Prieniečių namus pasieks centralizuotai tiekiamas vanduo ir nuotekų tinklai

„Gyvenimo“ redakcija gavo pavardėmis nepasirašytą laišką, tikėtina, iš Paprienės gyventojų, kurie, matydami, kaip Panemunės gatvėje vyksta kasinėjimai ir šaligatvio tiesimo darbai, prašė sužinoti, ar gatvės rekonstrukcijos darbai kaip nors susiję su šiemet planuotu, bet iki šiol dar nepradėtu vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo projektu.
Sužibo viltis pagerinti gyvenimo sąlygas
Pradėjus domėtis, apie kokį projektą užsimenama laiške, pakalbintos Paprienės šeimos papasakojo, kad privačių namų mikrorajone mažiausiai dvi gatvės – Naujakurių ir Rožių tako – likusios be minėtų komunikacijų. Jų gyventojai patvirtino, kad neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas ir iki šiol naudojasi jų kaupimo ir ištraukimo talpomis bei lauko tualetais, kurių turinį reikia periodiškai ištuštinti ir išvežti. Šią paslaugą jie perka iš UAB „Prienų vandenys“.
Gyventojai priminė istoriją, kaip minėtos gatvės liko be vandentiekio ir nuotekų tinklų. Anot jų, prieš keliolika metų Paprienėje tiestas vandentiekis kažkodėl aplenkė minėtas gatves ir pasuko kita, Beržyno kryptimi. Žmonės įtaria, kad su tuometinės rajono valdžios žinia…
Gyventojai, didžiąją dalį gyvenimo nugyvenę Paprienėje be centralizuotai tiekiamo vandens ir iki šiol besinaudojantys šuliniu, pasakojo apie praėjusiais metais sužibusią viltį, jog patogumai bus įrengti ir jiems. Jų teigimu, pernai UAB „Prienų vandenys“ darbuotojai lankėsi jų namuose, pristatė būsimą vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą, surinko parašus, apžiūrėjo prisijungimo prie centralizuotų tinklų technines galimybes. Viskas tuo ir baigėsi… Gyventojai tvirtino, kad nieko nežino apie tolimesnę projekto eigą: ar jis bus įgyvendinamas, kada numatyta darbų pradžia, kiek jiems kainuos įsivesti vandenį.
Projektas bus įgyvendintas per vienerius metus
Informacija apie UAB „Prienų vandenys“ parengtą projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Prienų miesto aglomeracijoje“, jo tikslus, numatytus atlikti darbus ir jų terminus viešai skelbiama šios įmonės internetiniame tinklalapyje, ją susirasti – minutės darbas. Visgi bendrovės direktorius Pranas Mitkevičius sutiko ir plačiau pristatyti minėtą projektą.
P.Mitkevičiaus teigimu, šių metų sausio 31 d. UAB „Prienų vandenys“ su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašė projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Prienų miesto aglomeracijoje“ finansavimo ir administravimo sutartį. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai. Metų pabaigoje ketinama skelbti rangos darbų konkursą ir per 2021 metus keliose Prienų miesto gatvėse įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Projekto veiklas planuojama baigti iki 2022 m. sausio 31 d.
Bendrovės direktorius minėjo, kad bus nutiesta 0,739 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir suteikta galimybė prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungti 51 gyventojui. Nuotekų sistema bus įrengta Prienų miesto Rožių take (namai 1-16), Naujakurių (namai 3-19), Beržyno (namai 1-10), Žalgirio (namai 15A-59) gatvėse, Alksnių g. 6A. Kartu bus pakloti ir geriamojo vandens tinklai, prie kurių numatoma prijungti 91 gyventoją.
P.Mitkevičiaus teigimu, nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir vandentiekio įrengimo projektas Prienų mieste parengtas atsiradus galimybei gauti dalį finansavimo iš ES struktūrinių fondų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  aplinkosauginę priemonę.
Sanglaudos fondo lėšomis bus finansuojama 50 proc. nuotekų tinklų įrengimo darbų (107 473,07 Eur), tokia pačia suma prie darbų paskolos lėšomis prisidės ir UAB „Prienų vandenys“. Europinėmis lėšomis vandentiekio tiesimo darbai nebus finansuojami, todėl bendrovė prisiims visus (100 proc.) geriamojo vandens tiekimo tinklų įrengimo kaštus – 165 337,98 Eur. Dėl to UAB „Prienų vandenys“ pasirašė paskolos sutartį iki 272 811,05 eurų sumai.
Sąlygos pakankamai griežtos
– Nieko nepadarysi dėl paskolos, minėtų Prienų gatvių gyventojai jau seniai laukia galimybės prisijungti prie centralizuotų miesto tinklų, taip pat turime įgyvendinti aplinkosauginius reikalavimus. O pastaraisiais metais nėra daug galimybių gauti europinių fondų finansavimą šioms reikmėms. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo centralizuotų tinklų įrengimo sąlygos griežtėja, rengiami projektai turi atitikti daugelį kriterijų (gyventojų tankumas, tinklų artumas gyvenamojoje aglomeracijoje, įrengimo kaina ir kt.), taip pat reikalingas finansinis prisidėjimas iš šalies, – sakė P.Mitkevičius. Vykdant šį projektą, centralizuoti tinklai bus atvesti iki kiekvieno sklypo ribos, o gyventojai prie įvadų prisijungs savomis lėšomis. Todėl, P.Mitkevičiaus teigimu, buvo gauti savininkų sutikimai. Pagal projekto sąlygas, gyventojai per 2022 metus privalės pakloti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius nuo pagrindinės trasos iki namų.
– Jeigu neužtikrinsime pagal projektą reikiamo vartotojų skaičiaus, Aplinkos ministerija iš bendrovės gali pareikalauti grąžinti dalį ES paramos, – pabrėžė P. Mitkevičius. Anot jo, šiuo metu Lietuvoje kelios savivaldybės ir jų valdomos vandentvarkos turi sumokėti daugiau kaip 16 milijonų eurų baudą už tai, kad gyventojai nesutinka jungtis prie nuotekų surinkimo tinklų.
UAB „Prienų vandenys“ vadovas pastebėjo, kad Prienų mieste yra ir daugiau gatvių, kurių gyventojai neturi patogumų, pavyzdžiui, Dvariuko mikrorajone. Kadangi kai kurios gatvės paklotos ant šaltiniuoto ir durpingo grunto, tiesiog nėra techninių galimybių jose nutiesti vamzdynus.
Kita priežastis, kodėl pastaraisiais metais vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Prienų rajone ne tokia sparti, kaip norėtųsi, yra ta, kad pagal Vyriausybės patvirtintą programą gyvenvietės, turinčios mažiau nei 2 tūkst. gyventojų, negali pretenduoti į šioms priemonėms skiriamą finansavimą, nes neatitiktų reikalaujamo nuotekų tvarkymo lygio.
Šiemet UAB „Prienų vandenys“ baigė įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“, jo lėšomis Strielčių ir Stakliškių kaimų gyventojams buvo sudaryta galimybė jungtis prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *