ Prienų rajone veikianti UAB „Adelantė“, viena iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektų vykdytojų, su projektu „Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų plėtra“ tapo viena iš Kauno apskrities nugalėtojų.

Lėšos – kaimo atnaujinimui, tradicijų tęstinumui, mokymams
V.Žliobienė papasakojo, kaip sekėsi įgyvendinti projektus pagal antrojo prioriteto priemones. Pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse remti skirta 134 030 Eur. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – iki 67 184 Eur. Kvietimų metu buvo gautos dvi paraiškos, tačiau dvi atsiimtos.
Pakuonio pagrindinės mokyklos projektas jau pradėtas įgyvendinti, pasirašyta Prienų rajono savivaldybės projekto vykdymo sutartis.
Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ buvo surinktos devynios paraiškos 88 784,00 Eur paramos sumai. 2 projektai jau įgyvendinti, 7 projektai įgyvendinami.
Penkios paraiškos 93 194 Eur sumai patvirtintos pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, šiomis lėšomis bendruomenės galės įsigyti reikiamų priemonių materialinei bazei stiprinti, edukacinėms programoms organizuoti, amatams pristatyti, sveikam gyvenimo būdui propaguoti ir kt.
Pagal VSP priemonę „Bendradarbiavimas“ paraiškų negauta.
V.Žliobienė susirinkusiuosius informavo, kad Strategijos antrojo prioriteto priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų likutis – 27 144 Eur – bus perkeltas į priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir galės būti panaudotas naujai teikiamiems projektams. Todėl, jos teigimu, jeigu bendruomenės bus aktyvios, susitars, kokioms reikmėms naudingiausia būtų panaudoti skirtas lėšas, į kiekvieną seniūniją ateis po vieną projektą. Juolab kad Prienų rajono savivaldybė pažadėjo prie devynių projektų įgyvendinimo prisidėti 20 proc. biudžeto lėšų.
Kaip pastebėjo V.Žliobienė, šis laikotarpis dėkingas projektų teikimui. Ji pasidalino gera naujiena: liepos 14 d. žemės ūkio ministras pasirašė Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimus dėl didžiausio galimo avanso dydžio – galės būti skiriama iki 50 proc. nuo skirtos paramos kiekvienam vietos projektui įgyvendinti.
Prienų r. VVG pirmininkė pranešė, kad šių metų rugsėjį Vietos veiklos grupės nariams bus rengiami mokymai paraiškų rašymo, viešųjų pirkimų klausimais.

Teritorinis bendradarbiavimas – būdas geriau pažinti vieniems kitus
Virginija Žliobienė taip pat papasakojo apie teritorinio bendradarbiavimo projektus, kuriuose Prienų r. VVG dalyvauja partnerio teisėmis. Vienas projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, į kurį aktyviai įsitraukė jiezniečiai, vykdytas kartu su Dzūkijos VVG, jo baigiamasis renginys vyks šį rugpjūtį.
Tą dieną, kai vyko Prienų r. VVG susirinkimas, dalis jos narių buvo išvykę į Joniškio r. VVG organizuotą kelių dienų pėsčiųjų ir dviratininkų žygį. Šis žygis – vienas iš kelių pagal teritorinio bendradarbiavimo projektą „Kartos kartu“ (projekto rengėja – Joniškio r. VVG) suplanuotų aktyvaus laisvalaikio praleidimo renginių, kurie vyks Molėtuose ir Prienuose. Trečiasis projekto partnerių susitikimas planuojamas rugsėjį Prienuose, V.Žliobienė bendruomenių narius pakvietė į žygį baidarėmis ir pėsčiomis, sakydama, kad tai bus gera proga susidraugauti su kitų miestų vietos veiklos grupių nariais, jiems pristatyti savo gražų kraštą.
Baigdama savo pranešimą Prienų r. VVG pirmininkė padėkojo visiems projektų rengėjams už didelį aktyvumą, atsakingai parengtus ir įgyvendintus projektus. Pasak jos, komandinio darbo dėka Prienų r. VVG pagal daugelį Strategijos įgyvendinimo rodiklių (sutarčių pasirašymo procentas, darbo vietų sukūrimas ir kt.) yra tarp šalies lyderių.

Į VVG šeimą priimta nauja bendruomenė
Po V.Žliobienės ataskaitos patvirtinimo buvo išklausytas Noreikiškio kaimo prie Juodžio ežero (Stakliškių sen.) bendruomenės atstovo prašymas įstoti į Prienų rajono vietos veiklos grupę. Pasak jo, į neseniai registruotą bendruomenę susibūrę apie 20 vietinių ir prie ežero savo sodybose vasarojančių gyventojų, jie suinteresuoti gražinti savo gyvenamąją aplinką, tvarkyti kultūros paveldo objektus, palikti atminties ženklą apie šią vietovę.
Daugumos dalyvių balsais ši nauja bendruomenė priimta į Vietos veiklos grupę.
Susirinkime taip pat išklausyta finansinė VVG ataskaita, jos nariams priminta apie tai, kad nevėluotų susimokėti nario mokestį.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *