Rajono kultūros įstaigų ataskaitose – ir teigiami pokyčiai, ir finansiniai lūkesčiai

Prienų rajono savivaldybės tarybai pateiktos išsamios rajono kultūros ir laisvalaikio centrų, Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Prienų krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtina, kad kultūros srities darbuotojai savo darbą atlieka su didele atsakomybe, meile ir išmone. Puoselėjamos senosios etnografinės tradicijos, mėgėjų menas, plėtojama edukacinė veikla, organizuojama profesionalaus meno sklaida. Kultūros darbuotojai nestokoja originalių idėjų, suranda naujų, skirtingoms bendruomenės grupėms įdomių veiklos formų, renginius iš kultūros centrų salių perkelia į netradicines erdves periferijoje. Visa tai dėl to, kad žiūrovai ateitų į renginius, užpildytų koncertų ir parodų sales, kad kultūrinės paslaugos pasklistų kuo plačiau.

Kaip (iš)gyvens po karantino?
Visgi, vertinant kultūros įstaigų darbą, yra svarbus ne tik organizuotų renginių ar žiūrovų, apsilankiusių renginiuose, skaičius, bet ir renginių kokybė, kuri neretai priklauso ir nuo finansinių galimybių. Kultūros sektorius niekuomet nebuvo finansuojamas pakankamai. Todėl kultūros darbuotojai neskaičiuoja savo laiko, rašo naujus kultūrinius projektus, ieško rėmėjų, kad pritrauktų papildomų lėšų.
Koronaviruso plitimas ilgam sustabdė šios srities iniciatyvas, vieši renginiai atšaukti iki liepos. Kaip kultūros įstaigoms reikės gyventi po karantino? Ar jos galės tikėtis finansinės paramos, kuri padėtų greičiau atsigauti, įgyvendinti pagrindinius suplanuotus darbus? Apie tai Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nebuvo diskutuota. Neabejotinai, kūrybingi darbuotojai ras alternatyvių darbo formų ir būdų, kaip paskatinti kultūros vartojimą. Visgi juos neramina neužtikrintumas dėl ateities, todėl ne vienai įstaigai teks savo svajones apriboti, planų vykdymą atidėti ir laukti, kol situacija dėl COVID-19 pagerės.
Pastatas renovuojamas, lauko terasos gali tekti palaukti
Posėdyje buvo užtikrinta, kad Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pastato išorės šiltinimo darbai bus baigti šių metų pabaigoje, tačiau direktorė Virginija Naudžiūtė abejojo, ar atsiras lėšų uždaro vidinio kiemelio įrengimui, kaip buvo numatyta. Sutvarkius šiuo metu apleistą lauko erdvę šalia kavinukės, ji būtų pritaikyta mažos apimties, kameriniams renginiams, kino peržiūroms. Meras patvirtino, kad Savivaldybė ketino savo lėšomis prisidėti prie lauko terasos įrengimo, tačiau, esant dabartinėms aplinkybėms, duoti garantijos jis negalėjo.
Paklausta apie šių metų miesto šventei ir kitiems vasaros renginiams, kurie atšaukti, suplanuotas lėšas,V.Naudžiūtė teigė suprantanti, kad šiuo metu pinigų labai reikia kitoms savivaldybės reikmėms. Visgi rudenį, situacijai pagerėjus, ji tikisi pirmąkart Prienuose organizuoti respublikinį „Duonos ir ugnies festivalį“, kuris galėtų tapti tradiciniu, mūsų kraštą reprezentuojančiu, turizmą aktyvinančiu renginiu.

Lėšų trūksta ir ūkinėms reikmėms, ir kvalifikacijos kėlimui
Galbūt dėl ataskaitų gausos, o gal dėl to, kad šį pavasarį kultūrinis darbas gan išsamiai buvo pristatytas su seniūnijų ataskaitomis, politikai nei Balbieriškio KLC, nei Jiezno KLC vadovams klausimų neturėjo. Šie kultūros ir laisvalaikio centrai garsėja puikiais saviveiklos kolektyvais, tradiciniais festivaliais, šventėmis, bendradarbiavimo ryšiais. Visgi įstaigose yra išlikusių neišspręstų problemų.
Balbieriškio KLC direktorė Neringa Garmuvienė ataskaitoje pažymėjo, kad didžiausia problema yra prasta šildymo sistema, neveikia neįgaliųjų keltuvas, meno mėgėjų kolektyvai neturi transporto, kuriuo galėtų išvykti į koncertus, taip pat trūksta lėšų kvalifikacijos tobulinimui. Su šiomis problemomis susiduria ir kitos kultūros įstaigos.
Jiezno KLC direktorė Dalia Vertinskienė nurodė, kad įstaigoje būtina atlikti antro aukšto patalpų elektros instaliacijos darbus, kadangi esanti situacija kelia gaisro pavojų. Įstaiga raštu kreipėsi į savivaldybę, buvo gautas atsakymas, kad, esant biudžeto finansinėms galimybėms, darbai bus atlikti dar šiemet.

Po kapitalinio remonto KLC tapo patrauklus
Stakliškių KLC direktorė Asta Keblikienė ataskaitoje džiaugėsi, kad pagrindiniu 2019 metų įvykiu tapo ilgai lauktas ir pagaliau įgyvendintas kultūros centro kapitalinis remontas, po kurio pagerėjo sąlygos vykdyti veiklą, centras tapo patraukliu objektu Stakliškių seniūnijoje. Buvo nupirktos naujos žiūrovų kėdės, scenos uždanga. Iš rėmėjų lėšų įsigytas elektrinis pianinas.
Nors centras beveik visus metus buvo remontuojamas, ji pabrėžė, kad kultūrinė veikla jame nenutrūko.
Vis dėlto, pasak A.Keblikienės, centro darbuotojai neturi reikiamos kompetencijos ir įgūdžių rašyti ir įgyvendinti projektus, trūksta patirties komandiniame darbe. Todėl 2020 metais planuojami kvalifikacijos mokymai. Tarybos narys Mindaugas Rukas pasiūlė Savivaldybei inicijuoti tokius mokymus bendrai visų kultūros įstaigų darbuotojams. Meras Alvydas Vaicekauskas tam pritarė, esant poreikiui, Savivaldybė galėtų pakviesti lektorius į Prienus arba apmokėti kultūros darbuotojų, vykstančių į mokymus, komandiruotpinigius.
A.Keblikienė atkreipė dėmesį į vaikų ir jaunimo užimtumą kaimiškoje teritorijoje. Mokiniai nespėja dalyvauti veiklose dėl nesureguliuotų mokyklinio autobusiuko pavėžėjimų.

Skriaudžiuose – daugiafunkcė salė, Šaulių namuose – šildymas
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras pernai sėkmingai organizavo visus suplanuotus renginius ir veiklas, nors jo pastato Skriaudžiuose kapitalinis remontas, finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos, dar nebaigtas. Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gauta 70 740 eurų parama. Pakeistas pastato stogas, langai ir durys, tačiau vidaus patalpų būklė vis dar išlieka kritiška. Centro direktorė Elena Simonavičienė atkreipė dėmesį į tai, kad po kapitalinio vidaus remonto planuojama koncertų salę pritaikyti ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos fizinio lavinimo pamokoms. Projektas dėl finansavimo yra pateiktas Valstybės investicijų programai.
Meras posėdyje sakė, kad šilumos tiekimo įmonei duotas nurodymas šią vasarą parengti projektą dėl Šaulių namų Veiveriuose centralizuoto šildymo sistemos prijungimo, todėl dalis renginių galės vykti ir Veiverių miestelyje.

Sprendžiamas kaimo bibliotekų likimas, poeto įamžinimo klausimai
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė sulaukė Tarybos narių klausimų dėl kai kurių bibliotekos padalinių kaimo vietovėse uždarymo. Direktorė dar nesiryžo garsiai įvardinti, kokios kaimo bibliotekos nutrauks savo veiklą. Pasak jos, sprendimai bus priimti kartu su Savivaldybės taryba.
Atsižvelgiant į bibliotekos organizuotose diskusijose gautus pasiūlymus, kaip Prienuose galėtų būti įamžintas poeto Justino Marcinkevičiaus atminimas, yra parengtas meninio akcento, skirto poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui įamžinti, ir prieigų prie jo įrengimo darbų techninis darbo projektas. Pasak direktorės, 2019 m. buvo intensyviai ieškoma lėšų jo įgyvendinimui, šiuo tikslu buvo kreiptasi ir į visuomenę, atidaryta speciali sąskaita aukoms. Kovo 10 dieną su rangovu buvo pasirašyta sutartis, tačiau darbai nepradėti dėl kilusios pandemijos, juos tikimasi atnaujinti liepą, o iki metų pabaigos kiemelis, skirtas poeto atminimui, turėtų būti įrengtas. Projektas negavo Kultūros ministerijos finansavimo, todėl bus įgyvendinamas Savivaldybės ir rėmėjų lėšomis, o jų, mero teigimu, dar trūksta.

Muziejuje – vidiniai pertvarkymai, rūpesčiai dėl padalinių
Šiuo metu Prienų krašto muziejuje veikia 10 ekspozicijų, naujausia iš jų – Šilavote įrengta nauja interaktyvi ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“. Muziejaus direktorės Lolitos Batutienės teigimu, įgyvendinus investicijų projektą „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“, praėjusiais metais muziejuje apsilankė trečdaliu daugiau, net 17387 lankytojai.
Atsakydama į Tarybos nario Arūno Vaidogo klausimą, direktorė patvirtino, kad ruošiamasi perorganizuoti muziejaus darbuotojų veiklą ir etatus. Vienas iš pakeitimų – muziejaus direktorės pavaduotojas bus atsakingas ne už ūkinę veiklą, o už muziejininkystę.
2019 m. atliktas „Prienų krašto muziejaus vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis“ tyrimas atskleidžia, kad statistiniam muziejaus lankytojui Prienų krašto muziejaus lankymas ir dalyvavimas jo kultūrinėse bei edukacinėse veiklose yra patraukli laisvalaikio praleidimo forma. Tačiau norint pasiekti dar didesnį pasitenkinimo lygį, reikėtų įrengti poilsio erdvių ekspozicijose, rengti temines parodas bei temines ekskursijas, ieškoti naujų būdų, kaip pritraukti muziejaus lankytojus, pasiūlyti skirtingų amžiaus gyventojų poreikius patenkinančių veiklų.
Tarp direktorės nurodytų problemų – reikia surasti patalpas Skriaudžių buities muziejaus kalendorių ekspozicijai, taip pat ją atnaujinti; siekiant atlikti Vinco Mykolaičio-Putino muziejaus patalpų remontą, būtini suderinimai su Kultūros paveldo departamento Kauno skyriumi, finansavimo užsitikrinimas; Šilavoto „Davatkyne“ ir Skriaudžių buities muziejuje nuo pavasario iki rudens reikės papildomos priežiūros, tvarkant aplinką.
Visų rajono kultūros sektoriaus įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms Tarybos posėdyje buvo pritarta.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *